Actueel Blogs

Wat gaat HB doen?

Zondag, 3 maart 2019
 
Vraag van Brenda Heikens: ‘HB, je gaat nu ‘naar buiten treden’, wat ga je precies doen? Een praktische vraag eigenlijk.’
 
Antwoord van HB:
 
Goeie vraag Brenda!
 
We leven als mensheid in gevangenschap van dogma’s en patronen. We houden onszelf en elkaar gevangen door opgelegde verplichtingen en verwachtingen waardoor we ernstig worden verhinderd om nog vrije keuzes te kunnen maken. We zouden in vrijheid moeten leven, maar vaak – nog voordat we geboren worden – zijn we al gekooid door bepaalde verwachtingspatronen of verplichtingen vanuit familie, scholing, werk, overheden, samenleving, enz.
 
Wat ga ik doen?
Ik ga inzicht geven in het grote belang van te kunnen leven in vrijheid. Ik ga een verklaring geven aan vraagstukken en zogenaamde mysteries waarvan het gebrek aan inzicht hierin ons steeds weer belemmert om in vrijheid te kunnen leven. Ik ga laten zien hoe de mens weer met zichzelf in contact kan komen. In contact kan komen met de Ziel. Ik ga laten zien wat het doel is van het leven. Inzicht geven in de vraag: waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe, wat is er achter de dood?
 
Hoe ik dat doe?
Mijn laatste fysieke incarnatie is nagenoeg voltooid. Ik heb het pad, de weg naar de Ziel en zelfbevrijding, gelopen. Je zou kunnen zeggen dat de Ziel niet meer past in het fysieke lichaam, dit niet meer nodig heeft. En met die bevrijding komt er een grote uitbreiding van bewustzijn op gang. En de vrijgekomen kennis die daarmee gepaard gaat wil ik, binnen de mogelijkheid van de wet, gaan delen met de mensheid zodat iedereen de kans krijgt om meer bewust en gerichter te gaan leven.
 
De weg naar binnen
Ik demonstreer de weg die elk mens heeft te gaan en die uiteindelijk voor iedereen zal leiden naar bevrijding uit de fysieke realiteit waarin we gevangen zijn. Dat pad is de weg naar binnen. Alles zit in onszelf, iets anders is er niet! Wat ons scheidt van de Bron is slechts de dualiteit in onszelf.
 
Prille fase
Dat is in een ‘nut shell’ wat er gaat gebeuren en waarvan mijn ‘missie’, want zo zie ik dat, de openbare fase is ingegaan. En zoals ik gisteren al schreef: Het nieuwe tijdperk is dus begonnen, echter nog in een prille fase. Als voorbeeld: alsof er een piepklein gaatje in een grote dam is ontstaan waardoor water begint te sijpelen. Langzaam maar zeker wordt het gaatje groter en groter en zwelt de stroom aan. Niet meer te stoppen.
 
Kijk mee door mijn ogen en ontdek het licht in de kracht van eenvoud! :-)
 
Je weet nooit wat een volgende dag je kan brengen, dus tot binnenkort!
 
HB
 
Voor meer informatie over HB en het Nieuwe Tijdperk:
 

2 reacties

 • Als je ziet hoe de Bijbel door de moderne Hollanders steeds opnieuw verkracht wordt in begrijpelijke taal, voor kinderen, dan begrijp je dat ze het altijd weer beter weten.
  Ze begrijpen met hun uitstekende onderwijs dat ze kinderen vanaf het vroegste moment in steeds grotere nietszeggendheid moeten vormen om de tegenstrijdigheden op te lossen en hen zo in politiek correct Nederlands bij de kudde te houden.

 • Vrijheid is een zaak van vorm en inhoud.
  Vrijheid is een hoedanigheid van de ziel, het is de enige logica in de benoeming daarvan.
  Echter de meesters zien ook in de hogere bewustzijnslagen vormen die voor ons volkomen abstract zijn.
  Het bestaan van de ziel is de veronderstelling dat je met een eigen identiteit wordt geboren. Omdat in de psychologie de ziel is verdwenen, veronderstelt dit dat de identiteit van de mens maakbaar is. Het is politiek. Hierin herken ik me in de problemen die Harry Beckers had met zijn schooltijd. Immers we krijgen niet enkel de objectieve informatie, maar hierin een ‘vorming’ mee van onze identiteit. En die is weer hard toegenomen. Daarom wordt in Nederland van regeringswege gezegd dat je beter niet kan spijbelen omdat je ‘op school meer leert’. Spijbelen wordt hier ook weer zwaarder bestraft, op financieel niveau, een typisch Hollandse techniek, die aantoont waarin de on-vrijheid ligt. Vrijheid veronderstelt een bepaalde ethiek, het is niet louter het geld dat ons vrijmaakt zoals de mythe van het geld het wil, dat is onderdrukking en chantage.
  Vissen is het teken van gehoorzaamheid.
  Ik zei al dat Nederland bepaald wordt door de stralen 5-7.
  Er zijn 7 stralen, 2, 4, 6 betreffen meer de inhoud. 1, 3, 5, 7 betreffen meer de vormzijde.
  Nederland is dus eigenlijk een typisch vormenland.
  Je kunt individuele vrijheid bereiken, of via het pad van de bodhisattva een betere balans tussen vorm en inhoud tot stand brengen.
  Vrijheid staat niet los van rechtvaardigheid.

Reageren