Het leven van Harry Beckers

Foto: Helene WiesenhaanHB,

de Wereldvernieuwer van het

Watermantijdperk

 

Het bijzondere levensverhaal van Harry Beckers is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 6 van het eerste HB-boek, ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’ en als vervolg daarop zijn dagboeken (2012-2016) in het tweede HB-boek, HB, geen verlossing zonder kruis X’.

Harry Beckers (HB) kreeg in 1995 een direct en bewust contact met een ruimer bewustzijn, hetgeen zijn leven een drastische wending gaf. Sindsdien helpt hij mensen een bewustere weg te vinden in de wereld. In het laatste decennium werd het steeds duidelijker dat zijn weg tevens een zeer intense voorbereiding was voor iets anders.

Met al zijn ervaring en wijsheid was hij als kind (1960) niet op school te houden, waardoor hij al op vijftienjarige leeftijd zijn eigen weg ging. De eerste 40 jaar van zijn leven kenden vele uitersten, alsof in een sneltreinvaart bepaalde ervaringen moesten worden opgedaan: avontuur, natuur, vele tegenslagen, gezondheidsproblemen, financiële rijkdom én ondergang en uiteindelijk een zwaar geestelijk en energetisch proces.

Door twee bijzondere gebeurtenissen kwam er vanaf 1993 een sterke spirituele ontwikkeling bij HB op gang. Hierdoor maakte hij intensief contact met zijn eigen Ziel en kreeg hij diepgaande kosmologische inzichten. Doordat hij het werkingsmechanisme achter geestelijke ziekten kon zien, kon hij patiënten helpen die leden aan schizofrenie, psychose en stemmen horen.

Dit deed hij zonder enige achtergrond in de hulpverlening en vooral varend op de inzichten die hij sinds 1995 op zo’n bijzondere wijze kreeg. In het najaar van 1995 zat hij in de natuur, toen hij plotseling een groot licht leek waar te nemen, dat begon uit te stralen boven het voor hem liggende bos. Dergelijke verschijnselen begon hij steeds vaker te zien en hij ging op zoek naar een verklaring.

“Ik treed frequent uit mijn lichaam en zie aura’s en andere energievormen. Op een nacht werd ik wakker en merkte dat de hele slaapkamer werd verlicht door iets dat vanachter mij, maar ook binnenin mijn hoofd, leek te schijnen. Dit licht is vanaf toen nooit meer gedoofd. Nooit meer heb ik nog échte ‘duisternis’ ervaren. Enige tijd later, op een nacht, merkte ik dat ik me midden in een universum bevond: een enorme, levende kosmo’s waarin sterren oplichtten, goudgele nevels pulseerden of in cirkel- en spiraalvorm bewogen. Ook dit is gebleven en altijd aanwezig.”

Ondanks veel tegenstand binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg, bleef hij vol zelfvertrouwen zijn werk voortzetten, zich bewust van de grote noden van patiënten en het enorme gebrek aan inzicht in de psychiatrie.

HB kreeg steeds op het juiste moment informatie over zijn patiënten: “In de periode dat ik met patiëntsessies bezig was, verscheen ‘s nachts een lichtende energiebol aan het voeteneind van mijn bed, die op een bepaald moment begon te stralen. Hierbij kwam een enorme hoeveelheid informatie bij mij binnen. Zóveel, dat ik er niets mee kon aanvangen. De daaropvolgende dagen echter, begon deze informatie zich langzaam en beetje bij beetje, als kleine pakketjes, te ontvouwen. Daardoor kreeg ik inzicht in het proces van de sessies.”

Via de energiebol kreeg HB diepe inzichten in de menselijke psyche. Hij kon deze steeds direct in de praktijk toetsen, omdat er zich telkens weer iemand meldde met hetzelfde probleem als waarin hij inzicht had gekregen. Jaar in jaar uit ging dit zo verder. In ruim acht jaar praktijkvoering begeleidde hij meer dan 200 mensen. Iemand in een zware psychose haalde hij vaak binnen enkele uren weer terug naar de dagelijkse realiteit. Soms werkte hij samen met reguliere artsen, die hun patiënten doorverwezen. Zo probeerde HB een brug te slaan tussen de reguliere en de alternatieve hulpverlening. Ook gaf hij lezingen door heel Nederland.

Voorbereiding Wereldvernieuwer

Het werd langzaam duidelijk, dat HB via zijn ‘energiebol’ toegang kreeg tot een Kosmos van Kennis, en dat de bol wel eens de manifestatie van het zogenaamde ‘derde oog’ zou kunnen zijn.

In het begin van de jaren nul van deze eeuw ontmoette HB het medium Claudia en Ronald Jan. Na een lezingencyclus besloten zij om een documentaire te maken over zijn ruimere inzichten. Dit werd de pilot ‘Staya Erusa, The Beginning’, die in Nederland werd uitgebracht. Na succes in de kleinere bioscopen, groeide het idee om ook een internationale versie te maken. In 2006 werd de internationale versie ‘Staya Erusa, Find the Book of Knowledge’ een feit. De documentaire ontving twee prijzen in Nederland en werd door geïnteresseerden – ook buiten Nederland – met groot enthousiasme ontvangen. Het grote publiek werd echter nog niet bereikt, hetgeen juist de bedoeling was met deze remake.

Tijdens hun gezamenlijke ‘CHR-sessies’ bleek, dat Harry in voorbereiding was om zijn ruimere kosmologische inzichten bekendheid te geven en op die manier mee te helpen aan de komst van de nieuwe profeet en daarmee de komst van het Watermantijdperk en de Geestelijke Hierarchie. In 2008 werd opeens duidelijk hóe dichtbij dat was: uiteindelijk bleek Harry zélf op het pad van de komende Wereldverlosser te lopen. Hoewel het besef langzaam was gegroeid, was het toch een bijzondere verrassing.

Aan de ene kant voelde Harry die verantwoordelijkheid al veel langer, aan de andere kant vond hij het een onwerkelijk idee om degene te zijn die deze enorme verantwoordelijkheid zou moeten dragen. Overigens, Wereldverlosser is een term uit een ver verleden. Wereldvernieuwer past beter bij hem, vond HB, en bij deze Nieuwe Tijd.

In het boek van Ronald Jan, ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’ (2016), wordt uitgebreid geschreven over de minutieuze voorbereiding van meerdere levens, die tijdens de CHR-sessies duidelijk werden. Elk leven gaf een bepaalde menselijke ervaring om uiteindelijk het hele menselijke spectrum onder de knie te krijgen, essentieel voor de huidige taak. Afkomstig van Jupiter – 14.000 jaar geleden – kwam HB via Atlantis (prins), Egypte (farao), Palestina (genezer), Siam (krijger-koning), Tibet (geestelijke), Amerika (healer) en nog een keer Amerika (esotericus) in Nederland ‘aan de start’ voor zijn huidige leven.

Na het zware voorbereidingspad van de CHR-periode, was het pad van Harry nog niet gelopen. De zeer intensieve jaren (2012-2016) met zijn vrouw Hilda en dochter Bo moesten eigenlijk nog beginnen. Uit deel 1:

‘Na het kooien van de duivel door HB in september 2012 kwamen er twee Meesters bij HB thuis. Het bezoek veroorzaakte een totaal onverwachte wending. Een dag na dat bezoek, in de nacht van 6 oktober 2012, brak bij Hilda ‘alles’ open, in de zin dat zij geen enkel geheim of gedachte meer kon inhouden. Alles wat bij haar verborgen was geweest – dingen waar ze zelf niet eens meer van wist – kwam naar boven.

Ook werd het duidelijk dat Hilda en HB als ‘tweelingziel’ (of één ziel twee gedachten), 14.000 jaar eerder, samen aan het avontuur waren begonnen. HB had het deel vanaf de zonnevlecht naar de kruin voor zijn rekening genomen en Hilda vanaf de zonnevlecht naar de stuit. Hilda had dus de ervaring van vele levens, in de onderste lagen van het menselijke bestaan opgedaan door zichzelf van onderaf door het reïncarnatieproces te worstelen. Precies zoals ieder ander mens dat doet.

In dit leven was het voorbestemd dat HB en Hilda met elkaar herenigd zouden worden. De 33 jaar die HB zo zwaar had beleefd waren dan ook het karma dat Hilda bij zich droeg en wat door HB vrijgemaakt en ervaren moest worden. Op die manier zou HB – naast de acht incarnaties waarbij hij de bovenste chakra’s eigen had gemaakt – ook de beheersing van de onderste chakra’s tot zich kunnen nemen. Daarmee zou het ‘mensen’-reïncarnatieproces zijn voltooid. Wat HB in 33 jaar volbracht heeft zou in het ‘normale’ reïncarnatieproces vele levens in beslag nemen. Het ‘bevrijden’ van Hilda duurde uiteindelijk nog tot juli 2016.’

Sinds 2017 zijn HB en Hilda bezig met de laatste voorbereidingen, om het oude los te laten en echt het nieuwe leven in te stappen. De laatste jaren kregen ze hierbij hulp van niet alleen Marjo (een van de eerder genoemde Meesters) maar ook van Boudi. Beiden ogenschijnlijk ‘hele gewone’ mensen, maar vooral ook echte Meesters die op hun geheel eigen & indirecte wijze begeleiding geven aan het proces van HB & Hilda.

PS Hieronder een kort overzichtsfilmpje van zijn leven tot 2007, in de documentaire Staya Erusa, Find the Book of Knowledge’: