Voorgeschiedenis website

‘Hello Aquarius’ is een ideële website en gaat over de komst van het nieuwe Watermantijdperk en zijn veel ruimere gedachtegoed. De website wil wijzen op een ruimere manier van denken, waardoor huidige problemen in een ander daglicht komen te staan en oplossingen zich kunnen aandienen. Het ruimere denken begint bij de ontdekking en erkenning van het bewustzijn.

Website heeft voorgeschiedenis van 20 jaar

In 2001 benaderde Harry Beckers Ronald Jan Heijn om hem te ondersteunen in het veel breder bekend maken van de werkelijke oorzaken van psychosen, schizofrenie en stemmen horen. (Ronald Jan had in de jaren negentig landelijke bekendheid gekregen door zijn holistische centrum Oibibio in Amsterdam.) Harry had eind jaren negentig een succesvol verklaringsmodel ontwikkeld en was toe aan een nieuwe stap – gezien het belang van de inzichten – naar een veel breder publiek. Zo ontstond de documentaire ‘Waanzin of werkelijkheid’, die werd ingezet tijdens lezingen om te dienen als bespreekstuk. De documentaire kon en mocht natuurlijk ook een eigen leven gaan leiden om zoveel mogelijk mensen te wijzen op het feit dat er wel degelijk een oplossing is voor dit leed.

Bredere opzet

Tijdens deze lezingencyclus kwamen ze op het idee om het onderwerp groter te maken en de ruimere manier van denken op de hele maatschappij toe te passen. Alle problemen in de wereld zijn namelijk te herleiden naar eenzelfde manier van denken, die ook ten grondslag ligt aan die van de psychische problemen. Harry’s inzichten bleken heel breed toepasbaar en belangrijk om een groot publiek te bereiken. Wat het project ook zou worden, de subtitel zou zijn, ‘samen zullen we de wereld veranderen’.

Staya Erusa, The Beginning

Op basis van deze inzichten werd de pilot ‘Staya Erusa, The Beginning’ gemaakt, mede door het in de arm nemen van een financier. Deze film werd in 2006 alleen in Nederland uitgebracht en was een groot succes in de Nederlandse filmhuizen, zowel in bezoekersaantallen als in de feedback. Maar het echte brede publiek – wat de bedoeling was – werd nog niet bereikt. Nederland had met Staya Erusa wel een echte wereldprimeur: het was de eerste film ter wereld die via drie media tegelijkertijd werd gelanceerd: in de bioscoop, op DVD én te downloaden via het Internet.

Internationale versie

Met de ervaring van de Nederlandse film begonnen Harry en Ronald Jan een internationale versie te maken, die uiteindelijk een geheel nieuwe opzet kreeg. ‘Staya Erusa, Find the Book of Knowledge’ werd zomer 2007 uitgebracht. Voor de samenvatting, zie hier. De meerwaarde van deze film voor een grotere toegankelijkheid was het feit dat toonaangevende wetenschappers hieraan hebben meegewerkt. Ook Uri Geller had zich er aan verbonden. Eventuele inkomsten zouden worden gebruikt om nieuwe documentaires te maken om de onderwerpen verder uit te diepen. Maar de weg er naartoe bleek bezaaid met tegenslagen. Van productie tot distributie zat het enorm tegen.

Meerdere verkoopmogelijkheden

Doordat de verkoop via de website niet goed verliep (in 2007 was tevens het bereik via internet veel lager dan nu) werd samen met de financier besloten om met een commerciële filmdistributeur in zee te gaan. Op deze manier kon de film over meer verkoopkanalen beschikken, aanvullend op de website. Helaas bleef de film wederom steken bij een publiek die hier al affiniteit mee had.

Inhoudelijk een succes

Inhoudelijk werd de documentaire wel een succes. In Nederland kreeg het de Frontier Award, die elk jaar wordt uitgereikt (buste van Nefertiti) aan een initiatief die op grenswetenschappelijk gebied actief is en zo positieve veranderingen teweeg wil brengen. En ook in het buitenland – de film (in 12 talen) werd over de hele wereld verkocht – kreeg niet alleen de inhoud, maar ook de professionaliteit van de documentaire veel lof. Maar het grote publiek werd dus niet bereikt. De hoop was dat het publiek zélf – als een Arabische lente – de film ‘groot’ zou maken, zodat steeds meer mensen in aanraking zouden komen met deze ruimere manier van denken.

Grotere pad duidelijk

RJ bij GlobalNoise OccupyTijdens de voorbereiding van Staya Erusa werd duidelijk dat het geheel een voorbereiding was op de komst van het nieuwe Watermantijdperk. Zowel Harry als Ronald Jan bereiden zich gezamenlijk, maar nu vooral ook individueel voor op de Nieuwe Tijd. Toen eind 2011 via Occupy de roep om een nieuwe samenleving mondiaal naar buiten kwam, besloot Ronald Jan om Occupy (bescheiden) te steunen bij verschillende bijeenkomsten, waaronder drie toespraken op het Beursplein in Amsterdam. Harry ontwikkelt zich verder en bereidt zich voor op een bredere toepassing van zijn inzichten. Zijn toekomstige verantwoordelijkheid blijkt een enorm zwaar pad te zijn.

Website Wereld op Drift en Occupy

iStock_000008838589LargeAangezien niet bekend was wanneer de ‘Grote Omslag’ zou komen, begon Ronald Jan in 2011 de website ‘Wereld op Drift’ en voor het eerst ook een pagina op Facebook van deze site. Hij ging verder waar hij met Harry in 2001 mee begonnen was: het heel concreet aankaarten van de misstanden bij de psychiatrie, omdat de situatie binnen de psychiatrie symbool staat voor de hele wereld: gebrek aan inzicht in de werkelijke oorzaak. Al snel breidde Ronald Jan de inhoud van de website met columns over actuele onderwerpen vanuit een ‘nieuwetijdsbril’.

Website Hello Aquarius en HB-boek

Op 21 maart 2013 ondergaat de website (en ‘de overgangsnaam’) Wereld op Drift een naamsverandering: Hello Aquarius. Ondertussen was Ronald Jan begonnen met het schrijven en voorbereiden van het HB-boek. Begin augustus 2016 gaf Harry het sein dat het boek kon worden gepubliceerd, want het was zover … de Nieuwe Tijd was nu heel dichtbij. Begin januari 2017 werd het duidelijk dat – voor het moment van de Grote Ommekeer – ook het proces en de dagboekverslagen van Harry, Hilda en Bo bekend moesten worden; HB-deel 2 werd een feit. In 2019 kwam een aanvulling door middel van blogs van HB over zijn verdere voorbereiding op zijn taak in de Nieuwe Tijd.

 

Reageren