De Psyche

In dit hoofdstuk staat het project waarmee Wereld op Drift eind zomer 2011 is begonnen, vanuit de ruimere inzichten van Harry Beckers.

Voor het enorme leed bij mensen met psychische problemen én een hoopvol alternatief dat nader onderzoek verdient, zie de ‘BRANDBRIEF‘.

Voor het ondertekenen van de petitie, zie ‘PETITIE.

Voor meer informatie in artikelen en video’s, zie Artikelen & Video’s Psyche.