Bijwerkingen medicijnen

In de Brandbrief wordt gerept over de ernstige en vele bijwerkingen van de medicijnen, die worden ingezet bij psychose, schizofrenie en stemmen horen.

Deze medicijnen vallen onder de zogenaamde antipsychotica, ook (nog) wel neuroleptica genoemd. En het rare is dat als je kijkt op internet – bij Wikipedia, maar ook bij specialisten- of patiënten websites – men het er wel over eens is dat de werking van de medicijnen heftig kunnen zijn, en dan vooral in de bijwerkingen. Men is het er ook over eens dat het een psychose NIET geneest, maar in het gunstigste geval de symptomen van de ziekte kan afvlakken, waardoor de patiënt bijvoorbeeld weer aanspreekbaar is. Dus het geneest niet (want men weet de oorzaak niet) en de hoeveelheid verschilt per persoon, dat is uitproberen. Met alle gevaren van dien.

Onderstaande beschreven bijwerkingen zijn de symptomen die men kan waarnemen bij patiënten die het betreffen. Maar, aangezien Harry Beckers de oorzaak van de ziekten herkent en inzicht heeft in het werkingsmechanisme, kan hij óók de effecten van de medicijnen zien in de ruimere werkelijkheid van ‘de mens is veel meer dan zijn lichaam’: “Ernstige beschadigingen kunnen o.a. ontstaan in de hersenen en het zenuwstelsel, omdat bepaalde langdurig verstrekte medicatie onnatuurlijke ‘dammen’ gaan opwerpen, die een wisselwerking tussen bewustzijn, gedachten, etherisch en fysiek lichaam verstoren.”

Bijwerkingen van ‘de typische neuroleptica’:

1. Fobieën en angsten zoals schoolfobie (werkfobie) en de weigering om naar de school of het werk te gaan.

2. Concentratie- en aandachtsproblemen. Ook vertraagd denken komt voor.

3. Slaperigheid.

4. Stemmingsstoornissen, gevoelens van dysphorie (gevoel van onbehagen en geïrriteerdheid) en depressie.

5. Agressie en vijandigheid.

6. Akathisie en hyperkinesie, het steeds moeten bewegen van de voeten of doelloos rondlopen, een onbedwingbare bewegingsonrust in de benen. Het kan ook om een sterk innerlijk gevoel van onrust gaan. Akathisie treedt meer op bij personen (kinderen) die voor de eerste maal met neuroleptica behandeld worden.

7. Gewichtstoename komt veel voor. Men weet nog niet goed wat de oorzaak is van dit verschijnsel. Sommige wetenschappers denken daarom dat de neuroleptica de stofwisseling verstoren.

8. Spierverstijving (dystone reacties), dit is wanneer een spier of een groep spieren een gevoel van verstijving geeft waardoor bvb. de kaken klem gaan zitten of de vingers verkrampen. Spasmen kunnen zich in bepaalde spieren voordoen. Er kunnen vreemde oogbewegingen optreden, soms een starre opwaarts gerichte blik met een vreemde gelaatsexpressie of men kan problemen hebben met stappen.

9. Extrapyramidale nevenwerkingen, zeldzaam bij lage dosissen. Er treden o.a. bevingen op of stijfheid in de gewrichten. Het denken kan vertraagd zijn. Soms wordt de spraak onduidelijk als gevolg van articulatieproblemen.

10. Ongewilde bewegingen van de mond en tong, smakken, kauwen, zoals men wel eens ziet bij ouderlingen die geen gebit in hebben.

11. ECG afwijkingen (afwijkingen in de elektrische hartgeleiding) kunnen zich voordoen.

12. Bijwerkingen in de klieren (endocriene bijwerkingen). Na de puberteit kan bij sommige meisjes de menstruatie stoppen. De borsten kunnen melk gaan afscheiden. Ook bij jongens kan het borstklierweefsel zich ontwikkelen na het nemen van bepaalde neuroleptica. Seksuele gevoelens kunnen onderdrukt worden.

13. Tenslotte: minder ernstig maar toch heel vervelend: hoofdpijn, een droge mond of – net omgekeerd – speekselvloed, misselijkheid, opgewondenheid of veranderingen in persoonlijkheid.

Bovenstaande staat beschreven bij de Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette. Er staat bij dat de neuroleptica voor Tourette ook voor schizofrenie worden voorgeschreven. Op de bijsluiter van deze neuroleptica valt dus ook schizofrenie onder het toepassingsgebied.

Uit de WIKIPEDIA:

Antipsychotica vormen een groep geneesmiddelen die als voornaamste doel hebben de symptomen van een psychose tegen te gaan. De term neuroleptica is verouderd, en had oorspronkelijk betrekking op de middelen chloorpromazine en reserpine. … De antipsychotica kunnen op grond van hun vermogen om aanleiding geven tot extrapiramidale bijwerkingen (EPS, extrapyramidal side effects) … EPS uit zich vaak in de vorm van spierstijfheid, een onvermogen om stil te blijven zitten, tremor en andere ongewenste spiertrekkingen. Men zou dit ook wel kunnen aanduiden als Parkinson-achtige bijwerkingen. Indien men de medicatie stopt verdwijnen de symptomen. Bij langdurig gebruik kunnen de EPS overgaan in tardieve dyskinesie; dit is niet meer terug te draaien. … Bij Gezondheidsrisico’s staat het volgende: Het gebruik van antipsychotica kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Antipsychotica kunnen een onbehandelbare neurologische aandoening genaamd (1) tardieve dyskinesie  veroorzaken. Tevens kunnen antipsychotica het levensbedreigende (2) maligne neuroleptica syndroom (NMS) veroorzaken.

Ad 1. Tardieve dyskinesie:

  • Orofaciale dyskinesie; de meest voorkomende vorm van tardieve dyskinesie. Het gaat hier om abnormale bewegingen van het gelaat en de mond. Kenmerken zijn: herhaaldelijk smakken, kauwbewegingen maken, problemen met slikken, wenkbrauwen optrekken, wegdraaien van de ogen, wangen opblazen
  • Tardieve acathisie; mensen met acathisie zijn innerlijk onrustig. Ze kunnen ook moeilijk stil blijven zitten of staan
  • Ballisme; heftige bewegingen waarbij een arm of been plots uitschiet
  • Chorea; onregelmatige bewegingen die overgaan van de ene spiergroep naar de ander
  • Tardieve myoclonus; plotselinge, snelle, schokachtige spiertrekjes die over het hele lichaam kunnen voorkomen
  • Tardieve tremor; onwillekeurig ritmisch en aanhoudelijk beven
  • Tardieve tics; herhaaldelijk gemaakte, typische bewegingen
  • Tourettisme; lijkt op het syndroom van Gilles de la Tourette

Er is geen medicijn tegen tardieve dyskinesie. Wel zijn er middelen die de verschijnselen tegengaan.

Ad 2. Maligne Neuroleptica Syndroom (NMS):

De 2 meest kenmerkende symptomen zijn:

hoge koorts/hevig transpireren en ernstige spierstijfheid/verkramping. Vaak gepaard gaand met:

versnelde hartslag/ademhaling, kwijlen, trillen en insulten.

In het algemeen ontwikkelt NMS zich binnen twee weken na het starten met antipsychotische medicatie, maar de aandoening kan zich op elk moment tijdens het gebruik van de medicijnen ontwikkelen. In ongeveer 16 procent van de gevallen binnen 24 uur, 66 procent in de eerste week en bijna alle gevallen binnen 30 dagen.

VERDERE VERWIJZINGEN:

Zie eventueel een lijst met waarschuwingen afgegeven op gangbare psychiatrische medicijnen: Psychotrope middelen explosief gestegen.

Zie eventueel een fragment uit een ingezonden brief van medisch vertaler en publicist Frank van Meerendonk over neuroleptica: Neuroleptica zijn dubieus.

Zie eventueel een video fragment (2:32 min) van wetenschapper Shane Ellison, Award-winning wetenschapper, Organische Scheikunde, werkte voor Array BioPharma & Eli Lilly:  “….de wetenschap was verdwenen, zodra hij bij de farmaceutische industrie ging werken. ‘We behandelen alleen symptomen’, zei men hem. ‘We genezen niet’. Dus dat is het business model.”

 

 

 

Reageren