BRANDBRIEF

Deze brief is uit 2011. De petitie is door honderden lezers ondertekend en was bedoeld om aan de bieden aan de minister van volksgezondheid. Toen het voor ons steeds duidelijker werd, hoe de overgang naar de Nieuwe Tijd eruit zou gaan zien, hebben we de petitie achter de hand gehouden voor eventueel later. Nogmaals veel dank aan de actieve ondertekenaars!

BETROKKEN NEDERLANDERS, STAP UIT DE VERDOVING EN REAGEER

Het probleem van psychische problemen is een steeds groter oplaaiende brand, die niet meer te blussen lijkt, omdat een (reguliere) oplossing niet voorhanden is. Psychose, schizofrenie, stemmen horen … het menselijk leed is onbeschrijflijk.

OUD DRAMA

Dit drama, dat zich elke dag afspeelt, vindt plaats doordat de reguliere hulp volledig in het duister tast naar de werkelijke oorzaak, waardoor men aan symptoombestrijding doet. Men blijft echter volharden in ‘meer van hetzelfde’ met alle grote (!) gevolgen van dien.

Het gaat om veel mensen. Alleen al in Nederland gaat het om tienduizenden mensen. En 3 miljoen mensen in dit land hebben ervaringen die in psychiatrie als psychotisch worden aangeduid.

Het gaat om veel leed. Deze tienduizenden beleven een ware hel door de zware en ernstige symptomen. En duizenden gezinnen en zelfs complete families in Nederland worden indirect door dit probleem ontwricht.

Het gaat om veel geld. Het kost miljarden euro’s, want het is dweilen met de kraan open: de opvang, de medicijnen, de zorg, de artsen, de vruchteloze onderzoeken …. Het is onbetaalbaar geworden.

Het gaat om veel medicijnen. Neuroleptica hebben inmiddels vele miljoenen mensen in de wereld ernstig beschadigd. En alleen al in de VS zouden aan het gebruik – van deze zogenaamde anti-psychotica – jaarlijks meer dan 4000 mensen overlijden.

Het gaat om veel bijwerkingen. Deze zijn vaak onmenselijk en bovendien is het werkingsmechanisme van deze medicatie, vooral op de lange duur, niet eens bekend. Door al die medicatie blijven de meesten ongeneeslijk psychisch ziek!

NIEUW HOOFDSTUK

Het vakgebied is duidelijk op drift en heeft een nieuwe sturing en inzicht nodig. Gelukkig is er verheugend nieuws.

Er is een nieuw en beproefd verklaringsmodel. Toenmalig therapeut Harry Beckers heeft tientallen patiënten verlost van hun geestesziekte door zijn inzicht met hen te delen en hen zodoende handvatten te geven om er weer uit te komen. Acht jaar lang is Beckers bij meer dan 200 patiënten zeer succesvol geweest.

Er is een ruimere werkelijkheid. De reguliere psychiatrie gaat ervan uit dat de mens een biologisch object is – een lichaam. Volgens de nieuwe benadering is de mens veel meer dan dat! En in die ruimere werkelijkheid ligt volgens Beckers dan ook de oplossing. Zie eventueel zijn uitleg over de nieuwe benadering.

ARABISCHE LENTE

Echter, vaak wordt wat van buiten het vakgebied komt geweerd en buitengesloten. Zo gaat dat nu eenmaal. Maar is dit nog wel ethisch verantwoord, als er zóveel drama mee gemoeid is? Dit succesvolle verklaringsmodel verdient op z’n minst nader onderzoek en dat mag niemand onthouden worden.

Destijds kreeg de nieuwe aanpak nauwelijks voet aan de grond bij de reguliere psychiatrie. Het waren uiteindelijk de ouders van patiënten die de instituten dwongen om Beckers toe te laten. En zo geschiedde.

Nu kunnen we hetzelfde nationáál doen: een ‘Arabische lente’ van ouders, patiënten, betrokkenen en petitie-ondertekenaars – met als eis het verklaringsmodel nader te onderzoeken – lijkt nog de enige weg te zijn om de gevestigde orde wakker te schudden.

Iedereen die zich kan vinden in het voorgaande, teken de petitie! En iedereen die iets met het probleem van doen heeft roepen wij op om het ongenoegen aan ons te schrijven of te mailen. Bij voldoende respons gaan wij dit aan de Minister van Volksgezondheid aanbieden. Zolang het drama voortduurt, mag niemand dit onthouden worden.

ALS WE NIETS DOEN, ZIJN WÍJ GESTOORD.

Ronald Jan Heijn