Video's

Achtergrondinformatie Harry Beckers

HB, de Wereldvernieuwer van het Watermantijdperk

Zijn bijzondere levensverhaal is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 6 van het boek, ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’.

Harry Beckers kreeg in 1995 een direct en bewust contact met een ruimer bewustzijn, hetgeen zijn leven een drastische wending gaf. Sindsdien helpt hij mensen een bewustere weg te vinden in de wereld. In het laatste decennium werd het steeds duidelijker dat zijn weg tevens een zeer intense voorbereiding was voor iets anders.

In 1996 ging hij zich – na een avontuurlijk leven met grote pieken en dalen – inzetten voor psychotische en schizofrene mensen. Dit deed hij zonder enige achtergrond in de hulpverlening en vooral varend op de inzichten die hij sinds 1995 op zo’n bijzondere wijze kreeg. In het najaar van 1995 zat hij in de natuur, toen hij plotseling een groot licht leek waar te nemen, dat begon uit te stralen boven het voor hem liggende bos. Dergelijke verschijnselen begon hij steeds vaker te zien en hij ging op zoek naar een verklaring.

“Ik treed frequent uit mijn lichaam en zie aura’s en andere energievormen. Op een nacht werd ik wakker en merkte dat de hele slaapkamer werd verlicht door iets dat vanachter mij, maar ook binnenin mijn hoofd, leek te schijnen. Dit licht is vanaf toen nooit meer gedoofd. Nooit meer heb ik nog échte ‘duisternis’ ervaren. Enige tijd later, op een nacht, merkte ik dat ik me midden in een universum bevond: een enorme, levende kosmo’s waarin sterren oplichtten, goudgele nevels pulseerden of in cirkel- en spiraalvorm bewogen. Ook dit is gebleven en altijd aanwezig.”

Ondanks veel tegenstand binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg, bleef hij vol zelfvertrouwen zijn werk voortzetten, zich bewust van de grote noden van patiënten en het enorme gebrek aan inzicht in de psychiatrie.

Harry kreeg steeds op het juiste moment informatie over zijn patiënten: “In de periode dat ik met patiëntsessies bezig was, verscheen ‘s nachts een lichtende energiebol aan het voeteneind van mijn bed, die op een bepaald moment begon te stralen. Hierbij kwam een enorme hoeveelheid informatie bij mij binnen. Zóveel, dat ik er niets mee kon aanvangen. De daaropvolgende dagen echter, begon deze informatie zich langzaam en beetje bij beetje, als kleine pakketjes, te ontvouwen. Daardoor kreeg ik inzicht in het proces van de sessies.”

Via de energiebol kreeg Harry diepe inzichten in de menselijke psyche. Hij kon deze steeds direct in de praktijk toetsen, omdat er zich telkens weer iemand meldde met hetzelfde probleem als waarin hij inzicht had gekregen. Jaar in jaar uit ging dit zo verder. In ruim acht jaar praktijkvoering begeleidde hij meer dan 200 mensen. Iemand in een zware psychose haalde hij vaak binnen enkele uren weer terug naar de dagelijkse realiteit. Soms werkte hij samen met reguliere artsen, die hun patiënten doorverwezen. Zo probeerde Harry een brug te slaan tussen de reguliere en de alternatieve hulpverlening. Ook gaf hij lezingen door heel Nederland.

Voorbereiding Wereldvernieuwer

Het werd langzaam duidelijk, dat Harry via zijn ‘energiebol’ toegang kreeg tot een Kosmos van Kennis, en dat de bol wel eens de manifestatie van het zogenaamde ‘derde oog’ zou kunnen zijn.

In het begin van de jaren nul van deze eeuw ontmoette Harry het medium Claudia en Ronald Jan. Na een lezingencyclus besloten zij om een documentaire te maken over zijn ruimere inzichten. Dit werd de pilot ‘Staya Erusa, The Beginning’, die in Nederland werd uitgebracht. Na succes in de kleinere bioscopen, groeide het idee om ook een internationale versie te maken. In 2006 werd de internationale versie ‘Staya Erusa, Find the Book of Knowledge’ een feit. De documentaire ontving twee prijzen in Nederland en werd door geïnteresseerden – ook buiten Nederland – met groot enthousiasme ontvangen. Het grote publiek werd echter nog niet bereikt, hetgeen juist de bedoeling was met deze remake.

Samen met Ronald Jan en Claudia bereidde Harry zich voor op de komst van het Nieuwe Tijdperk en de Geestelijke Hiërarchie. Tijdens hun gezamenlijke ‘CHR-sessies’ bleek, dat er voor Beckers een veel centralere rol was weggelegd. Hij was voorbestemd om de Wereldverlosser van het Watermantijdperk te worden. In het boek van Ronald Jan ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’ (2016), wordt uitgebreid geschreven over deze nieuwe fase en over de minutieuze voorbereiding van meerdere levens. (Wereldvernieuwer vindt HB een veel passender term voor deze tijd.)

Ook zijn huidige leven is tot nu toe ongekend zwaar geweest. Dit is een kort overzicht van zijn leven tot 2007, in de documentaire Staya Erusa, Find the Book of Knowledge’:

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

Reageren