Korte ufo-uitleg

Hoofdstuk 5 uit het eerste HB-boek, ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’ heet ‘De Buitenaardsen’. Hier een passage eruit:

“Het ufo-onderwerp geeft hetzelfde beeld als dat van Atlantis, alleen nog iets sterker; het bestaan van ufo’s wordt (hevig) ontkend door verschillende instanties. Vooral de nationale regeringen, wetenschap en media mogen dit zich aanrekenen. Al zeventig jaar lang wordt de wereld voorgelogen. Want los van de honderdduizenden ufo-meldingen door burgers, hebben onafhankelijke onderzoeken wel degelijk het bestaan van ufo’s en buitenaards leven aangetoond. Dr. Ir. Coen Vermeeren, luchtvaart- en ruimtevaartingenieur, destijds verbonden aan de Technische Universiteit Delft: ‘De standaardreactie van nuchtere mensen op ufo’s is: ik geloof er niet in. Vreemd genoeg is op dit moment zóveel over ufo’s bekend, dat je er ook niet langer in hoeft te geloven. Ze bestaan gewoon.”

In de eerste helft van dit hoofdstuk wordt vanuit de wetenschappelijke visie naar het ufo-onderwerp gekeken. Wat blijkt… een deel binnen de wetenschap is allang overtuigd van het bestaan van ufo’s en buitenaardsen. Vooral het beroemde Cometa-rapport uit 1999 geeft hier uitsluitsel over.

In de tweede helft van het hoofdstuk wordt het onderwerp benaderd vanuit de esoterische visie. Binnen de esoterie is er veel bekend over buitenaardsen en hun ufo’s. Zo is er te lezen in § 5.3:

“De Buitenaardsen die hier komen, zijn zeer vredelievend en zijn op een geestelijke missie. Net als de mensheid hier op aarde bestaan zij ook al miljoenen jaren en zijn ze, net als wij, in ontwikkeling; we stammen uit hetzelfde bewustzijn. De mensheid bestaat niet alleen in dit zonnestelsel, maar overal in de hele kosmos. Er is geen plek in de kosmos waar geen mensen zijn. De Ruimtebroeders die verder gevorderd zijn dan wij, zijn hier om ons te helpen, waar het kan en mag. En dat doen ze al heel lang. In onze geschiedenis op aarde zijn er meerdere aantekeningen geweest van ontmoetingen met onze broeders uit de ruimte en hun ufo’s.”

En iets verderop:

“Direct via de Buitenaardsen zelf en via zijn Meester had Benjamin Creme dus een -grote en gedetailleerde kennis over het leven van Buitenaardsen: ‘Het -ufo-verschijnsel en de graancirkels kunnen niet worden begrepen als men geen inzicht heeft in de etherische niveaus van energie als fijnere, subtielere niveaus van de stof. De mensen die op Mars en Venus, Mercurius en Jupiter in een fysiek lichaam leven, leven niet op hetzelfde niveau van stoffelijke trilling zoals wij dat kennen. Wij kennen slechts drie stoffelijke aspecten: vaste stof, vloeibare stof en gasvormige stof. Boven het gasvormige zijn er op deze planeet nog vier niveaus van fysieke stof die nog niet ontdekt zijn (de wetenschap noemt deze vier lagen ‘dark matter’, donkere materie).