Artikelen Hello Aquarius

OVER DE FOTO’S UIT HET HIERNAMAALS:

Foto’s Prinses Juliana uit het Hiernamaals – voor foto’s van Prinses Juliana

Andere foto’s – voor foto’s van Prins Claus, Prins Bernhard, Albert Heijn e.a

Verschijning en boodschap Prinses Juliana via Robbert van den Broeke

Juliana for president – toespraak van Koningin Juliana in 1952 tot het Congres USA

 

OVER DE OVERGANG NAAR HET NIEUWE TIJDPERK:

– Over een transformatie-ervaring die zeer actueel gaat worden: Het Overview effect

– De grote problemen worden niet meer opgelost: Politiek op dood spoor

– Het einde van een bepaalde manier van denken: Vaarwel Vissentijdperk

– Kennis over de verschillende tijdperken is belangrijk: Na een reeks van tijdperken

– De relatie zal een grote transformatie ondergaan: Relaties in de Nieuwe Tijd

– Religie wordt heel anders in het Watermantijdperk: Over de transformatie van religie

– Het kind wordt gezien zoals het werkelijk is: Over on(der)wijs

– In het oude denken is vergeving niet mogelijk: Over vergeving

– De evolutie van onze manier van denken: Het begin van het intuïtieve denken

– Tijden zijn veranderd, de bevolking roert zich: De groeiende invloed van het volk

– Een excuus nu, een vanzelfsprekendheid straks: Met de kennis van nu

– Drie noodzakelijke ingrediënten voor brand: Het vuur kan ontstoken worden

– De definitie en onze ervaring ervan verandert: Rechtvaardigheid zal zegevieren

– Over de afluisterpraktijken van USA: Oud-Klokkenluider Ellsberg spreekt zich uit

– De gevaren van channelingen met een negatieve boodschap: De Onheilsvoorspellers

– De komende openbaringen komen niet ‘uit het niets’: De Barensweeën van een Openbaring

– Tien jaar ‘war on terror’ heeft meer terrorisme opgeleverd: Dirty Wars, Dirty Peace

– Het nieuwe tijdperk is onontkoombaar: Het naderende startschot

– Zijn we bewust wat ‘de economie’ eigenlijk is: It’s the consciousness, silly!

– De rol van Rutte in de Yunus-adoptie-zaak: Het onbedoelde voorbeeldgedrag

– De wereld is niet zoals hij eruit ziet in de media: Sensitiviteit wordt kracht i.p.v. klacht

– Zonder inzicht, geen actie om te veranderen: No notion, no action

– Is het oude (winst)denken werkelijk losgelaten: People & Planet

– De ontmaskering van Armstrong staat symbool: Glance Harmstrong, the Pisces Residu

– De noodzaak van een opening van zaken … : Ook de wereldse doorbraak is aanstaande

– ‘Haat en nijd als regel of uitzondering?: Het enge wereldje van de top

– Blijven de grote veranderingen slechts energetisch? We are the Wonder We are Waiting for

– De sluiers die voor de ruimere werkelijkheid hangen: Door de bladeren het bos niet zien

– Het denken vanuit het hoofd heeft veel gebracht, maar … : De weg van het hart

– Je voelt je wereldvreemd in de huidige maatschappij: De Bijna Levend Ervaring

– Waarom zoveel schandalen en crises in deze tijd: Van Maffia naar Venus en terug

– We zijn op weg naar een climax: Het uur van de waarheid

– Veel erger kan het niet worden: De barometer in de tijd

– Is er sprake van een ‘Aquarius Conspiracy’?:  Waarom is deze tijd zo bijzonder?

– De nieuwe tijd dient zich pas écht aan als … : Van harte aanbevolen, de weg naar binnen 

– Mooi gedicht van Aly over de onzichtbare wereld: De geboorte van een Nieuwe Aarde

– Het Nederlands Voetbal elftal als metafoor van deze huidige tijd: Er waait een andere wind …

– Een overgang gaat zelden zonder frictie: Een ongelijke strijd

– Tegen-argumenten vertonen een patroon. De tactiek van tegenstand

– Een overgangsperiode gaat zelden zonder frictie: Het oude tegen het nieuwe

– Alles wijst op het instorten van de oude bolwerken: Afscheid van Donkere Middeleeuwen

– Hoe men vast kan zitten in zijn eigen denkmodel. ‘Had ik dat maar geweten!’

– Over het loslaten van onze grootste denkfout: De rups, Baboesjka & het leven

– Het jaar 2012 wordt een bijzonder jaar: Begin van afscheid van een beperkt denken

– De strijd van het oude tegen het nieuwe: De ongelijke strijd

– De wereld is op weg naar een climax: Rising to the occasion!

 

OVER DE TIJDGEEST & DE POLITIEK:

– Over de afluisterpraktijken van de USA: Oud-klokkenluider Ellsberg spreekt zich uit 

– De mist van oorlog en geweld versluiert veel: The Fog of War

– Zolang we het geheel niet zien, blijven het deeloplossingen: Lappendeken ontrafeld …

– Over de oude manier van denken: De (politieke) consequenties van afgescheidenheid

– Een spirituele benadering van Europa: Europa, eenheid door verscheidenheid

– Mogen we ook daders gedenken?: Overpeinzingen over 4 mei 2 minuten

– Wanneer ben je werkelijk vrij?: Bevrijdingsdag of onthechtingsleven?

– Begin jaren tachtig verscheen ‘The Aquarius Conspiracy’: Waarom is deze tijd zo bijzonder?

– Wie is de oorzaak van de huidige crisis? Het gemeenschappelijke van burger en elite

– Waar komt het heilige ‘moeten winnen’ toch vandaan? Sport als kenmerk van deze tijd

– Is Anders Breivik schuldig aan moord?: Wanneer is iemand schuldig?

– Noorse krant ‘Dagbladet’ met een bijzonder idee: Consequenties van de Breivik-knop

– Hoe zit het nu met goed en kwaad, kan er een muur tussen? Over Goed en Kwaad

– Gedicht van een lezeres over de nieuwe tijd: Voltooid verleden tijd

– Politici en anderen denken nog steeds in strijd: Oorlog als residu van oud denken

– Een toespraak van Koningin Juliana een prachtige rede in de USA:  ‘Juliana for president’

– De mensheid is veel ouder dan we denken: Een zeekaart en Atlantis als bron van inspiratie

– Welk verhaal over de economie moet je nu geloven? Heiligdom Economie wankelt

– Voorbeeld van de amorele marktkrachten: Commissie-de Wit komt het Zwart tegen

– Ingezonden brief aan Volkskrant: Ikke, ikke

– Toepasselijke tekst (2008) van Sting over de huidige periode: This War

– Mensen veranderen alleen als men weet waarom:  Inzicht als motivatie tot verandering

– We verklaren vele onderwerpen ‘de oorlog’, maar heeft het ook resultaat? War is over

– De houding van de Nederlandse regering tijdens WO II: Thema van een oud tijdperk

– Welke invloed komt met oplossingen? Begin van afscheid van beperkte denken

 

OVER OCCUPY & DE TIJDGEEST

– Over de invloed van Occupy, interview in Trouw: Occupy heeft veel veranderd. Voorgoed

– Over het bijzondere ‘karakter’ van Occupy: Occupy is een bewustwordingsbeweging

– Kunnen we wel oordelen over de Occupy-zwerver? De zwerver en de junk, dat zijn wij

– Uitnodiging van Trouw voor artikel: De demonstrant is voorbode nieuw tijdperk

– ‘Brief van de dag’ in Volkskrant: Occupy is veel meer dan een noodkreet

– Iemand die de huidige tijdgeest goed aanvoelt: Speech van Naomi Klein op Wall Street

– Over de waarden en normen van een nieuwe tijd: Derde speech bij Occupy

– Over het bijzondere karakter van Occupy: Occupy College op Beursplein

– We maken het einde van een tijdperk mee: Tweede speech bij Occupy Amsterdam

– Op de eerste Occupy dag, Amsterdam, 15 oktober 2011: Eerste speech bij Occupy

 

OVER DE GEESTELIJKE ZIEKTEN & DE PETTIE:

– Occupy op Beursplein, een jaar later: GlobalNoise Worldwide

– Over de jacht op alternatieve geneeskunde: De koppige denkfout binnen de geneeskunde

– Over het enorme leed én de nieuwe benadering: BRANDBRIEF

– Kent u dat verhaal over indiaan & oncoloog? Over de juiste wetenschappelijke instelling

– Kanttekeningen over onderzoek: Doorbraak – of inbraak – bij onderzoek schizofrenie

– Hoe wij onze ziekten bestrijden: Medicijnen zijn wapens

– Een overgang gaat zelden zonder frictie: Een ongelijke strijd

– Tegen-argumenten vertonen een patroon. De tactiek van tegenstand

– Processen lijken opvallend veel op elkaar: Over vergeving en kanker

– Over de mondiale bewieroking en zijn ziekte: Steve Jobs, wel of geen goed voorbeeld?

– Hoe men vast kan zitten in zijn eigen denkmodel. ‘Had ik dat maar geweten!’

– De vergelijking van een andere ramp met die van de psychiatrische: Somalië in Nederland

– Een treffend voorbeeld van een verschil in visie. Het is zilverkeurig en niet de oplossing!

– De frustratie van niets kunnen doen, of toch wel? De machteloze boosheid

– Het verwarrende van een overgangsfase: Eindeloos Brein

– Over het inzicht in oorzaak en herkomst: Uitleg psychose en schizofrenie

– Over het ontstaan van het gedachtegoed: Het ontstaan van de psychiatrie

– Belangrijk artikel over deze ruimere visie: Uitleg psychose en schizofrenie:  

– Het is niet het afkraken van de psychiatrie: Geen anti, maar kritisch & overbruggend

– Twee eenvoudige voorbeelden van ruimer kijken: Dolfijnen en hoge hakken 

– Schokkende ontdekking binnen psychiatrie: Elektroshock is terug op de kaart

– Lezers stuurden hun bijzondere verhalen: Verhalen van ex-patienten

 

OVER DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE (krantenartikelen):

– Column door Joris Luyendijk: Bankiers & Bakkers

– Artikel in Volkskrant: Farmaceuten moffelen negatieve onderzoek weg

– Artikel in Express.be: Big Pharma, poel van verderf 

– Artikel in Indepedent.co.uk: Megaboetes niet afdoende

– Artikel in de NRC Next: We slikken het niet meer

– Artikel in Volkskrant: Nieuw handboek Psychiatrie is onverantwoord

– Artikel in Volkskrant: Hoe hersenziek zijn we nu eigenlijk?

– Artikel in Telegraaf: Miljoenen Europeanen depressief

– Artikel in Medisch Dossier: Hoe de medicijnen industrie te werk gaat

– Artikel op voorpagina Volkskrant: Psychiatrie in greep commercie

– Artikel in The Gardian over donaties: Leden supercommissie omgekocht

– Artikel in Volkskrant: Overlast door psychotische zwerver

– Artikel op argusoog.nl: Gebruik psychotrope middelen explosief gestegen

– Artikel in Telegraaf: Geestesziekten grote sociale en economische last

– Artikel in Volkskrant:  Eenderde Europeanen lijdt aan psychische stoornissen

– Artikel in Volkskrant: Discutabel pillengebruik 

– Artikel in NRC Next: Breinobsessie leidt tot onzinstudies

– Artikel in Volkskrant: Wie dit leest is gek

– Video op YouTube van CCHR: Wetenschapper over Big Farma  (met filmpje)

– Artikel in Brabants Dagblad: Elektroshok is terug op de kaart  (met filmpje)

– Artikel in Volkskrant: Werkelijkheid laat zich moeilijk vatten in handboek psychiatrie 

– Artikel in Volkskrant: Buren willen geen ‘zot’ over de vloer

– Artikel in Brabants Dagblad: Machteloos wachten op naderend onheil

– Artikel in Brabants Dagblad: Neuroleptica zijn dubieus

 

ARTIKELEN VAN HARRY BECKERS:

– Uitleg psychose en schizofrenie:  belangrijk artikel over deze ruimere visie en zijn nieuwe benadering.

– Cijfers schizofrenie & stemmenhoren 

– Vraag en Antwoord:  de antwoorden zijn een extra verdieping.

Achtergrondinformatie van Harry Beckers

 

OVER DE OPROEP

– Inleiding tot oproep: OPROEP

 

OVER BUITENAARDS LEVEN:

– Een aparte paragraaf over UFO’s: Signs of Time

– Artikel uit NRC doet discussie over ufo’s weer opleven: NASA opname: UFO voor de zon?

– Fox News over toename van UFO-meldingen: Toename UFO-meldingen

– Een indruk van de enorme toename van: UFO-meldingen 

 

Reageren