Actueel Blogs

Over Christusenergie

Gisteren werd duidelijk wat de opzet van het dagelijkse blog gaat worden: elke dag zal HB een vraag of reactie behandelen. Vandaag het eerste antwoord van HB, inclusief intro.

Zaterdag, 2 maart 2019

HB: Na jarenlang een soort van kluizenaarsbestaan te hebben geleefd, is nu dan eindelijk het moment gekomen dat ik weer in de openbaarheid ga komen. Moeizame jaren overigens waarvan een gedeelte te lezen is in de twee HB-boeken van Ronald Jan. Samen hebben we gedurende het proces veel meegemaakt en heeft hij mij, als een van de weinigen, altijd ondersteund. RJ is een waardevolle vriend en behoort wellicht tot de meest bescheiden en integere mensen die ik heb ontmoet.

In de HB-boeken en in de digitale communicatie komen de termen ‘naar buiten treden’, ‘wereldvernieuwer’  etc. nogal eens aan de orde. ‘Het beestje moet nou eenmaal een naam hebben’ en in mijn geval zijn die termen bedoeld om iets duidelijk te maken. Verder hecht ik er voor mijzelf geen enkele status aan. Ik ben een gewone man uit het volk met alle ups en downs en houd van humor. Ben op vele vlakken actief bezig geweest en ging om met mensen uit alle lagen van de samenleving. Een veelzijdig, soms avontuurlijk en bewogen leven.

Maar wat er nu gaat gebeuren zie ik als het grootste avontuur tot nu toe. Een avontuur waarbij nota bene de hele mensheid betrokken wordt.

En dan nu de vraag van Rita

“Gaat het hier om de christusenergie die nu voor iedereen beschikbaar gaat worden volgens het esoterisch christendom?”

Er is in het Universum één allesomvattende energie waarvan wij allen deel uitmaken. Sommige noemen het Christusenergie, anderen spreken over Kosmische energie, Goddelijke energie, de Bron, etc.  Zoals ik het zie, zijn het benamingen voor één en dezelfde energie, of stappen op weg naar die allesomvattende energie. Ook de Christusenergie is dus latent aanwezig in onszelf. Wij Zijn de Christusenergie in een bepaald stadium van openbaring. Door ervaringen in het leven: ‘voelen, weten, inzien, toepassen & loslaten’, verfijnen wij ons stap voor stap en stemmen steeds meer af op die ene energie.

De mens Christus, zoals die gekend wordt, is als het ware een ‘katalysator’ van die ene energie in een bepaald stadium van ontwikkeling. Zo ook de Boeddha en andere bekende namen uit verschillende religies. Het nieuwe tijdperk, wat afgelopen dinsdag haar openlijke fase is ingegaan, gaat ook alle religies bij elkaar brengen door inzicht te brengen in het totale leven. Inzicht in het leven, maar ook in dat grote mysterie dat wij nu nog zien als de dood.

Het nieuwe tijdperk is dus begonnen, echter nog in een prille fase. Als voorbeeld: alsof er een piepklein gaatje in een grote dam is ontstaan waardoor water begint te sijpelen. Langzaam maar zeker wordt het gaatje groter en groter en zwelt de stroom aan. Niet meer te stoppen.

Volgende vraag, roépt u maar…  :-)

HB

11 reacties

 • De christusenergie is eigenlijk gewoon de tweede straal (van de zoon: de zon) waar de andere stralen van zijn afgeleid.
  Het tweede aspect van de drie-eenheid.

 • Nu wat betreft de rol van Nederland. Op het ‘Eerste HA-blog’ had ik het net over de vijfde straal.
  Een straal van detail, daarom zijn we zo’n klein landje. En daarom let (niet alleen) Albert Heijn op ‘de kleintjes’.
  Wellicht de meest kritische straal, daar weten we alles van. Maar het is ook de straal van openbaring of veruiterlijking.

 • De drie stralen van de drie-eenheid zijn macht, liefde en intelligentie.
  In het christendom zijn dat achtereenvolgens Vader, Zoon en Heilige Geest.
  In het Hindoeïsme in omgekeerde volgorde Brahma (schepper), Vishnu (instandhouder of redder), Shiva (vernietiger), 3, 2, 1.

 • Brahma is dus het derde aspect, hiervan afgeleid is Abraham.
  Zie de aanleg van de Joden tot intelligentie maar ook de manipulatie daarin.
  Aangemerkt mag worden dat A-braham dus ook zou kunnen betekenen niet-Brahma, ze waren dissidenten in de oude Brahma-verering.

 • Als je de kritiek ziet op religie die genetisch ingebakken is in de zelfvoldane koppen begrijp je beter de gigantische onwetendheid en de pietluttigheid die alles op dit vlak hiernaar verwijst. Voor zover die onwetendheid al bestaat in de religie, is dit protest nog een stap dieper in de absolute duisternis. De tragische onschuld ligt vooral nog in het puberale karakter en de angst de laatste pleziertjes te moeten afstaan aan een nieuwe dictator god.

 • Ik heb me laten vertellen dat de fixatie op de bekende thema’s zoals in Nederland het gevolg zou kunnen zijn van de combinatie 5e en 6e straal die hier voorheen bestond. Dat men zich, niet realiserende voor schut te staan, hier juist standaard en populair in tracht te profileren, is enkel te verklaren uit een boosaardige opzet.

 • Naar mijn idee is Harry Beckers speciaal ingeroepen om de vaak onschuldige maar reeds krankzinnige slachtoffers te helpen en zo ons volk als geheel te redden van de ergste nederlaag. Ook al een epidemie in sommige andere landen.

 • De christusenergie is dus de 2e straal en verbonden aan de zon, en bijvoorbeeld het sterrenbeeld Tweelingen. Het is de energie van liefde. Er bestaan hogere en lagere vormen van de Christusdienst. Normaal gesproken in meer heidense culturen beperkt de eredienst zich tot de eigen troel.

Reageren