HB-boeken deel 1 en 2

Deel 1 en deel 2 van het HB-boek zijn uitgekomen. Op 14 november 2016 kwam het eerste HB-boek uit, over de komst van de Nieuwe Tijd. Een half jaar later op 16 mei 2017 kwam deel 2 uit, ‘HB, geen verlossing zonder kruis X’. Hieronder beide persberichten hierover.

PERSBERICHT,  Bloemendaal, 14 november 2016.

Ronald Jan Heijn schrijft hoopgevend boek

‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’.

Als boodschapper van de nieuwe tijd, geeft Ronald Jan Heijn in zijn hoopgevende boek ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’ duiding aan bestaande crises. De wereld is op drift en de chaos rond bijvoorbeeld Trumps verkiezing, de Brexit en ook de Zwarte Pietendiscussie is goed te verklaren. We maken het faillissement mee van het oude, beperkte denken én ervaren de komst van een nieuwe energie in de wereld. In zijn boek beschrijft Ronald Jan hoe grote wereldproblemen als oorlog, honger en ziekte voor altijd opgelost kunnen worden.

Een nieuw tijdperk: van Vissen naar Watermanhb-boek-2

Het is een astronomisch feit dat we de overgang meemaken van het 2000 jaar oude Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. Het boek beschrijft hoe het Watermantijdperk onze manier van denken, ons mensbeeld en onze levensvisie drastisch zal veranderen, vanuit het besef dat alles één is. De opkomst van het volk en het ruimere denken vanuit het hart zijn hier al tekenen van. De Nieuwe Tijd zal gebaseerd zijn op waarheid en rechtvaardigheid en wordt in vele religies aangeduid als het Gouden Tijdperk. De komende tijd zullen er niet alleen wonderen gebeuren, net als 2000 jaar geleden. Er zal ook een voorbeeld naar voren treden: Ronald Jan heeft de intensieve voorbereiding van Wereldvernieuwer Harry Beckers (HB) persoonlijk meegemaakt.

Het begint

De huidige en komende gebeurtenissen hebben een zeer lange geschiedenis. In het boek neemt Ronald Jan de lezer mee terug naar Atlantis en beschrijft hij de geestelijke evolutie van de mensheid. Ronald Jan: ‘Een nieuwe toekomst voor al het leven op onze planeet ligt voor ons. Wij mensen zijn cruciaal voor deze ontwikkeling. Daarvoor is het belangrijk om te weten wat de oorzaak is van ons succes én van ons falen tot nu toe. Het boek gaat ook over de geschiedenis van onze zoektocht naar een nieuwe, ruimere manier van denken, die er nu in de kiem al is. Het is een beschrijving van een lange evolutionaire reis, die zowel wetenschappelijk als spiritueel is. We zijn véél meer dan ons lichaam: we zijn bewustzijn. We zijn onsterfelijk en hebben een goddelijke afkomst en bestemming. Onze reis is de reis van alles om ons heen, op deze planeet en daarbuiten. Want alles is met alles verbonden. Het is ook de reis van een mensenzoon die ons voorgaat en ons het nieuwe tijdperk in zal leiden. Wie had dat gedacht? Dat er ook aan het begin van dit tijdperk een Wereldverlosser komt, die uiteindelijk een podium zal creëren voor de komst van andere Meesters. Hoe confronterend – maar ook diepgaand en hoopgevend.’

Over de auteur foto-rj-boek

Ronald Jan Heijn is bekend van de Nederlandse kruideniersfamilie van Albert Heijn en was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. Zijn vader werd ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij het grootste holistische centrum van Nederland, Oibibio in Amsterdam. Na acht jaar ging Oibibio aan zijn eigen succes ten onder. Vele tegenslagen verder ontmoette Ronald Jan Harry Beckers (HB). Samen gaven ze lezingen en brachten een documentaire uit over een ruimere manier van denken, bewustzijn en het leven na de dood. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

supermaan-2016Dit verhaal is nog nooit verteld en zal het levenslicht zien tijdens de grootste en helderste supermaan van de eeuw tot nu toe, tijdens de volle maan van 14 november 2016.

Verkrijgbaar

Het boek is te bestellen bij  www.hbhetboek.nl

 

PERSBERICHT,  Bloemendaal, 16 mei 2017

Vervolg op eerste HB-boek is uit

Zestien mei jl. was een mooi moment om met deel 2 naar buiten te komen, want 16 mei is de geboortedag van Harry! Dit HB-boek (deel 2) is een open en eerlijk dagboekverslag van Harry Beckers; van een zeer moeizaam en herkenbaar proces om het duister in onszelf meester te worden. Het boek symboliseert de weg die we allemaal bewandelen. Niemand uitgezonderd.

Een meesterlijke reis naar de nieuwe mens

Pas vlak voor het begin van de Nieuwe Tijd werd duidelijk dat dit boek er moest komen. Heel verrassend omdat deze dagboekverslagen van Harry Beckers nooit met de intentie geschreven waren om uit te geven. Het was Harry er vooral om te doen om zijn ontwikkeling én die van zijn vrouw Hilda en dochter Bo bij te houden en er vat op te krijgen.

Na het uitkomen van mijn boek ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’, werd het Harry- duidelijk, dat het begin van de Nieuwe Tijd nog even moest wachten. De voor-bereiding zou pas écht afgerond zijn als ook hun gemeenschappelijke pad openbaar zou worden. Dit boek kan daarom gezien worden als een verdere uitwerking van hoofdstuk 6, ‘De Wereldvernieuwer, HB’, uit het eerder genoemde HB-boek. Nog specifieker, als een verdere uitwerking van de laatste drie paragrafen daarvan. Je zou daarom kunnen stellen dat deze twee HB-boeken bij elkaar horen, deel 1 en deel 2.

Dit HB-deel 2 is een uniek kijkje in de voorbereiding van de Wereldvernieuwer, samen met zijn vrouw en dochter. De basis van dit boek is hun gemeenschappelijke reis met al hun pogingen en worstelingen om het duister meester te worden. Het lijkt allemaal zo ‘eenvoudig’, maar gaandeweg zal blijken hoe moeilijk dit was. Geen verlossing zonder kruis. Tegelijkertijd is dit verhaal daarmee ook de reis naar het Licht en naar hun nieuwe Hoedanigheid, in verband met het betreden van het grote podium. Af en toe wordt een tipje van de sluier gelicht van de diepgang en reikwijdte van een veel ruimere werkelijkheid: Shamballa, de Meesters, Maitreya en de komst van het nieuwe Watermantijdperk.

Het is dus vooral een open en eerlijk dagboek van een zeer moeizaam en leerzaam proces, dat de weg symboliseert die we allemaal aan het bewandelen zijn. Niemand uitgezonderd. Vaak denk je als lezer: ‘Goh, hebben zij daar ook last van? Wat een herhaling van thema’s … lossen ze het nog eens een keer op?’ Daarom is het juist zo’n hoopgevend verslag: het geeft inspiratie om te weten dat zij daar ook mee worstelden! Ook al moesten zij dit in versneld tempo doen, het blijkt maar weer: ware onthechting en het transparant maken van je ego is heel lastig.

Zoals Harry het in dit boek zo mooi verwoordt: ‘Diep in elke mens zit de z.g. Goddelijke Vonk/Ziel welke omkleed is met de lagen van het individu, het Ego. Naarmate we gedurende de reïncarnatiecyclus (geestelijk) groeien, maakt het Ego plaats voor energie afkomstig van de Ziel. Het ego is een prachtig instrument […]maar uiteindelijk moeten we weer van dat ego af zien te komen. Stapje voor stapje … leven na leven na leven … laag voor laag voor laag.’

Deze ‘laag voor laag’ … het komt allemaal aan bod, het loskomen van het (oude) bolwerk, de schuldgevoelens, de hardnekkigheid van de schaduwkanten, het omgaan met blokkades, het écht open, oprecht en eerlijk zijn, acceptatie en vergeving … om uiteindelijk uit te komen bij Goddelijke Onverschilligheid. Dit alles volgens het proces van ‘voelen, weten, (in)zien, toepassen, loslaten en afsluiten’.

Voor sommigen zal het een verrassing zijn dat hun proces niet een devote en serene tocht is, constant met hun blik gericht op het Licht. Nee dus, het is juist het leren beheersen van onze emoties, de hartstochtelijke intentie om het donker op te tillen! Het is ‘het donker in ons’ dat ons tegenhoudt. Vooral hierover gaat dit boek.

Bij Harry, Hilda en Bo (drie-eenheid) heeft het nog eens éxtra gespeeld, omdat ook het (grote) donker van de wereld zich ermee bemoeide. Het Duister deed er alles aan om hun pogingen te laten mislukken. Harry heeft meerdere keren gedacht, ‘en nu stop ik ermee’. Maar gelukkig – en met grote blijdschap – kunnen we vaststellen dat hun missie is geslaagd en dat het Licht heeft gezegevierd!

Ook voor de Geestelijke Hiërarchie (Meesters) was het een spannend proces, dat 14.000 jaar geleden startte; de uitkomst was allerminst zeker. Het betreft immers niet alleen de komst van de Wereldvernieuwer en de samenwerking tussen hem en Hilda, man en vrouw, maar vooral ook: de bundeling van drie grote Kosmische Energieën via HB, waardoor de mensheid op één zuivere lijn komt te staan met de Hierarchie en Shamballa! Nog nooit vertoond. Een buitenaardse prestatie, met grote hulp van hun dochter Bo. Vanaf NU wordt het – ook voor ons(!) – makkelijker.

De Zon (in ons) gaat schijnen, een wérkelijk nieuwe tijd breekt aan!

Ronald Jan Heijn

Te verkrijgen via www.hbhetboek.nl, via Bol.com en via de boekhandel.