Artikelen Hello Aquarius

Columns over de ‘actuele’ onderwerpen van de laatste 5 jaar, bekeken met de bril van het Nieuwe Tijdperk (cq. Oude Wijsheid). Verdeeld over de volgende paragrafen (dit is dezelfde ‘Artikelen’-pagina als onder het kopje ‘Archief’):

  • Over de overgang naar het nieuwe tijdperk
  • Over de tijdgeest en politiek
  • Over de tijdgeest en Occupy
  • Over de geestelijke ziekten

(De artikelen aangegeven in het groen zijn ook afgedrukt in hoofdstuk 9 van het eerste HB-boek, ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’, www.hbhetboek.nl)

OVER DE OVERGANG NAAR HET NIEUWE TIJDPERK:

OVER DE TIJDGEEST & POLITIEK:

OVER DE TIJDGEEST & OCCUPY

OVER DE GEESTELIJKE ZIEKTEN