Voorgeschiedenis Oude Wijsheid

(Dit zijn twee korte passages uit paragrafen §1.1 en §3.2 van het eerste HB-boek, ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’, www.hbhetboek.nl)

De mensheid bevindt zich in een hele belangrijke evolutie. Maar het woord ‘evolutie’ wordt vooral geassocieerd met een van de belangrijke pijlers van ons huidige denken: de evolutietheorie van Darwin. Hierin wordt een overzicht gegeven van de evolutie met betrekking tot de vorm van het dieren- en het mensenrijk. Volgens Darwin wordt evolutie van soorten gedreven door natuurlijke selectie. Darwins visie op evolutie zorgde destijds voor een revolutie binnen de wetenschap, maar had ook invloed op de maatschappij, filosofie en religie.

Deze invloedrijke evolutietheorie betreft echter slechts de vorm. De theorie kan bijvoorbeeld geen antwoord geven op vragen over het begin van al deze vormen. Bijvoorbeeld, wanneer is de mensheid ontstaan en waarom? Wat heeft het mensenrijk met het dierenrijk te maken? De evolutietheorie van Darwin is slechts een afgeleide van een ontwikkeling die eraan voorafgaat, namelijk de evolutie van het bewustzijn. De beschrijving van deze evolutie komt uitgebreid aan bod binnen de esoterie, ook wel genoemd Traditionele Wijsheid, Oude Wijsheid of Leringen van de Oude Wijsheid.

De mensheid bevindt zich dus in een geestelijke evolutie. We bevinden ons in een wereld die we een hele lange ontkend hebben: ‘We zijn één kosmische familie. We zijn een van de vele manifestaties van bewustzijn. We zijn bewustzijn en we zijn allen één, we ondergaan dezelfde spirituele evolutie. Leven is eeuwig, we hebben al duizenden levens geleefd. We zijn alles al geweest, man, vrouw, elk ras, elke religie, moordenaar, slachtoffer etc.We zijn verantwoordelijk voor alles wat we doen.Er zijn al vele beschavingen voor ons geweest, honderd duizenden jaren voor ons.’

Want dat zal in het Watermantijdperk als geen ander duidelijk worden: de mensheid veel ouder is dan het gangbare denken wil doen geloven. Miljoenen jaren ouder, we komen van heel ver. De Oude Wijsheid is dan ook een in honderden eeuwen opgebouwde wijsheid, die het hart en de kern is van alle geestelijke leringen die er op de aarde (geweest) zijn. Maar zij is bijvoorbeeld ook de basis van onze wetenschap. Haar inhoud is van vitaal belang. Zoals Creme het benoemt: “De leringen van de Oude Wijsheid zijn de leringen die de mensheid haar wezenlijke goddelijkheid voorhouden, en die haar op de hoogte houden van haar evolutionaire reis waardoor wij onszelf vervolmaken.”

Tot tot nu toe was de esoterie min of meer voorbehouden aan esoterici en een paar andere geïnteresseerden. Maar het zal uiteindelijk bekend worden aan iedereen. Wat eens esoterisch was, zal in het Watermantijdperk exoterisch worden.

Helena P. Blavatsky picIn het Westen werden de Leringen van de Oude Wijsheid voor het eerst naar buiten gebracht door Helena Blavastky – tussen 1875 en 1890 – met o.a. haar boeken ‘Isis ontsluierd’ en ‘De Geheime Leer’. Haar werk geldt als ‘de voorbereidende fase’ van de leringen voor het Watermantijdperk.

Alice A. BaileyAlice Bailey nam tussen 1919 en 1949 met haar boekenreeks het stokje over, wat ook wel ‘de overbruggende fase’ genoemd wordt. Net als Blavatsky werd ook Bailey mentaal geïnspireerd door een Meester van Wijsheid. Bij Bailey was het de Tibetaanse meester Djwhal Khul, ook wel bekend als ‘de Tibetaan’.

Als lid van de Geestelijke Hiërarchie zou de Tibetaan echter, ook fysiek, op aarde blijven om de mensheid mede voor te bereiden op een Nieuw Tijdperk van Vrede en Geestelijk inzicht.

benjamin_creme_2005_smallSinds 1974 was Benjamin Creme (1922 – 2016) de bron van verdere onthullingen over de Oude Wijsheid en met name over de wederverschijning van de Maitreya, de wereldleraar voor het komende Watermantijdperk. Creme ontving zijn informatie – net als Blavatsky en Bailey – middels zijn voortdurende telepathische contact met een (andere) Meester van Wijsheid.

Dit is overigens iets heel anders dan channeling en/of andere paranormale activiteiten. Het is een vergevorderde ontwikkeling van zijn eigen bewustzijn, waardoor – na ooit een intensieve training van Creme – een meester contact met hem kan maken.

Hiermee is de derde en laatste fase ingeluid, de zogenaamde ‘openbarende fase’, waarin de esoterische kennis openbaar zal worden. De openbaring gaat aan de ene kant geleidelijk (er is al veel naar buiten gekomen), maar aan de andere kant zal er wel degelijk een bijzondere gebeurtenis plaatsvinden, die de hele wereld versteld zal doen staan. Deze gebeurtenis zal niet op zichzelf staan en worden opgevolgd door meerdere wonderen, die alle de bedoeling hebben om de mensheid wakker te schudden. Deze ‘wonderen’ zullen getuigen van een veel ruimere werkelijkheid, zoals misschien wonderbaarlijke genezingen, bewijzen van het leven na de dood, het bestaan van een kosmische familie, etc.

Darwin is een voetnoot vergeleken bij het échte evolutieproces, dat gebaseerd is op het proces van wedergeboorte. De evolutie van ons bewustzijn vindt namelijk plaats door middel van reïncarnatie. De wet van reïncarnatie is een van de grote wetten van het leven, net als de wet van oorzaak en gevolg. Alle deze grote wetten zullen bekend worden en worden begrepen als het fundament van het leven. Niet als een geloof, maar als een wetenschap van een ruimere werkelijkheid. Want uiteindelijk gaat het erom wat waar is en niet waar iemand in gelooft.

De planeet Aarde en haar mensheid zal onherkenbaar in haar voordeel veranderen. We staan aan het begin van een nieuwe reis. We gaan eindelijk onze belofte inlossen van het zijn van een goddelijk wezen, met een ziel en een persoonlijkheid, uitgerust met een fysiek, etherisch en mentaal lichaam.