Actueel

De Barensweeën van een Openbaring

Geschreven door Ronald Jan

Er is een openbaring op komst. Maar die komt niet uit het ‘niets’. Het heeft een voorgeschiedenis, als onderdeel van een veel groter Plan.

Een van de pijlers van ons huidige denken komt uit een onderdeel van de wetenschap: de evolutietheorie van Darwin, waarin een overzicht wordt gegeven van de evolutie met betrekking tot de vorm van het dieren- en het mensenrijk. Zijn theorie is dat de evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie. Darwin’s visie op evolutie zorgde ‘voor een revolutie binnen de wetenschap, maar had ook invloed op maatschappij, filosofie en religie ‘(Wikipedia).

Maar deze invloedrijke evolutietheorie betreft slechts de vorm. Het kan bijvoorbeeld geen antwoord geven op vragen als hoe al deze vormen zijn begonnen. Bijvoorbeeld, wanneer is de mensheid ontstaan en waarom? Wat heeft het mensenrijk met het dierenrijk te maken? Etc. De evolutietheorie van Darwin betreft de vorm en is slechts een afgeleide van een ontwikkeling die eraan voorafgaat, namelijk de evolutie van het bewustzijn. De beschrijving van deze evolutie komt uitgebreid aan bod binnen de esoterie, ook wel de ‘Leringen van de Oude Wijsheid’ genoemd.

Helena P. Blavatsky picMaar gelukkig, wat eens esoterisch was, zal in het Watermantijdperk exoterisch worden. Het zal bekend worden aan iedereen. Tot nu toe was de esoterie voorbehouden aan esoterici en een paar andere geïnteresseerden. In het Westen werden de leringen naar buiten gebracht door Helena Blavastky tussen 1875 en 1890 met o.a. haar boeken ‘Isis ontsluierd’ en ‘De Geheime Leer’. Haar werk geldt als ‘de voorbereidende fase’ van de leringen voor het Watermantijdperk, de nieuwe kosmische cyclus.

Alice A. BaileyAlice Bailey nam tussen 1919 en 1949 met haar boekenreeks het stokje over, wat ook wel ‘de overbruggende fase’ genoemd wordt. Net als Blavatsky werd ook Bailey mentaal geïnspireerd door een Meester van Wijsheid. Bij Bailey was het de Tibetaanse meester Djwhal Khul, ook wel bekend als ‘de Tibetaan’. Als lid van de Geestelijke Hiërarchie zou de Tibetaan echter, ook fysiek, op aarde blijven om de mensheid mede voor te bereiden op een Nieuw Tijdperk van Vrede en Geestelijk inzicht.

benjamin_creme_2005_smallSinds 1974 is Benjamin Creme de bron van verdere onthullingen over de Oude Wijsheid en met name over de wederverschijning van de Maitreya, de wereldleraar voor het komende Watermantijdperk. Creme ontvangt zijn informatie – net als Blavatsky en Bailey – middels zijn voortdurende telepathische contact met een (andere) Meester van Wijsheid. (Dit is overigens iets heel anders dan channeling en/of andere paranormale activiteiten. Het is een vergevorderde ontwikkeling van zijn eigen bewustzijn, waardoor – na ooit een intensieve training van Creme – een meester contact met hem kan maken.)

Hiermee is de derde en laatste fase ingeluid, de zogenaamde ‘openbarende fase’, waarin de esoterische kennis openbaar zal worden. De Tibetaan Djwal Khul schrijft hierover in de eerste helft van de vorige eeuw als volgt: “In het begin van de volgende eeuw (lees: eenentwintigste eeuw) zal een ingewijde verschijnen die dit onderricht zal voortzetten. Het zal onder dezelfde ‘indruk’ zijn, want mijn taak is nog niet volbracht en deze serie overbruggende verhandelingen tussen de materiële kennis van de mens en de wetenschap van de ingewijden moet nog een ander stadium doorlopen. De resterende jaren van deze eeuw moeten, zoals ik u elders verteld heb (‘De Bestemming der Volkeren’), worden om de tempel van ’s mensen leven weer op te bouwen, de vorm het leven der mensheid te reconstrueren, de nieuwe beschaving, gefundeerd op de oude, opnieuw te vormen en de structuur van werelddenken, de wereldpolitiek plus de herverdeling van ’s mensen hulpbronnen te reorganiseren in overeenstemming met het goddelijk gestelde doel. Dan en dan alleen zal het mogelijk zijn de openbaring verder te ontplooien.”

De openbaring gaat aan de ene kant geleidelijk (er is al veel naar buiten gekomen), maar aan de andere kant zal er wel degelijk een bijzondere gebeurtenis plaatsvinden, die de hele wereld versteld zal doen staan. Deze gebeurtenis zal niet op zichzelf staan en worden opgevolgd door meerdere wonderen, die alle de bedoeling hebben om de mensheid wakker te schudden. Deze ‘wonderen’ zullen getuigen van een veel ruimere werkelijkheid, zoals misschien wonderbaarlijke genezingen, bewijzen van het leven na de dood, het bestaan van een kosmische familie, etc.

De Tibetaan spreekt ook over ‘het goddelijk gestelde doel’. Inderdaad, er is een Kosmisch Plan, waarin de bedoeling van dit zonnestelsel, waaronder planeet Aarde en haar mensheid, staat beschreven. Slechts zeer vergevorderde Meesters weten iets over de inhoud van dit Plan. Maar vele esoterici en andere geïnteresseerden zijn wel op de hoogte van het bestáán van het Plan en zijn vooral bekend met de taak die de mensheid daarin heeft. Zoals Creme het benoemt: ‘De leringen van de Oude Wijsheid zijn de leringen die de mensheid haar wezenlijke goddelijkheid voorhouden, en die haar op de hoogte houden van haar evolutionaire reis waardoor wij onszelf vervolmaken.’ De inhoud van deze reis – van miljoenen jaren – zal aan iedereen bekend worden.

Maar nogmaals, deze esoterische kennis en ruimere manier van denken is dan ook van zeer groot belang. We staan voor enorme uitdagingen en de huidige aanpak werkt niet meer. We moeten radicaal anders en ruimer gaan denken: “We zijn één kosmische familie. We zijn een van de vele manifestaties van bewustzijn. We zijn allen één, we ondergaan dezelfde spirituele evolutie. Leven is eeuwig, we hebben al duizenden levens geleefd. We zijn alles al geweest, man, vrouw, elk ras, elke religie, moordenaar, slachtoffer etc. Er zijn al vele beschavingen voor ons geweest, honderd duizenden jaren voor ons. We zijn verantwoordelijk voor alles wat we doen. Hoe we denken heeft invloed op ons leven, zelfs op het klimaat.”

Darwin is een voetnoot vergeleken bij het échte evolutieproces, dat gebaseerd is op het proces van wedergeboorte. De evolutie van ons bewustzijn vindt namelijk plaats door middel van reïncarnatie. De wet van reïncarnatie is een van de grote wetten van het leven, net als de wet van oorzaak en gevolg. Alle deze grote wetten zullen bekend worden en worden begrepen als het fundament van het leven. Niet als een geloof, maar als een wetenschap van een ruimere werkelijkheid. Want uiteindelijk gaat het erom wat waar is en niet waar iemand in gelooft.

De planeet Aarde en haar mensheid zal onherkenbaar in haar voordeel veranderen. We staan aan het begin van een nieuwe reis. We gaan eindelijk onze belofte inlossen van het zijn van een goddelijk wezen, met een ziel en een persoonlijkheid, uitgerust met een fysiek, etherisch en mentaal lichaam.

We zijn klaar voor de openbaring.

Ronald Jan Heijn

 

 

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

1 reactie

  • Ja Ronald Jan, ik kan dit alleen maar beamen, maar dat weet je. Het nu volgende komt uit een boek van Caroline Cory, : “Een Poort in de Tijd” wat volledig aansluit bij het bovenstaande, en ik met een steeds warmer wordend hart heb gelezen. “Besef dat je stoffelijke wezen het voertuig is van de Goddelijke energie stroom. Door eenvoudigweg je eigen Goddelijkheid te omarmen en deze stroom er te laten zijn, werk je nauw samen met de Goddelijke Vader en de Hoogste Goddelijke Orde in de schepping en zul je een belangrijke bijdrage leveren aan de komst van de Nieuwe Tijd op Aarde.” (…..) Waarheid wordt niet langer achter sluiers van jullie werkelijkheid verborgen of achter het handelen van jullie misleide leiders. In deze zin maakt het Goddelijk Plan het onmogelijk dat Goddelijke en vernietigende energie nog tegelijkertijd kunnen bestaan. Er moet en zal een nieuw systeem worden gecreëerd.” (….) Door jullie persoonlijke bewustwording activeren jullie deze nieuwe omvangrijke genetische trilling, waardoor zowel de totale planeet als de gehele mensheid sneller bewust wordt en waarvan de nieuwe tijd van Liefde en Licht het gevolg is. Wanneer deze bewustwording op wereldschaal tot stand gekomen is, wordt deze ook naar de Bron teruggekaatst.”
    Hierin heb ik het grootste vertrouwen!!!
    Hartegroet Aly/Alice

Reageren