Actueel

Dirty Wars, Dirty Peace

Geschreven door Ronald Jan

Tien jaar ‘War on Terror’ heeft meer terrorisme opgeleverd. Dat is de verbijsterende conclusie van de in december 2012 uitgegeven Global Terrorism Index, die systematisch de impact bestudeerde van terrorisme in 158 landen tussen 2002 en eind 2011. Vóór de aanslagen van 911 was er nauwelijks sprake van een internationaal terrorisme netwerk. Sinds de ‘war on terror’ is het terrorisme zich gaan vermenigvuldigen en verspreiden. Hoe een beperkte manier van denken hier de oorzaak van is. De noodzaak van de komst van de energie van het Watermantijdperk.

10 mei 2013

De recente documentaire ‘Dirty Wars’ van onderzoeksjournalist Jeremy Scahill laat pijnlijk zien dat de bestrijding van het terrorisme nog meer terrorisme uitlokt. Op het oorspronkelijke most-wanted-lijstje stonden ooit 10 terroristen. Die zijn ondertussen gedood, maar nu zijn er 10.000 nieuwe bij gekomen. Meestal voortkomend uit de directe omgeving van (onterecht) gedode strijders en burgers. De gerichte aanslagen van de  praktisch onzichtbare drones dragen ook bij aan de groeiende haat jegens Amerika en het Westen.

‘Dirty Wars’ vertelt het verhaal dat er per jaar meer dan 20.000 geheime operaties worden uitgevoerd door JSOC, Joint Special Operations Command (bekend geworden met het doden van Bin Laden.) Operaties die rechtstreeks ter goedkeuring naar Obama gaan. Operaties waar niemand iets van weet, uitgevoerd door mannen die niet op papier bestaan en die nooit voor het Amerikaanse congres zullen verschijnen.

In militair jargon, ‘JSOC teams find, fix & finish their targets’. Zonder rechtelijk proces en niemand uitgezonderd voor deze ‘kill list’. Het kan ook een Amerikaanse burger zijn. En er lijkt geen eind aan te komen, JSOC opereert nu al in 75 landen. Resultaat per jaar: meer dan 10.000 doden. Er zijn vorig jaar al meer mensen gedood door de JSOC – buiten de statistieken – dan (bekende) slachtoffers in de ‘huidige normale oorlog’.

Even ter vergelijking: de aanleiding, 911 in New York, telde 3.000 doden. En wat zegt het aantal van 166 overgebleven Guantanamo Bay-gevangenen (waarvan de helft waarschijnlijk onschuldig) als je dit vergelijkt met de geboorte van tientallen terroristen per week elders op de wereld? En een andere vergelijking: wat stelt de terreur nu eigenlijk voor in de wereld? Er gaan jaarlijks 2 miljoen mensen dood aan luchtvervuiling in de wereld. In het verkeer 1.2 miljoen, aan kanker sterven 7.6 miljoen mensen en van armoede en honger jaarlijks 14 miljoen. Het terrorisme daarentegen was in 2011 verantwoordelijk voor 7.500 doden.

Dirty Wars 2

JSOC is bij uitstek een instrument van het verouderde denken uit het Vissentijdperk: als je iets niet wil, verklaar je het de oorlog om het vervolgens te kunnen elimineren. Zo kennen we bijvoorbeeld de ‘war on cancer’. Ondanks deze oorlogsverklaring in 1971 is de ziekte enorm toegenomen en is er een paar honderd miljard (!) dollar uitgegeven aan het vinden van de genezing hiervoor. Maar hoe de ziekte ontstaat weet men in de meeste gevallen nog steeds niet. Ondertussen blijft de industrie maar groeien. De kankerindustrie vertoont eigenlijk hetzelfde gedrag als de ziekte die zij bestrijdt, ‘slechts uit op eigen vermenigvuldiging, verstikt en verziekt zij alles om zich heen.’

Zo is er natuurlijk de ‘war on drugs’. Ook deze oorlog is al decennialang hopeloos verloren: het drugsprobleem is vele malen erger geworden Meer dan tachtig procent van alle misdaad (men zegt zelfs 95%) is ‘drugs’-gerelateerd. Het aantal gebruikers is gestegen en zowel de drugsbendes als de  anti-misdaad-industrie bloeit als nooit te voren. Er gaan miljarden dollars in om. Dit is één van de redenen waarom weinigen staan te trappelen de drugs te legaliseren: de belangen zijn te groot. Zelfs de maatschappij is verslaafd geraakt!

Zo ziin er meer oorlogsverklaringen die hetzelfde beeld vertonen: men heeft geen inzicht in de oorzaak, er is geen oplossing, het is zelfs exponentieel verergerd en elke eliminatie hiér veroorzaakt een zevenkoppig monster elders. Tevens raakt het zicht op een oplossing steeds meer vertroebeld en hebben vele partijen hebben er hun bestaan, hun macht en hun omzet aan te danken en houden elkaar in een houtgreep.

Iedere keer maken we de denkfout dat we kwaad met kwaad willen bestrijden. Maar als je kwaad vervangt door kwaad is het resultaat toch …. ‘kwaad’? Zie de gevolgen van de hier eerder genoemde ‘wars’. Anders gezegd: men neemt iedere keer weer een reductionistische oplossing voor een holistisch probleem, omdat men in een te kleine werkelijkheid leeft. Men overziet het geheel niet. Alleen vanuit het geheel kan men oplossingen vinden.

Het is visie als die van de Westerse chirurgie die ‘een gezwel’ wil elimineren. Niet beseffende dat het gezwel daar met een reden zit, met vele tentakels naar andere plekken, andere tijden en andere gevoelens. Als er een gezwel zit, is het héle systeem ziek.

Daarom, terrorisme is geen oorzaak, maar het gevolg van een eeuwenlange ongelijke en onrechtvaardige verdeling in de wereld, veroorzaakt door de eeuwenlange hebzucht van het Westen. Als de onrechtvaardigheid in de wereld blijft, zal het terrorisme altijd gevoed worden. Dus, eliminatie (van een gezwel) verergert de onrechtvaardigheid en voedt de ondergang van het totale systeem.

Het enige juiste antwoord op deze sterk verouderde en hardnekkige manier van denken is de energie van het nieuwe tijdperk: een veel ruimere manier van denken! De dood bestaat niet, er is alleen maar leven. We zitten op de weg van een geestelijke evolutie. We zijn verantwoordelijk voor alles wat we doen. We zijn bewustzijn en allen verbonden met elkaar. De mensheid heeft een zeer belangrijke toekomst te vervullen.

Daarom, het is al eerder hier geschreven: het is stapje voor stapje, de wereldgemeenschap zal eerst hun bronnen moeten gaan delen. Als dat op gang komt, kan het vertrouwen groeien. Als het vertrouwen groeit, kunnen er weer juiste verhoudingen komen en zal er eindelijk rechtvaardigheid komen. Alleen rechtvaardigheid in de wereld zal een duurzame vrede geven. En alleen vrede kan een voedingsbodem zijn waarop iets moois kan groeien.

Ronald Jan Heijn

 

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

1 reactie

 • Ronald Jan, mijns inziens juist omschreven., waarvoor dank. Veel mensen verdienen aan symptoombestrijding, niet alleen in de zogenaamde “gezondheidszorg”. Als je dingen niet onder ogen durft zien, dus geen verantwoording neemt, maar integendeel onderdrukt of ontkent, is het ook symptoombestrijding, want het feit blijft wel. Op deze manier is de wereld en de mensheid grotendeels ziek door aan oorzaken voorbij te gaan. Bij onderdrukking van gevoelens, ontkenning van maatschappelijke ontevredenheid, zet je de angst klem die op de een of andere manier toch een uitweg wil vinden. Dit gebeurt op veel manieren, vaak niet eens als zodanig herkenbaar. Dan is het de machteloosheid die zich manifesteert, die weer bestreden wordt met (legale) machteloosheid. De machteloosheid kan zich lichamelijk en geestelijk manifesteren maar ook in een overgeorganiseerde maatschappij die niet meer menselijk is ingericht, dan regeert de angst.
  Een duidelijk boek hierover is geschreven door Ruediger Dahlke: “Wat maakt de wereld ziek.” Een paar citaten zijn:”Een van de voorwaarden voor een vrijwillig herstel van het evenwicht is dat we inzien dat dezelfde wetten gelden voor de individuele mens als voor de schepping en dat mens en schepping op elkaar aangewezen zijn. Daartoe is het noodzakelijk een brug te slaan tussen het oude wereldbeeld van de wijsheidsleren en het nieuwe van de natuurwetenschap. Alleen iemand die dit inzicht tot in zijn vlees en bloed heeft laten doordringen, beseft dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten,of-om Buckminster Fuller aan te halen-in hetzelfde ruimteschip Aarde.”
  “Zelfverwezenlijking en eigen verantwoordelijkheid zijn immers het doel van elke traditionele ontwikkelingsweg. Maar op dit moment zien we slechts de verwezenlijking van een klein deel van het zelf, namelijk het ego.”
  “Het soefisme, de esoterische stroming binnen de islam, beschouwt de heilige oorlog als een strijd tegen het eigen ego. Als het ego is wordt belegerd en verslagen lost het met al zijn grenzen en beperkingen in welbehagen op en wordt de grote werkelijkheid van de bevrijding zichtbaar. Men ziet dat alles een is en dat men altijd al met alles en iedereen verbonden was. Dat bewustzijn kent geen grenzen meer.”
  “Laten we goed beseffen dat de geboorte van iets nieuws altijd gepaard gaat met moeilijkheden en pijn.(……)maar angst is een bijzonder schadelijke factor, die elke vorm van genezing belemmert.(……)Dood bestaat niet maar het idee dat de dood het einde is van alles, past daarentegen in de wegwerpeconomie.”
  “Jaren geleden schreef Erich Fromm: “De nieuwe maatschappij en de nieuwe mens zullen pas realiteit worden wanneer de oude drijfveren-winst en macht- vervangen worden door nieuwe. Als we aan onszelf en aan onze Aarde vrijwillig andere prioriteiten stellen, zou dat minstens zoveel plezier en vreugde opleveren als nog meer consumptie ten koste van het leven.”
  Zo om dan maar te eindigen met een mooie een inspirerende spreuk van Mahatma Gandhi: “Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zich zelf zorgen.”
  Voor mij betekend dat, dat met de juiste intentie en liefdevolle aandacht het Universum ons met alles ter beschikking staat en ons alles wil geven.

Reageren