Donaties

Wanneer Hello Aquarius haar vleugels verder gaat uitslaan en haar activiteiten zullen toenemen, zal op deze pagina wellicht de mogelijkheid komen om bij te dragen aan de kosten. Bij voorbaat onze hartelijke dank! We kijken uit naar dat moment, aangezien het zou betekenen dat het Nieuwe Tijdperk openlijk is begonnen … :-)

Hello Aquarius is een ideëele website zonder winstoogmerk en wil bijdragen aan de bewustzijnsverruiming van mensen door tekst en uitleg te geven over de betekenis van het Watermantijdperk en de daarbij behorende ruimere manier van denken.