Doorbraak – of inbraak – in onderzoek schizofrenie?

In de Telegraaf van 20 september 2011 was een klein artikel te lezen met de titel ‘Doorbraak in onderzoekschizofrenie’:
“Wetenschappers hebben vijf nieuwe genen ontdekt die een rol spelen bij schizofrenie. Mensen met deze genen hebben 10 tot 20 procent meer kans op schizofrenie. In totaal zijn meer dan 50.000 mensen ondervraagd, van wie er 17.000 schizofrenie-patiënten waren. Er kwamen zeven genvarianten naar voren die betrokken zijn bij schizofrenie en vijf daarvan kenden wetenschappers nog niet.” 

Tja, hier moeten we even inbreken. Het krantenbericht bevestigt het gegeven dat het onderzoek wordt verricht vanuit de zienswijze: de mens is zijn lichaam, de mens is een biologisch object. Dus de oorzaak  van elke ziekte – denkt men – is in het lichaam zelf te vinden. Zelfs van de geestelijke ziekten. (In het artikel ‘Het ontstaan van de psychiatrie’ wordt uitgelegd hoe dat o.a. komt.)

Terwijl de mens veel meer is dan dat! De mens is bewustzijn, en daaruit volgt: het heeft ook een fysiek lichaam. Dus er is eerst ‘geest’ en dan pas ‘materie’, waardoor het lichaam sterk onder invloed is van wat er in het bewustzijn ‘gebeurt’ cq. ‘bedacht wordt’. Met andere woorden: veranderingen in het bewustzijn – en in de communicatie met het lichaam – zorgen voor veranderingen in het lichaam.

Er zullen best nieuwe genen uit het onderzoek gevonden zijn, maar er gaat dus een vraag aan vooraf: hoe zijn die genen daar gekomen? Of hoe zijn die genen veranderd in ‘nieuwe’? Die vraag wordt natuurlijk nooit gesteld vanuit een fysieke kijk. Zodra je echter weet van het bestaan van het bewustzijn is dat wél een logische vraag. Dus let maar op … die vraag wat er aan vooraf gaat, wordt nooit gesteld. Daarom bewijst men altijd zijn eigen gelijk (‘het feit dat we het nog niet gevonden hebben, wil niet zeggen dat het er niet is’) en blijft met steken in zijn eigen overtuigingen.

Zodra echter de magneet ontdekt wordt, breekt alles weer open. Ik doel op de vergelijking uit het artikel ‘Het is zilverkleurig en niet de oplossing’: men onderzoekt een metalen biljartbal en probeert de bewegingen van de bal te bepalen vanuit de bal zelf. Niet wetende dat er een magneet buiten de biljarttafel staat die het proces mede bepaalt.

In het artikel ‘Bijwerkingen medicijnen’ haal ik Harry Beckers nog iets specifieker aan met betrekking tot de wisselwerking met het bewustzijn. Hier spreekt hij over ‘wisselwerking tussen bewustzijn, gedachten, etherisch en fysiek lichaam.” Met andere woorden: er is veel meer te zeggen over die wisselwerking. Daar zal ik me niet aan wagen, maar wil wel graag melding maken van die veel ruimere en gedetailleerdere werkelijkheid.

Het artikel van de Telegraaf van hierboven sluit af met de zin: “Uit het onderzoek komt ook een overlap tussen schizofrenie en manische depressiviteit naar voren”.  Dit is dus geen raar gegeven, als men zich ‘de vraag vooraf’ stelt. Namelijk, beiden kunnen immers – min of meer – dezelfde oorzaak in (de wisselwerking met) het bewustzijn hebben. Uit het biljart voorbeeld: men ziet dus twee biljartballen hetzelfde bewegen,omdat buiten de tafel een magneet deze bewegingen maakt.

Graag als afsluiting een andere – zeer intrigerende – opmerking van Beckers uit ‘Uitleg pychose en schizofrenie’. In het feit dat het denken niet in onze hersenen zetelt, ligt namelijk een zeer belangrijke aanwijzing over deze communicatie tussen bewustzijn en lichaam: “Een belangrijke richtlijn zowel bij psychose als schizofrenie is dat de gedachte de werkelijkheid creëert. Emotie volgt na gedachte en gedachte reageert weer op emotie! Ook dit kan een vicieuze cirkel zijn waarin tevens een sleutel tot de oplossing ligt. Ook belangrijk om te weten: het werkingsmechanisme van de hersenen wordt aangestuurd door ons denken. De hersenen reageren dus op gedachtes en niet andersom!” Aldus Harry Beckers.

Ronald Jan Heijn

Reageren