Artikelen

Een zeekaart en Atlantis als bron van inspiratie

Geschreven door Ronald Jan

Het bestaan van een oude en gedetailleerde zeekaart van Antarctica wijs op een zeer vergevorderde eerdere beschaving. Dit heeft enorme consequenties.

Veel van wat ons geleerd is, wordt in de toekomst overbodig. En zeer veel wat nu nog onbekend is, wordt straks gemeengoed. Maar ook, zaken die we nu denken te kennen, zullen een andere lading krijgen. Dit alles zal gebeuren als we een ruimere werkelijkheid gaan erkennen.

De nadruk van deze website ligt op het bestaan van bewustzijn en daaraan gekoppeld dat de werkelijkheid veel ruimer is dan alleen de ‘fysieke’ werkelijkheid. Maar zelfs als er fysieke bewijzen zijn voor een ruimere werkelijkheid wordt het alsnog ontkend, of geen aandacht aan gegeven. Het oude gedachtegoed laat zich niet graag opzij zetten. Hieronder een bijzonder voorbeeld uit een hele andere hoek: de geschiedenis van de mensheid.

De mens is namelijk veel ouder dan men ons heeft geleerd heeft tijdens de geschiedenisles. Weinigen van ons zullen iets geleerd hebben over Atlantis. Terwijl er wel degelijk westerlingen zijn geweest die daar een theorie over hadden. Om te beginnen Plato, natuurlijk, en meerderen na hem. Zo was er een bekende wetenschapper uit de vorige eeuw, Professor Charles Hapgood (1904-1982), die overtuigd was van het bestaan van Atlantis. Hapgood was in goed gezelschap, want hij werd begin jaren zestig ondersteund door president Kennedy.

Er was destijds namelijk een spectaculaire vondst gedaan van een wel zeer bijzondere zeekaart van een zekere Piri Reis. Op basis van deze kaart dacht Hapgood dat het misschien Antarctica was geweest waar Atlantis zich had bevonden. Maar of het nu deze plek was of niet, de gevonden zeekaart opende een deur naar een veel oudere geschiedenis van de mensheid. Het bestaan van een eerdere hoog ontwikkelde beschaving was in één klap wel zeer aannemelijk geworden.

Piri Reis (1465 – 1555) was een Ottomaanse zeevaarder en admiraal, en tevens cartograaf. Hij stond bekend om zijn scherpe waarnemingsvermogen. Tevens had hij kennis van verschillende talen, waardoor hij zeer veel informatie kon verzamelen. De gedetailleerde kaart van Antarctica was door hem gemaakt in Constantinopel in het jaar 1513. Echter … Antarctica was toen nog niet ontdekt! Dat gebeurde 300 jaar later, in het jaar 1818. Maar dit ‘kleine detail’ is nog niets bij het feit dat de map de exacte noordelijke kustlijn van het land aangaf, dus zonder het ijs en sneeuw erboven op!

Heden ten dage weten we deze exacte contouren te achterhalen door sonar- en geluidstechnieken. En tegenwoordig weten we ook dat de Zuidpool ongeveer 6.000 jaar geleden een ander klimaat had en zonder ijs- en sneeuwbedekking moet zijn geweest. Dus er moet er een beschaving hebben bestaan die dat voor die tijd heeft opgetekend. En dan ook nog de cartografische technieken had om dit zo accuraat te doen! Piri Reis heeft waarschijnlijk deze kaart nagetekend van kaarten die ooit tot de beroemde bibliotheek van Alexandrië hadden behoord. (Volgens Hapgood’s reconstructie zijn dit soort kaarten ooit nagetekend, maar ook originelen zijn later o.a. in Constantinopel terecht gekomen.)

In de officiële (Westerse) literatuur en wetenschap is Atlantis voornamelijk een mythe of op z’n minst een groot vraagteken. In de esoterische literatuur is Atlantis echter nooit een raadsel geweest. Door esoterici, als Helena P. Blavatsky en Alice A. Bailey, werd Atlantis altijd erkend als een zeer belangrijke fase in de menselijke geschiedenis.

Zo schrijft Madame Blavatsky in 1888 over het enorme tijdvak van de Atlantische Beschaving, een van honderdduizenden jaren! Dus wat is daarbij vergeleken nu de laatste 2000 jaar waar we hoog over opgeven? En de Atlantiërs hadden volgens haar zeer grote kennis van luchtvaart, esoterische astrologie, astronomie, alchemie, mineralogie en fysica.

Het voert nu te ver om daarop door te gaan, maar mocht Blavatsky c.s. gelijk hebben, dan heeft dat enorme consequenties voor het menselijke ras. Want wat betekent dit gegeven voor de huidige mensheid en wie waren die mensen van toen? Van welke evolutie is er sprake als er halverwege ook de zeer primitieve Neanderthalers gelijktijdig geleefd hebben? En de Ark van Noach met de overstroming van de Aarde … zou dat te maken kunnen hebben met het ten ondergaan van Atlantis in de zee? En hoe kwamen de Maya’s aan hun griezelig acurate en complexe astronomische kennis? Om maar iets te noemen.

Het fysieke bestaan van de kaart van Piri Reis wijst in ieder geval op een zeer vergevorderde eerdere beschaving en zal ons uiteindelijk een belangrijk stuk verschaffen van de puzzel die mensheid heet. Waar komen we vandaan en waar gaat de reis eigenlijk heen?

Ronald Jan Heijn

 

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

Reageren