Geen anti, maar kritisch & overbruggend

Het gaat niet om ‘het bashen’ of het afkraken van de psychiatrie. Het gaat om het vaststellen van een onhoudbare situatie. En daarna om het aanwijzen en laten onderzoeken van een mogelijke oplossing. Het is hetzelfde als met de armoede in Afrika. Eerst moeten we met z’n allen erover eens zijn, dat het heel serieus en desastreus is. Als dat gezamenlijk is vastgesteld, komt men pas in beweging. Maar zolang nog partijen blijven roepen dat het allemaal wel meevalt, is niemand bereid iets te doen.

Zo ook met de psychiatrie. Zolang men de ernst van de zaak niet inziet én zolang men het gevoel heeft er alles aan te doen, zal men niet in beweging komen om te veranderen, om open te staan voor een ruimere en aanvullende visie. Niemand verandert als hij denkt dat het – naar omstandigheden – goed gaat.

Deze website heeft dus niet te maken met ‘het bashen’ of afzeiken van de psychiatrie. Het is het nuchter vaststellen dat men in het duister tast naar de oorzaken van de psychische ziekten. (Hetgeen begrijpelijk is, zie artikel ‘Het ontstaan van de psychiatrie’). Met een groot leed als gevolg. Puur als constatering, zodat we een basis hebben om met z’n allen in actie te gaan.

Natuurlijk zijn er veel mensen die een gruwelijke hekel aan de psychiatrie hebben gekregen, omdat hun leven of dat van een dierbare zwaar is beschadigd. Ik begrijp deze mensen heel goed. Onwetendheid mag je een beroepsgroep niet kwalijk nemen, maar wel hardnekkigheid en vooringenomenheid, waardoor succesvolle benaderingen zoals die van Beckers nooit een kans hebben gekregen.

Dat de oorzaken van deze ziekten onbekend zijn, erkent men overigens wél binnen de psychiatrie. Echter, men denkt en hoopt dat het wondermedicijn zich eens zal gaan aandienen. Vergelijk het met een reis. Zolang je nog onderweg bent, hoef je nog niet te beseffen dat je op een doodlopende weg rijdt. Je verwacht nog steeds ‘tegen de oplossing aan te rijden’. Maar helaas, nu sta je aan het eind van een weg – met de rug tegen de muur- maar wil het nog niet erkennen. Hoe kun je een handreiking doen aan deze ander, als deze nog zo overtuigd is van zijn gelijk? Hoe kun je hem inspireren om over de muur te kijken?

‘Wereld op Drift’ is geen conspiracy-denker, die ervan uit gaat dat slechte mensen – in de top – de wereld gegijzeld houden, de zogenaamde medicijnenmaffia. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat Big Pharma – met zijn geschreven en ongeschreven regels – wel functionéért als maffia, want niets komt ertussen en het geeft veel slachtoffers. Het is het totale systeem dat elkaar in de greep houdt. Ondertussen is het een systeem met hele grote belangen, waar heel veel geld in omgaat en waar men zeer overtuigd is van zijn eigen aanpak. Met zo’n partij is het moeilijk praten om een brug te slaan.

Wereld op Drift is strijdbaar tegen het onrecht dat vele slachtoffers en hun familie wordt aangedaan en zal zich met hart en ziel inzetten om deze situatie open te breken. Binnen zo’n systeem kun je iets afdwingen via hun eigen methoden. Vandaar de petitie, die het systeem kan dwingen een onderzoek te doen. De concrete en positieve resultaten uit het onderzoek – én de uitleg van deze ruimere werkelijkheid – zullen zorgen voor een voet tussen de deur en nog beter …. uiteindelijk zorgen voor het op heffen van deze deur en het open zetten van alle ramen!

Ronald Jan Heijn

Reageren