Actueel Blogs

Geen verlossing zonder kruis, en het kruis van de nieuwe tijd.

23 maart 2019, artikel van HB 

Het tijdperk van het lijden is (bijna) ten einde

HB: Vanuit de basis zijn we als mens: Lichaam (materie) & Geest. Echter veel van wat we nastreven in de samenleving lijkt te zijn gericht op materiële zaken. Er is geen balans waardoor we zijn ‘vergeten’ wie we werkelijk zijn. Een duidelijk symbool voor deze onbalans tussen lichaam en geest is het kruis waarop we Jezus hebben vastgespijkerd. Het langere verticale gedeelte staat voor de materie (lichaam) en de veel kortere dwarsbalk voor het geestelijke. Jezus daarop vastgespijkerd symboliseert het lijden van de mens.

Vissentijdperk

Alles in het Vissentijdperk leek te gaan om materie en dualiteit. Het was een tijdperk waarin we God op een abstracte en onbereikbare troon hebben gezet.  Angst, Hel en verdoemenis werd er gepreekt om mensen te onderwerpen aan zelfbedachte overtuigingen. Al die verschillende overtuigingen hebben de mensheid verdeeld in onverdraagzaamheid naar elkaar. Dualiteit. Als je kijkt wat er allemaal om je heen gaande is in de wereld, dan is het echt heel triest met ons gesteld dat we elkaar op zo’n manier gebruiken en misbruiken.

Maar goed, dat was het Vissentijdperk. Het heeft ons gebracht tot waar we nu staan en dat heeft z’n vruchten afgeworpen. Er zijn inmiddels voldoende mensen op de wereld die met het oude ‘klaar zijn’ en openstaan voor de nieuwe energieën.

Symbool van de nieuwe tijd

Ook in het nieuwe tijdperk krijgen we te maken met een kruis: het Kruis van eenheid en balans. Ik denk dat het rond de eeuwwisseling was, dat ik dit kruis begon waar te nemen. Ik zag het als ik mijn ogen dicht deed, en als het donker was zag ik het ook met de ogen open. Heel lang wist ik niet van de betekenis hiervan en vanaf 2002, nadat ik met Ronald Jan in contact kwam, noemden we het kruis: ‘het Logo’. We gebruikten ‘het Logo’ o.a. bij lezingen en op de website. In het boek: ‘HB, geen verlossing zonder kruis X’  beschrijf ik het ook zo nu en dan.

Het diagonale kruis X waarvan elke lijn evenwijdig is, staat symbool voor de mens ‘in balans met lichaam en geest’. De gouden energiebol in het midden staat voor de manifestatie van de Goddelijke energie in onszelf.

Dit logo, het kruis, wordt het symbool voor de nieuwe tijd. Een tijdperk van ‘terug naar de basis’, terug naar de eenvoud. Ik bedoel hiermee dat we kunnen gaan leven vanuit onszelf en dat alle ballast die ooit geboren is uit de ‘verheerlijking van de materie’ overboord kan.

Ook hoeven we niet langer meer naar India, Tibet of Nepal, of naar Rome of naar Mekka om dichter tot God te komen. Alle mensen zijn gelijk en het pad zit in ieder van ons. Het gewone dagelijkse leven – ontdaan van alle ballast die we creëerden door verheerlijking van de materie – wordt de vereenvoudigde weg. Iedereen bewandelt zo zijn of haar unieke eigen pad. Eenheid door verscheidenheid, eenheid in geloof. Eén geloof.

Het kruis van de nieuwe tijd is voor de gehele mensheid en het bestaan van God gaan we in onszelf ervaren.

Alles zit in onsZelf, iets anders is er niet.

HB

 

www.hbhetboek.nl: ‘HB, geen verlossing zonder kruis’,

 

 

5 reacties

 • Ik heb door tal van kleinigheden ontdekt hoe klein de gewone man is, en dit is een recept geworden in de politiek door democratisering. Ten gevolge hiervan zijn de mensen steeds kleiner geworden. Het is een hel want hoewel alles draait om hun ik, spannen ze onwillekeurig samen om mij tegen te werken, dát is de lijdensweg. En zelfs vrienden of kennissen doen er vriendschappelijk aan mee om je op dat niveau te krijgen, en op een ander vlak valt er niet meer te communiceren. Het is zelfs een universitair recept geworden. Hoewel ze zullen beweren niet agressief te zijn, is hun carrière op niets anders gebaseerd, misschien het verlengde van het gevoel van eigenwaarde van de gespannen biceps voordat ze iemand in elkaar willen slaan, enzovoort. Of hoe ze hun armen met gespannen rugspieren om het stuur leggen. Er is geen ander bewustzijn. Als ik mensen zie dwaalt mijn aandacht al af naar welke kant hun energie opgaat. Dat ligt bij vrouwen vaak weer wat anders.
  Hoewel de tekst van HB hierboven bij mij nog wel een of andere weerklank heeft, zal dat bij hen absoluut afwezig zijn. Zelfs als ik dit opschrijf, ontstaat er al rumoer. De psyche van de gewone man is erop gericht stoorzender te zijn, en alleen op het vlak van de Holocaust hebben ze een vaag geweten dat kan worden samengevat op het vlak ‘racisme’ waar de meest simpele figuren al mee gaan paraderen waarbij ze wederom mij proberen tegen te werken en te schandaliseren. Meer zit er niet in.

 • Voor hen die ietwat inzicht krijgen, die richten zich op de natuur en wederom zal de kleine man daar versterkt zijn afval deponeren om je tegen te werken.
  Ik heb eens een mooie plant ergens in de natuur gezet. Iedere keer werd deze opnieuw weggehaald. Het was steeds wonderlijker hoe ze hem konden vinden. Dat spel heb ik een tijd lang volgehouden tot er een was die het een paar jaar uithield. Toen was er een week geleden ineens een nieuwe natuurinstantie die daar in de buurt stond met busje met neonletters erop, 6 man stonden buiten te overleggen met hun achterdochtige uitstraling die zich gelijk op mij concentreerde. De plant was weer weg.

 • “Ook hoeven we niet langer meer naar India, Tibet of Nepal, of naar Rome of naar Mekka om dichter tot God te komen:” wel goed voor je koolstof voetspoor om ermee te stoppen. Al die vakanties zijn begonnen als religie. Er is prestige aan verbonden. Ik heb er nooit betere menselijke verhoudingen uit zien ontstaan. Ze komen er altijd kortzichtiger vandaan. Het is ook het fundament van het huidige onderwijs dat internationaal moet zijn.

 • “Angst, Hel en verdoemenis werd er gepreekt om mensen te onderwerpen aan zelfbedachte overtuigingen.”

  Helaas is het zo dat dit onderwerp te diepzinnig is voor de meeste mensen, een populaire twist, ook bij mij een van de eerste ideeën die ik hoorde op dit vlak toen ik er nog ‘bij wilde horen’.
  Helaas is het ook zo, en dat is rationeel te beredeneren als je weet hoeveel van de schadelijke gevolgen door de mens gecreëerd zijn geneutraliseerd door hen die er geen deel aan hadden toen alles erom draaide ‘mee te doen’, dat de mens vroeg of laat de verantwoordelijkheid krijgt voor iedere daad en gedachte, of liever intentie (dat wordt niet begrepen in de alles overheersende hypocrisie) tot in het allerkleinste waar geen fatsoen meer tegenop kan. Ingewijden versnellen dat proces bij zichzelf, maar ook weten ze dat zoete broodjes niet vanzelf tot ‘het goede’ leiden. En dat uiteindelijk een belangrijk deel van de mensheid het niet op tijd zal halen. Want hoewel de eeuwigheid bestaat, zijn er cycli in de tijd die kansen voorgoed afsluiten. Iets dergelijks heb je met het Vissentijdperk. Ook de idee dat het ‘einde der tijden’ het einde van dit tijdperk was, is maar ten dele waar. Als de mens de boot mist, is er een oneindigheid aan tijd voor hij een nieuwe kans krijgt, en dat zal geen lolletje zijn.
  Sorry.

Reageren