Artikelen

Glance Harmstrong, the Pisces Residu*

Geschreven door Ronald Jan

De ontmaskering van Lance Armstrong staat symbool voor de fase waarin we ons als mensheid bevinden. Hij is een mooie spiegel voor ons allen.

* ‘Lance Armstrong’, een overblijfsel uit het Vissentijdperk

Wat er nu gebeurt met Lance Armstrong is een prachtig voorbeeld hoe belangrijk het is dat we inzicht hebben ‘in het donker’. Niet dat Lance een ‘evil man’ is, dat niet, maar het donker zit vooral in een bepaald aspect van het circus van het wielrennen en in het denken en gedrag van zijn persoon daarin, als metafoor van de totale maatschappij uit een tijdperk op z’n einde. (Vandaar de titel, vanuit de macht en glitter, GLANCE, en de vele schade die dat aanricht, HARM-STRONG).

Een paar maanden geleden schreef ik over het belang van inzicht. Een passage daaruit komt nu goed van pas: “Het leven bestaat helaas niet alleen uit blijheid en vreugde. Licht en liefde wordt echter maar wat graag gepredikt. Maar is het niet veel belangrijker om het donker op te tillen, dan (alleen) het licht te verkondigen? Want als we alleen maar ‘Licht en Liefde’ blijven roepen, dan gaat uiteindelijk het achtergebleven donker ons allen naar beneden trekken. Liefde & Licht-predikers verliezen vaak het duister uit het oog, terwijl je het juist moet leren (onder)kennen. Niet alleen in jezelf, maar ook in de samenleving. Naar het licht gaan? Nee, het duister optillen! Hoe kun je met een voldaan gevoel in het licht vertoeven, als anderen nog in het donker lopen? Het donker is bijvoorbeeld hebzucht, egoïsme, machtswellust, en vooral onwetendheid. En het beste middel tegen onwetendheid is inzicht.”

Ook nu weer, veel Liefde & Lichtpredikers waren geneigd om Lance met rust te laten …’laten we positief zijn en ons richten op de toekomst’. Ook binnen de sportwereld waren er geluiden die zich afvroegen of die beerput wel open moest gaan. Sterker, het onafhankelijke anti-doping-instituut USADA werd door velen beschimpt tijdens hun jacht op Armstrong en de zijnen, of beter, tijdens hun jacht naar de waarheid. En als USADA iets bewezen heeft, is het wel de juistheid van hun operatie. Door hun volharding, kennis van zaken en de wet aan hun zijde kan de waarheid boven tafel komen.

De ontmaskering heeft ons nu al veel gebracht. Want een vermoeden of vele getuigenissen is één, maar een keiharde bevestiging is vele malen krachtiger. Op deze manier ontwikkelen we het inzicht hoe het werkt, als het ego – dus hebzucht, status en macht – de overhand krijgt. Meteen een rake samenvatting van het Vissentijdperk. Het inzicht hoe verwoestend dat heeft gewerkt is heel belangrijk voor ons leerproces. Een volksheld als Lance hakt er dan dieper in dan een of andere topbankier die eigenlijk niemand kent. Het komt heel dichtbij en spiegelt onze ‘eigen dingen’. En ‘en passant’ helpt dit ook bij het relativeren van de heldenverering binnen de topsport in het algemeen en binnen de wielersport in het bijzonder.

De val van Lance is essentieel voor ons begrijpen van de verouderde tijdgeest en dus voor de verwoestende kracht van concurrentie. Hij heeft aan Oprah bevestigd dat hij inderdaad tot alles in staat was om zijn tegenstanders in een wedstrijd voor te blijven, zijn teammaten te onderdrukken én zijn tegenstanders in de dopingzaak te breken en vernietigen. Hij was on-uit-staan-baar (zegt hij nu ook zelf), zeer manipulerend en veel schade veroorzakend. Geen empathie en geen ‘hart’, alles moest wijken voor zijn succes. Vandaar dat Benjamin Creme terecht zegt dat wedijver, afgescheidenheid en commercialisering het kwaad in de wereld vertegenwoordigt. Dat is hetgeen ons en de Aarde aan het vernietigen is. Het donker zit in ons denken en dus in ons allen. Maar als je er inzicht in hebt, en vervolgens beheerst en er aan voorbij bent, zal het nooit meer naar voren komen.

Daarom, het is goed dat het boven de grond komt. Het is net als een therapie die je inzicht geeft in je handelen, waardoor je het kunt veranderen, omdat je het bewust bent geworden. ‘Wil ik dat nog steeds zo?’. Als het antwoord ‘nee’ is, dan kun je het gaan veranderen. Als het daarentegen onbewust blijft, dan heeft een eventuele nieuwe actie nog geen fundament en zal het niet lang stand houden.

Het inzicht in het verkeerde handelen geeft dus bewustwording. Vanuit het hart is dat inzicht altijd vergevingsgezind. ‘Zij die zonder zonde zijn, werpe de eerste steen!’. Daardoor is de Verzoeningscommissie in Zuid Afrika ook zo belangrijk geweest (als onderdeel van het herstel-recht). De wonden kunnen pas helen als er inzicht is wat er is gebeurd en hoe het heeft kunnen ontstaan. Want uiteindelijk gaat het niet eens zozeer om het straffen van de schuldigen. Het gaat om het gezamenlijke proces, het gaat om vergeving en het gezamenlijk een andere weg willen inslaan. De meeste ‘misdadigers’ wonen dan ook weer bij hun gemeenschap. Zo ook, de val van Lance betreft ons allemaal. (Terwijl ons eenzijdige strafrecht alleen gefocust is op, ‘de dader moet gestraft worden!’. Tegenover de focus van het herstelrecht: het herstellen van een relatie, want het betreft de hele gemeenschap.)

Het inzicht van Lance is nog voortschrijdend. Als je kijkt naar zijn uitstraling is het vanzelfsprekend allemaal nog te vers en is hij vooral bezig met ‘damage control’. Op het moment heeft hij vooral spijt en baalt hij dat hij gepakt is. Maar ook als je let op zijn woorden is dat merkbaar. Op de vraag of hij spijt heeft van zijn return in 2009 (hij stopte in 2005), antwoordde hij bevestigend. Dat was ‘een grote fout van hem, dat betreurt hij ten zeerste, want als hij niet was teruggekomen, was zijn dopingverleden waarschijnlijk nooit aan het licht gekomen.’ Iemand die werkelijk berouw voelt, zal juist het tegenovergestelde zeggen! Namelijk, dat hij heel blij is dat hij – weliswaar pijnlijk – tegen de lamp is gelopen, omdat hij nu in het reine kan komen met zichzelf en zijn omgeving.

Maar zoals gezegd, het is nog vers voor Lance. Hij zal waarschijnlijk nog jaren nodig hebben om af te kicken van zijn oude manier van denken en handelen. Zeker met ego-versterkers als de input van advocaten, imago-adviseurs en financiers om hem heen. (Mocht hij werkelijk ‘knakken’ en het licht zien, dan kan het sneller gaan.  :-)

Daarom is het zo belangrijk dat zaken aan het licht komen. Het donker moet worden opgetild. Het gaat inderdaad niet om de vernietiging van de persoon Lance, maar om het inzicht dat we krijgen ‘hoe het gewerkt heeft’ zodat we gezamenlijk kunnen werken aan de heling en vernieuwing van de samenleving. We leren ervan. Het geeft bewustwording. Het houdt ons een spiegel voor. Het stimuleert ons éxtra om een andere weg in te slaan.

Zijn ontmaskering, en de vele andere onthullingen van de afgelopen jaren is een voorbeeld van wat er met de mensheid gaande is. Onze schaduwkant komt in het licht om te kunnen verdwijnen, zodat we ‘schoon schip’ aan het maken zijn voor het Nieuwe Tijdperk. ‘De stallen van de schaduw worden schoongeveegd …’

Als de zin van het leven is ‘onwetendheid omzetten in inzicht’, dan is de Lance-case dus een mooi voorbeeld. Het gaat er niet zozeer om ‘wat’ het is, maar meer ‘hoe’ we ermee omgaan. Als de intentie is om ervan te leren, dan komt het Nieuwe Tijdperk steeds dichter bij. Laten we hopen dat we met z’n allen – samen met Lance – weer dichterbij onszelf komen om op een liefdevolle manier te kunnen bijdragen aan een samenleving die leeft vanuit het hart. 

Ronald Jan Heijn

(foto: LucidRog)

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

5 reacties

 • In simpele astrologie handboeken staat dat Vissen graag drugs gebruiken.
  Het laatste sterrenbeeld wordt al geassocieerd met het einde of alles wat schemerig is.
  ‘Daarom is het zo belangrijk dat zaken aan het licht komen.’
  Je kunt wel begrijpen waarom er weinig lezers zijn.

 • Het Watermanteken komt eraan in omgekeerde volgorde. Misschien een aanwijzing.
  Tot het ‘groepsbewustzijn’ van Waterman kun je dus ironisch genoeg ook enkel in je eentje komen.

 • Wat me opvalt is dat veel groepjes zijn ontstaan uit een gemeenschappelijk anti.
  Wie of wat zou het zijn waar ze uiteindelijk tegen samenspannen?
  Om tot eenheid te komen moet je kennelijk eerst de massa afzweren.
  De waterwerken van enkele eeuwen geleden waren het eerste teken van de Waterman: de massa komt samen in hetzelfde riool.

 • Een van de meest kernachtige aspecten waarmee maya, glamour, zich in het minne karakter van de Nederlanders concentreert en zij iedere zelfkennis verbeten uit de weg gaan is hun idee van tolerantie en daaruit voortvloeiend het fenomeen van immigratie dat de basis vormt van de hele EU, een politiek statuut dat het hele onderwijs definieert. Als ze iets te leren hebben gaat hun fantasie niet verder dan dat. Ik durf hier een waarschuwing aan te verbinden, je hoeft hiervoor geen fascist te zijn; dat is een actie niet alleen vanuit het Vissenkenmerk maar de broeders van de schaduw, de tegenhanger van de broederschap van licht. Zelfkennis is geen zelfliefde en ook geen kennis van de slavernij of het slavernijverleden of van de Holocaust die nu zo humaan worden gecompenseerd; dat is evenzeer begoocheling en exploitatie door de belanghebbenden die hun karma oogsten en weer verknoeien. Wetenschap gelooft enkel in wat er al bestaat en bevordert een conservatief gedachtegoed. Zo is het nu eenmaal gegaan. Zelfkennis heeft altijd als eigenschap meer innerlijke vrijheid, het is niet dezelfde soort kennis als kennis van de materie. Al dit soort illusies komen voort uit het idee van gelijkheid, de afwezigheid van iedere hiërarchie. Want de materie is maar 1 dimensie. ‘Wat heeft dat ermee te maken?’

Reageren