In de media

GlobalNoise Worldwide

Geschreven door Ronald Jan

GlobalNoise door Occupy op het Beursplein in Amsterdam, 13 oktober 2012. Openingsspeech door Ronald Jan Heijn.

GLOBALNOISE-dag: openingsspeech op het Beursplein, Amsterdam, 13 oktober 2012 om 14:15 uur

Door Ronald Jan Heijn

Dezelfde zaterdag, een jaar geleden stonden we hier ook. Dat zal ik niet snel vergeten! Het was een bijzondere sfeer. Jong en Oud vertelden hun verhaal. Er was een enorme betrokkenheid met het welzijn voor de mensheid en planeet. Een groot gevoel van urgentie en natuurlijk de gemeenschappelijke woede over de financiële wereld.

Nu – 1 jaar later – zouden we allemaal nog steeds precies dezelfde toespraak kunnen houden! Natuurlijk, er is veel gaande – vooral ook ondergronds – maar er is door de leiders weinig fundamenteels gedaan voor een betere wereld. Het is meer van hetzelfde. We hebben nog niet echt van de crisis geleerd. Zeer teleurstellend, maar toch ook begrijpelijk.

Begrijpelijk, omdat men niet beseft dat de crisis te maken heeft met een einde van een tijdperk. Was het alleen maar financieel. Hoewel we de bankiers wel dankbaar mogen zijn dat zij er zo’n puinhoop van gemaakt hebben, want daardoor zijn onze ogen geopend! Maar het gaat veel verder, het is de manier van denken over de hele linie die nu tekort schiet.

Dus op dit moment zijn we getuige van een clash tussen 2 zienswijzen. De ene zwaar verouderd en de ander in opkomst. De verouderde zienswijze – – die van de machtsbolwerken – zijn ‘alleen’ nog maar vorm: er zit geen energie meer achter en daarom werkt het niet meer. De oplossingen van vandaag zijn morgen weer achterhaald. De ander is vooral nieuwe energie maar heeft nog niet echt vorm.

Vooral wij als demonstranten en grote delen van de bevolking belichamen de waarden en normen van deze nieuwe energie. Het moet echt heel anders. Occupy is dan ook nooit weggeweest.

Dit, in tegenstelling tot wat de traditionele media wil doen geloven, namelijk dat het niet zoveel voorstelt – en dat is logisch want zij kijken nog met de ogen van het oude tijdperk. Occupy is vitaal en actief.

Occupy is vooral een bewustwordingsbeweging, het eerste zeer krachtige mondiale geluid van de nieuwe tijdgeest. Het zegt tegen de maatschappij, ‘wordt wakker!, kijk eens naar het onrecht in de wereld en de onrechtvaardige verdeling van welvaart, kijk eens naar de schuldslavernij, kijk eens naar die op groei-beluste euro en dollarverslindende casino-economie, die 40% van de wereldbevolking én de planeet aan de rand van de afgrond heeft gebracht’.

Occupy heeft mensen vooral bewust gemaakt met de eenvoudige maar doeltreffende slogan van ‘de 99 procent’. Heel belangrijk, want mensen moeten eerst bewust worden van wat er speelt, om te kunnen weten wat er moet veranderen.

Daarom, het is het einde van een oude manier van denken, die ons tegelijkertijd ook heel veel gebracht heeft, o.a. de individualisering. Een essentiële fase voor ons als mensheid, maar die nu problemen geeft. Want als er individuen ontstaan, ontstaat er daardoor ook eigen belang, macht en hebzucht.

Het is het denken van dit ego, onze persoonlijkheid, dat zich ontwikkeld heeft en nu de grote boosdoener is. Het is nu tijd dat we verder gaan in ontwikkeling, we blijven steken in een fase. We moeten doorgroeien naar onze zielskwaliteiten. Daarin is bijvoorbeeld het algemeen belang en ethiek een vanzelfsprekend uitgangspunt, net als vrede en vergeving.

Maar voor onze beperkte persoonlijkheid niet, die denkt namelijk in afgescheidenheid: ik en de ander. Het individu kent daardoor wedijver en jaloezie, en heeft daarmee een zeer vijandige wereld geschapen. Het kan niet tegen zijn verlies en doet alles uit lijfsbehoud. Wedijver, afgescheidenheid en commercialisering, dát is het grote vergif in de wereld en heeft de wereld ontzield.

Daarom, aan het einde van een tijdperk is het crisis over de hele linie. Een spandoek op Wall Street verwoordde dat heel mooi: ‘The system isn’t broken, it was built this way’. Het systeem deugt gewoon niet en diezelfde manier van denken zal dus nooit de oplossing van het probleem geven.

De wereld heeft daarom een diep spiritueel en bewustzijnsprobleem: we weten niet wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we heengaan. Logisch, want dat weet de persoonlijkheid niet.

Het is een existentiële crisis: we weten niet wat de zin van het leven is. Terwijl dat alles bepalend is! Is dat rijk worden en materie verzamelen? Of is dat bijvoorbeeld lessen leren, zelfverwezenlijking en en begrip en openheid naar elkaar? Mocht het inderdaad een geestelijke doel zijn, dan gaan we de wereld heel anders inrichten en is de economie dienstbaar aan het geheel in plaats van allesbepalend zoals nu.

We gaan echt een nieuwe tijd tegemoet. Laten we ons dáár op verheugen. De waarheid zal ons bevrijden en dan zullen we ontdekken dat de werkelijkheid veel ruimer is. We zijn veel meer dan ons lichaam, we zijn bewustzijn. Is dat zweverig? Welnee, het omgekeerde is waar. Het is juist de Nuchtere Nederlander die de grote zwever is, want die ontkent het grootste deel van de werkelijkheid!

We zijn allen verbonden met elkaar. We zijn allemaal bewustzijn. We zijn niet 7 miljard mensen, maar één mensheid. Als we daar werkelijk bewust van worden, gaan we het anders inrichten en alles samen delen. Want de bronnen van de aarde zijn van iedereen.

Maar voorlopig is men nog niet zo ver.

Want – zoals altijd bij het afsluiten van een tijdperk – is de illusie, de leugen zo groot en zo verweven met het dagelijks leven, dat het moeilijk te bevatten is.

GlobalNOISE is daarom een zeer toepasselijk initiatief. Net als bij Oud&Nieuw met het vuurwerk, gaan we de oude tijdgeest verdrijven. Het oude – omdat het toch niet meer beklijfd – wordt los getrild door een overdaad aan geluid.

We gaan zoveel lawaai maken, dat we stil worden in ons hoofd, waardoor we extra goed ons hart weer kunnen voelen. GlobalNOISE is de hartenkreet van ons allemaal! Heel veel succes vanmiddag!”

 

Occupy Global Noise poster 2

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

2 reacties

 • Amen, Amen, Amen.
  Dit gedicht gemaakt in verbondenheid op 17-03-2011 past hier weer wonderwel bij:

  Ieder mens heeft Liefde nodig
  Onvoorwaardelijk
  Dit is ons geboorterecht
  Liefde is aandacht
  Aandacht geven en ontvangen
  Liefde is waardering
  waardering geven en krijgen
  Liefde is respect
  naar je medemens luisteren en deze
  respectvol behandelen
  immers wat je geeft krijg je terug.

  Waardering en respect niet verbinden
  aan presteren
  of hoeveel bezit iemand heeft
  maar gewoon zonder oordeel
  iedereen tegemoet treden naar zijn natuur
  we zijn tenslotte natuurlijke wezens.

  Allen geboren uit dezelfde oorspronkelijke Bron
  maar door ons aan te passen aan een
  illusionaire werkelijkheid en
  aan een ego hieraan verbonden
  is ons iets tegen natuurlijks voor gespiegeld
  onze eigen natuur werd teniet gedaan.

  Een standaard mens moeten we zijn
  die zich vooral normaal moet gedragen
  In een hokje gestopt
  onze grenzen moeten we kennen
  en vooral onze beperkingen
  hier mogen we niet overheen
  dan word je figuurlijk afgeschoten.

  Mensen zijn van goeie wil is het credo
  is die wil, die goeie wil ook gekoppeld
  aan de lieve vrede?
  zij is verbonden aan de rationaliteit
  Waar is het hart? onze waarheid? onze eigenheid?

  Als ons zo de wetten worden voorgeschreven
  door mensen die regeren alleen vanuit
  botte wetenschap en verstand dan
  is er geen winst, op geen enkel vlak
  alleen onwetendheid en onliefde
  Het Universum is oneindig
  geen mogelijkheid is beperkt
  Waarom wordt de mensheid dan zo beknot?
  Er worden grenzen gesteld
  door politiek, medici en onderwijs
  Terwijl ruimte en tijd onbeperkt zijn
  evenals de eeuwigheid
  en de eeuwigheid is ons thuis.

  Wij mensen zijn met deze oneindige
  werkelijkheid verbonden
  waarom dan deze liefdeloze gevangenis?
  laat ons Leven in Licht en Liefde
  Wij hebben het allen in ons
  die mooie scheppende kracht
  We mogen deze gebruiken tot meerdere
  ontplooiing van onszelf en de mensheid
  de Aarde en het hele Universum.
  Om ons allen te verheffen naar een voller bewustzijn
  Niet dat aardse geluk dat zomaar weer afgebroken kan worden
  Maar een blijvende Hemelse Saamhorigheid
  waarvoor alles en iedereen bestemd is.

  Groet van Ziel tot Ziel, Aly

Reageren