Overgangsfase

‘Goede Wil’ – Volle Maan

Drie Volle Manen

De Volle Maan van april, mei en juni zijn de belangrijkste van het jaar, respectievelijk het Paasfeest, het Wesakfeest en het feest van de Goede Wil.

De komende Volle Maan van 9 juni 2017 is de derde in de rij: het feest van de Goede Wil. Dit is het feest van de geest van de mensheid die naar het hogere, naar God streeft, die overeenstemming zoekt met de Wil van God en die toegewijd is aan de uitdrukking van juiste menselijke verhoudingen. Op deze Volle Maan in juni wordt de geestelijke en goddelijke aard van de mensheid erkend. Het is een feest van intense aanroep en verzoek, van een fundamenteel streven naar broederschap en naar menselijke zowel als geestelijke eenheid. Dit feest wordt ook gevierd als Wereld Aanroepdag.

De volledige esoterische tekst – in relatie tot de andere twee Volle Manen – staat hieronder en komt uit de website van Lucis Trust.

De Drie Grootste Geestelijke Feesten

Er zijn drie belangrijke Geestelijke Feesten die het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus. Het zijn het Paasfeest (met de volle maan van Ram), het Wesakfeest (met de volle maan van Stier) en het Feest van Goede Wil (met de volle maan van Tweelingen). Door het standvastige en volhardend meditatiewerk van talrijke enkelingen en groepen in alle delen van de wereld, brengen deze feesten een subjectieve verandering in het bewustzijn van de mensheid teweeg. Zij vertegenwoordigen een fundamenteel goddelijk doel, dat zijn doelstellingen tot stand zal beginnen te brengen wanneer de verschillende godsdienstige instellingen tegelijkertijd, ieder op zijn eigen wijze, deze unieke jaarlijkse nadering van de mens tot God en God tot de mens, zullen erkennen en vieren. Deze gelijktijdige erkenning is de grondslag van de nieuwe wereldgodsdienst.

Iedere maand, op het ogenblik van de volle maan, wordt steeds meer gebruikt als een middel van dienst door meditatie. Meditatie opent in het bewustzijn een kanaal waardoor krachten worden aangeroepen, ontvangen en bewust gericht. Energie, gekleurd door de aard en de invloed van iedere periode van volle maan, vloeit naar ons toe door de stroom van leven vanuit ons zonnecentrum, de Zon. Met de volle maanfeesten mediteren wij in groepsverband, omdat wanneer de maan, volgens onze waarneming, “vol” is, komt het pad voor energieoverdracht wijd open, helder en onbelemmerd.

De Drie Feesten

In de toekomst zullen alle mensen met geestelijke geneigdheid dezelfde heilige dagen vieren. Dit zal een samenvoeging van geestelijke bronnen teweegbrengen en een verenigde geestelijke inspanning, samen met een gelijktijdige aanroep. Het vermogen hiervan zal zichtbaar zijn. De drie grote feesten worden ieder jaar geconcentreerd in drie opeenvolgende maanden en hebben een langdurige jaarlijkse geestelijke inspanning tot gevolg, die de rest van het jaar beïnvloedt Dit zijn:

Het Paasfeest. Dit is het feest van de verrezen levende Christus (elke religie heeft zijn naam, Imam Mahdi, Christus, Messias …*) , de leraar van alle mensen en het hoofd van de Geestelijke Hiërarchie. Hij is de uitdrukking van de Liefde van God. Op deze dag wordt de Geestelijke Hiërarchie, die Hij leidt en bestuurd, erkend, en wordt de nadruk gelegd op de aard van Gods Liefde. Dit feest wordt altijd door de datum van de volle maan van de Lente bepaald en is het grote Westerse en Christelijke Feest.

*Aan het hoofd van de Geestelijke Hiërarchie staat de Christus, de Wereldleraar, door de christenen Christus genoemd. Andere religies kennen hem als Imam Mahdi (moslims), de Messias (Joden), Maitreya-Boeddha (boeddhisten) of de Boddhisattva (hindoes).

Het Wesakfeest. Dit is het feest van de Boeddha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste geestelijk centrum, Shamballa en de Hiërarchie. De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de belichaming van Licht en de aanwijzer van het goddelijke doel. Dit feest wordt ieder jaar vastgesteld m.b.t. de volle maan van mei, het is het hoogste Oosterse Feest.

Het Feest van Goede Wil. Dit is het feest van de geest van de mensheid die naar God streeft, die overeenstemming zoekt met de Wil van God en die toegewijd is aan de uitdrukking van juiste menselijke verhoudingen. Dit feest wordt jaarlijks vastgesteld m.b.t. de volle maan in juni. Op deze dag wordt de geestelijke en goddelijke aard van de mensheid erkend. Ter gelegenheid van dit feest, twee duizend jaar geleden, heeft de Christus de mensheid vertegenwoordigd en heeft Hij vóór de Hiërarchie gestaan, in de aanblik van Shamballa** als de Godmens, de Leider van Zijn volk en “de Oudste van een grote familie broeders” (Romeinen VlIl:29). Ieder jaar, op deze tijd, heeft Hij, vóór de gehele samengekomen Hiërarchie, de laatste toespraak van de Boeddha gepreekt. Dit is, daarom, een feest van intense aanroep en verzoek, van een fundamenteel streven naar broederschap en naar menselijke zowel als geestelijke eenheid. In het menselijk bewustzijn stelt het de resultaten van het werk van de Boeddha en van de Christus voor. Dit feest wordt ook gevierd als Wereld Aanroepdag.

**Er zijn drie grote centra, waarvan de gehele mensheid en de Geestelijke Hiërarchie er twee zijn. Het ‘eerste’ en belangrijkste centrum van onze planeet is Shamballa, dat overeenkomt met het kruincentrum in het hoofd van de mens. Onder andere de Boeddha bevindt zich hier.

Deze drie Feesten maken deel uit van de verenigde geestelijke toenadering van de mensheid, hoewel zij nog niet sterk genoeg met elkaar verbonden zijn. De tijd zal komen, dat al deze drie feesten over de gehele wereld gevierd zullen worden. Op deze manier zal er een grote geestelijke eenheid tot stand gebracht worden; de uitwerking van de Grote Toenadering, nu zo dichtbij voor ons, zal door de gezamenlijke aanroep van de mensheid over de gehele planeet gestabiliseerd worden.

Tekst uit de website van Lucis Trust 

 

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

Reageren