Actueel

Het getal 4 en het kosmische kruis

Alles wat met de aarde en de materie heeft te maken, bestaat uit 4 en 4 is ook het getal voor de nieuwe energie. In de oude energie was het getal 2, de tegenstelling. Je zult dan ook het getal 4, wanneer je in je groeiproces zit, vaak tegen komen. Het symbool voor de nieuwe aarde, uitgedrukt met het symbool van het kruis met 4 gelijke zijden.

Door Ellen Schouten (eerder Ellen Sombroek), www.delichtcirkel.org

Eeuwenlang is het kruis afgebeeld als een onevenwichtig kruis, 2000 jaar lang was het kruis een symbool van lichamelijk en geestelijk lijden, daarom zie je overal het kruis afgebeeld met daarop het lichaam van Jezus. Maar de onevenwichtigheid van het kruis in de afgelopen 2000 jaar laat ons de onevenwichtigheid in onszelf zien. De lange zijde rechtop geplaatst op de aarde, als symbool voor het fysieke en het aardse en de kortere balk daarop voor het geestelijke en spirituele, maar de onevenwichtigheid van het kruis, de lange met daarop een korte balk, laat ons al zien dat het lichamelijke en het geestelijke niet in evenwicht zijn.

In het oude tijdperk was 2 het symbool voor de dualiteit. Alles bestond uit 2 uitersten, 2 tegenstellingen, goed – kwaad, arm – rijk, positief – negatief, donker – licht, rechts – links, Ups en downs, hoogtepunten – dieptepunten. De energie van de dualiteit is als een golfbeweging, het gaat op en neer. Het ene moment ervaar je het een en het andere moment ervaar je het andere. En het een is daarbij niet beter als het andere en het een kan ook niet zonder het andere. Juist die wrijvingen, die tegenstellingen, de dualiteit, heeft je steeds dichter gebracht bij het verlangen naar die eenheid.

In de nieuwe energie zijn geen cycli en geen golfbewegingen meer. In de oude energie manifesteerde alles zich in cycli. Kijk maar naar de natuur. Seizoenen wisselden elkaar af. In steeds terugkerende patronen. Men heeft geleerd, met het hoofd, dat energie op deze manier werkt. Planeten bewegen zich in cycli. Bewustzijn bewoog zich altijd in cycli. Men had ups en downs. Oorlog en vrede. Schaarste en overvloed. Relaties verliepen in cycli. Het ene moment ging het beter als het andere moment. De dagen verlopen in cycli. Opstaan, werken, slapen. Maar wanneer je een schepper wordt, zal je gaan ervaren dat alle cycli illusies zijn.

DE NIEUWE ENERGIE 

De nieuwe energie is een energie die erom vraagt alle manieren, patronen verwachtingen, etc. los te laten. Het is geen energie die nog van buiten komt. Niet meer verbonden met de grote massa. Het is een energie die je vrij maakt. Onafhankelijk maakt. Het is een essentie energie. Die diep uit jezelf komt. Het is jouw eigendom. Een energie die in feite niet krachtig is. Omdat in de echte essentie vanuit je ziel ook geen kracht nodig is. Er is geen behoefte aan kracht. Omdat het er namelijk allemaal al is. Alles wat je nodig hebt is al diep in jezelf aanwezig. Want kracht, macht heeft te maken met tegengestelde krachten. En vanuit de essentie zijn er geen tegengestelde krachten. Het is je innerlijke essentie. HET IS.

Met het hoofd zal deze energie niet meer te begrijpen zijn. Het is een energie zonder trilling, zonder vibratie. Het is een expanderende energie.

De energie vanuit de dualiteit gezien, de trillingsenergie bewoog in golven, hoogte en dieptepunten. In de nieuwe energie is geen ruimte voor golfbewegingen. Komt niet in golven en niet in cycli. En je gaat ook niet hoger en hoger en hoger. Je komt in een heel nieuwe manier van zijn. HET GAAT GEWOON door met expanderen. Van binnen naar buiten, niet in maar 1 richting het gaat willekeurig alle kanten op.

Laat je maar helemaal uit het spoor van oude patronen gaan. Laat alles wat tegengesteld is achter je. Ga voorbij aan de behoefte van hoger en lager en laat jezelf in de steeds wijder wordende energie stromen, waar als zich zal ontvouwen. Laat je niet meer naar beneden trekken, stap er voorgoed vanaf.

4 – EEN GODDELIJK SYMBOOL VOOR DE NIEUWE ENERGIE 

Daarom zal het symbool voor de aarde gaan veranderen. Het zal weer het kruis worden zoals het is bedoeld als kosmisch symbool voor de aarde. Het zal niet langer meer een onevenwichtig kruis zijn, met daarop de mens Jezus. Nee, het kruis zal afgebeeld gaan worden zoals het is bedoeld. Jezus zal van het kruis af mogen, het tijdperk van het lijden is voorbij.

Het zal weer een evenwichtig kruis gaan worden, met 4 gelijke zijden. Een kruis van harmonie, een kruis van evenwicht. En zal het getal 4 gaan uitdrukken. Zoals op aarde ook al veel door 4 wordt uitgebeeld, kijk maar naar de 4 seizoenen, de 4 windstreken, de 4 rassen op aarde, 4 elementen, vuur, aarde lucht en water, de 4 maanfases. Het gaat een goddelijk symbool worden. Waarbij op het snijpunt van het kruis het goddelijke en het menselijke, het aardse bij elkaar komen. De elementen zullen in evenwicht zijn met elkaar. De beide lijnen zullen even lang zijn (zie eventueel ons eerdere artikel over Het kruis van de Nieuwe Tijd.)

De 4, het symbool voor de nieuwe energie. Vanuit de leegte, het snijpunt, het midden van de 2 lijnen van het kruis naar de nieuwe energie. Als het antwoord van binnenuit komt, vanuit de stilte, vanuit de leegte, ontstaat deze nieuwe energie. De expanderende energie. Vanuit de mogelijkheid om te kiezen, ontstaat de balans, met de stroom meegaan, zonder keuze, maar het gevoel volgend… de nieuwe energie. Had de stroom van de dualiteit een op en neergaande beweging, in de nieuwe energie zal deze beweging zich afbuigen en zal dwars door de golven van de dualiteit heen gaan kruisen. Was de oude energie een energie van heen en weer, in de nieuwe energie zal de energie ook van links naar rechts stromen en omgekeerd en ze zullen elkaar steeds kruisen. Ze vormen als het ware een weefwerk, waardoor je de diepte- en hoogtepunten anders gaat ervaren om dat de energie van de dieptepunten naar links en rechts in evenwicht wordt gebracht. Binnen in je, tussen alles wat je bent, de tegenstellingen vermengen zich met elkaar tot een nieuw licht, niet het licht waar het donker aan ontbreekt maar een nieuw licht, je goddelijkheid.

De nieuwe energie, vloeibare gouden energie die in- en uitstroomt. Alles stroomt zonder belemmeringen, zonder beperkingen, je diepste zelf is verbinden met de grote stroom. Er is geen rotsblok meer die de stroom nog tegenhoudt. Het betekent wél dat je helemaal moet vertrouwen op jezelf. Dat je eerlijk moet zijn tegenover jezelf. Geen dingen doen omdat anderen dat van je verwachten, omdat andere mensen het nog geloven, omdat zij het zo zien. Want misschien volgt de herfst niet meer op de zomer. Misschien is jouw dag niet meer zoals hij altijd was. Jij bent de schepper, dus het zal die vorm krijgen die jij schept.

Je moet de dingen voor jezelf doen en om geen enkele andere reden. Omdat het goed is voor jou. Omdat het jouw waarheid is. Omdat jij het zo voelt. Omdat het in essentie belangrijk is voor jou.  Laat al die oude manieren gaan. Hoe je slaappatroon moet zijn, hoe je eetpatroon moet zijn, hoe je je geld moet verdienen. Laat het gaan en herschep op een meer natuurlijke manier. Wetenschappers zullen het niet meer kunnen aantonen. Omdat het niet meer herhaalt. We zullen vanuit verschillende dimensies werken. Je kunt het niet meer herhalen omdat een actie het ene moment dit oproept en het andere iets heel anders. Alle waarheid van vandaag hoeft morgen niet meer waar te zijn. Het is een heel nieuw element wat wordt toegevoegd. Gnost …. Geen trillingen, geen vibraties, maar expansief, alle richtingen uit.

HET ONTBREKENDE DEEL

Diep in onszelf

Zoals ik net heb verteld bestaat alles uit het getal vier. 4 is balans, vier is twee (de dualiteit) in het kwadrant – nieuwe energie. Tot nu toe had je op aarde drie dingen die je ter beschikking stonden:

Je hebt je fysieke lichaam die je in staat stelt om dingen in 3D te doen. Het is ook het voertuig om pijn en emoties te voelen. Met het lichaam kun je de aardse sensaties beleven van het ruiken, proeven, horen, zien en voelen, de sensaties die je alleen in een lichaam kunt beleven of ervaren.

Dan heb je het verstand, die gebruikt wordt door de hersenen. Het verstand heb je nodig om gegevens op te slaan als een soort computer voor je lichaam en de ervaringen die je hebt doorleeft op de aarde. Het is een hulpmiddel om de gegevens op te slaan, zodat je ze kunt gebruiken als het nodig is. Op dit moment ligt er in de maatschappij en het gevoelsleven te veel nadruk op het verstand en het IQ wat een onbalans geeft omdat het verstand uiteindelijk begrensd en uiteindelijk niet meer weet hoe je verder moet. Het verstand doet datgene wat jij hem opdraagt te doen. Niet meer en niet minder. We gooiden tentakels uit zodat je met je denken op zoek kon gaan en ontdekken waar het antwoord ergens wordt bewaard. Dit is bewustzijn, gebaseerd op menselijk denken. Je gaat het analyseren, bekijken en beoordelen.

Dan heb je spirit of de levensenergie. Spirit betekent letterlijk adem. Mensen kennen spirit een menselijke waarde toe. We geven spirit een menselijke vorm en macht. Als bijv. Goden, kerkelijke leiders, goeroes. Maar spirit bevat alles vanuit jezelf. Maar met het verstand probeer je te begrijpen wat het hogere zelf is, wat spirit is. Je probeert het vanuit de hersenen, het denken, Spirit is dus wel persoonlijk. Met je verstand ga je spirit beredeneren. Je wilt het allemaal begrijpen.

Maar de tijd is gekomen om een heel nieuw perspectief van jezelf te gaan ont-dekken. Ontdekken, het woord zegt het al, het was bedekt, maar het was er altijd al. We gaan zien hoe alle delen niet apart staan maar horen samen te werken met elkaar, samen spelen. Maar als alles dan uit 4 bestaat in de nieuwe energie ontbreekt hier dus nog een deel. Levenslang hebben we geprobeerd het te negeren, we hebben het geprobeerd te compenseren of we hebben gedaan als of het er niet was. Je moet het zien als een stoel met 4 poten. Wanneer je een poot eraf zaagt, is de stoel uit zijn evenwicht. Je moet constant alert blijven om het evenwicht te behouden, een zwak moment en je valt om. Dan weer naar links, dan weer naar rechts… het nulpunt zoekend. En dat ontbrekende deel, die ontbrekende poot, dat is Gnost. Het was er altijd al, maar niet geactiveerd. Het was om verschillende redenen niet actief. In de oude tijden was de aandacht meer gericht op het lichamelijke.

We hebben er alles aan gedaan om het lichaam perfect te krijgen, het IQ te verhogen. Bewustzijnsveranderingen gooien alle oude overtuigingen omver. Gnost was er altijd al, maar het was niet meer geactiveerd. Om meerdere redenen niet.

In de tijden van Atlantis, het Ramtijdperk, die voorafging aan het Vissentijdperk, werd de aandacht met name gericht op het perfectioneren van het lichaam. We hebben er toen zelf voor gekozen, dit deel van het bewustzijn buiten te sluiten. We hebben ervoor gekozen om andere ervaringen te beleven, alleen door het lichaam, het verstand en spirit. We hebben dus zelf gekozen voor andere ervaringen. Hoe is het om alleen het lichaam, het verstand en spirit te gebruiken (spirit is hier levenskrachtenergie).

HET VIERDE DEEL

Maar nu mag het vierde deel erbij komen. Het ontbrekende deel in de mens wat nog nooit door het verstand is aangeraakt en daarom ook eigenlijk niet in woorden is uit te leggen. Het is het ontbrekende deel. De kern van de passie die je diep in je voelt, het diepe weten. Het creatieve weten. Alles hier op aarde is altijd vanuit het verstand geboren. Het is daarom ook zeker geen intuïtie. Het ontstaat vanuit je diepste zelf. Niet door affirmaties, want affirmatie is controle houden over het verstand, met je verstand je op iets richten en doen alsof het andere er niet is. Affirmaties beheersen het verstand en neemt daarom juist het vermogen tot scheppen weg. Visualisatie komt ook uit het verstand, het verstand beperkt altijd. En dus volg je dan op wat er ooit is gezegd door iemand, wat aangeraden wordt, wat gevraagd wordt. Maar wanneer gnost niet aanwezig is, is het nooit vanuit jóúw diepste zelf en is het moeilijk scheppen, want je mist een stuk. Menselijke problemen die we beredeneren houden dan ook gnost weg.

GNOST IS 

… eenvoudig, individueel en persoonlijk, brengt alles naar je toe wat je nodig hebt, het vereenvoudig complexe situaties, er zijn geen methodes voor, er zijn geen woorden voor, het bestaat niet in je lichaam maar is overal om je heen. Gnost is alle mogelijkheden, alle antwoorden in verschillende stadia of vormen. Sommigen komen van een hoger bewustzijn, anderen van een lager bewustzijn, maar het zijn allemaal antwoorden, afhankelijk van waar je op een bepaald moment staat. Wanneer je in het lijden zit, zullen antwoorden vanuit een andere plaats komen, dan wanneer je in evenwicht bent. Energie kan in beweging worden gezet op veel manieren, door angst, door passie, door behoefte, door begeerte, door zelfvertrouwen, noem maar op.

Oplossingen komen dus niet uit het verstand. Maar ook al is gnost geen deel van de dualiteit, het weet wel hoe het moet werken in de dualiteit als de vereenvoudiger, de probleemoplosser. Maar heb geen verwachtingen hoe hij dat doet. Het kan namelijk op zoveel manieren.

Gnost verkeert steeds in evolutie en groei en maakt zichzelf groter… Zolang je blijft denken in een moeilijke situatie blijft je probleem bestaan. Er zullen veel energieën zijn die ervoor kiezen je tegen te houden. Ervoor kiezen om steeds maar weer dezelfde patronen te doorleven. Door je angsten, je beperkingen, het massabewustzijn. Het verstand gaat alles beredeneren, probeert het te begrijpen en te relateren aan iets, een voorwerp, een kleur, een herinnering. Probeer dat niet tegen te houden. Accepteer dat het er is en van uit de acceptatie, kun je pas loslaten. Niet eerder.

LOSLATEN 

Je moet het probleem juist gaan loslaten. Zeg tegen jezelf dat je niet werkelijk een probleem hebt. Want een probleem is een illusie, er is alleen op dat moment nog geen oplossing, JIJ hebt de oplossing nog niet gevonden in jezelf. Het is een ervaring die jij hebt.

Adem diep in en maak jezelf leeg. Probeer niets te forceren. Probeer niets te verlangen, niets te sturen. Laat alles los. Er zal angst in je opkomen, omdat je niet weet wat er gebeurt als je loslaat. Laat alles gaan en geniet van de ervaring in het nu. Sta het toe… Laat die pure bewuste toestand binnenkomen, vanuit de stilte, dan wordt het niet meer bezwaard en beladen door die eeuwenoude patronen, geloofssystemen. Het wordt er niet meer door beheerst maar werkt juist samen. Wanneer je een probleem mentaal oplost voel je de strijd, het verstand raast maar door, er zijn verschillende mogelijkheden waar je uit kunt kiezen, je bent bang en je bent onzeker.

Wanneer je jezelf leeg maakt, helemaal leeg, komt gnost gemakkelijk binnen, gnost verzamelt energie vanuit allerlei sferen en wacht op het voor jou juiste moment en de juiste omstandigheden. Je zult het dan gewoon weten. Een scheppend weten. Je weet wat te doen, je gaat zien dat het probleem niet werkelijk een probleem was. Alleen als je er voeding aan geeft met je denken. In de eenheid is er geen probleem. Er was alleen een andere energie nodig om de ruimte in te nemen.

CREATIEF WETEN 

Gnost is een creatief weten. De leidende energie. Die alles waarin je vastzit, losmaakt. Die niets meer heeft aan de ervaringen van anderen. Maar een heel nieuw gebied voor jou, die een nieuwe betekenis geeft aan jouw leven. Het deel van jou wat een idee of concept kan oppikken, vervolgens brengt naar de inter-dimensionale of veel verschillende lagen, sferen zodat het tot vorm kan komen, stabiliteit en balans te krijgen op de aarde. Gnost opent dus de integratie, het naar binnen brengen naar meerdere inter-dimensionale lagen in jezelf. Je zult merken dat gnost van onschatbare waarde is voor de manifestatie van ideeën, dromen die je wil waarmaken en deze in de realiteit te brengen. Maar niet door het verstand, het kan niet worden gemanipuleerd door het verstand. Niet beperkt worden door het verstand, want de gnost energie bevindt zich in een eigen sfeer.

In het begin zal je verstand graag willen samenwerken met gnost, maar uiteindelijk zal het het verstand ontlasten. Eerst zal het proberen in te tomen. Omdat verstand nu eenmaal zo is geprogrammeerd. Het moment dat je gnost gaat gebruiken is het moment waarop het verstand de teugels laat vieren, de controle zal loslaten en de oplossing van gnost zal toestaan. Het verstand zal helpen zaken te organiseren, de informatie bijhouden en aardse zaken als bijv. autorijden, computers bedienen. Gnost zorgt ervoor dat het meer bevredigend zal worden. Zonder worstelen. Hoe is niet uit te leggen. Je kunt het alleen je leven binnenbrengen en het gaan toepassen.

Je hoeft geen tentakels uit te sturen om het antwoord te zoeken, want het is er al. Het komt gewoon naar boven. Geef geen voeding meer aan emoties. Emoties zijn energetische bewegingen die om verandering vragen. Wordt stil en laat het antwoord binnenkomen. Emoties hoeven niet meer overweldigend te zijn om jou te laten veranderen, jou iets te laten ervaren. Besteed niet meer zoveel aandacht aan die emoties, geef ze geen voeding meer. Want dat is echt verstand. Je wordt er moe van want je blijft maar rondcirkelen. Laat gnost toe, laat de stilte toe, zonder dwang, zonder verwachting. En alles kan veranderen, en alles zal veranderen. Op een natuurlijke manier.

Op een nieuwe manier. Het gebeurt gewoon, omdat jij het toestaat. En ga deze veranderingen dan niet analyseren. Het is een onderdeel van expansie van het bewustzijn. Laat ze ontstaan. Dan zal je merken dat dingen gemakkelijker gaan worden, de synchroniciteit neemt toe, oude dingen verdwijnen sneller. En veranderen het eetpatroon, het slaappatroon. Het zoeken naar het waarom stopt. Want dat lost geen problemen op. Het is hier, en nu. Laat los hoe je wilt dat dingen zijn, laat ze expanderen.

Geef geen structuur, geef het vrijheid, laat het zich ontwikkelen.