‘Het is volbracht’

Van een lezeres, Aly: … ‘dit gedicht, gemaakt op 05-02-2011, met inspiratie van de onzichtbare wereld, sluit zo goed aan bij jullie tekst – in het turkooise blokje rechtsboven op de welkomst pagina – dat ik het met jullie wil delen’ …

 

Laat mij Godin van de dageraad zijn

de dageraad van het Gouden tijdperk

ik werk mee aan de grote verandering

dat besloten ligt in het Goddelijk plan

de massale bewustzijnsverandering die

bezig is zich te voltrekken.

 

Mensen worden wakker

het bewustzijn ontwaakt

zodoende naderen we het prachtige

en belangrijke omslagpunt

Positieve krachten bundelen zich

Harmonie, vreugde en vrede

aan dit alles wordt gewerkt

om Plezier, Geluk en Liefde

op Aarde te brengen.

 

Oude programma’s lossen op in het niets

daardoor verschijnt het nieuwe paradigma

De geboorte van de nieuwe Aarde is aangebroken

Een geboorte vol van Schoonheid en Schittering

Wij mensen kunnen ons hieraan spiegelen

en onze eigen schoonheid en schittering voelen

dat wat we altijd al waren

dat wat altijd al in ons verborgen zat

maar niet tot uiting kon komen.

 

Wij dwaalden angstig in de duisternis

ons voorgeschoteld door een macht

die zelf bang is voor het licht.

Maar nu breekt de dageraad aan en de

verlossende geboorte kan niet worden gestopt.

Veel mensen hebben er vol ongeduld op gewacht

en er altijd in geloofd dat het tij zou keren.

 

Wij wisten dat Aarde en Mensheid

hier niet voor bedoeld waren.

Manipuleren, leugens wat weer leidde tot oorlog

Nu voorgoed verleden tijd.

De aarde en haar mensen zijn het zat

om geplunderd en voorgelogen te worden

en dat eeuwen en eeuwen lang.

 

Er komt nu een eind aan

de overwinning van het licht is groots

de duisternis zal nu wel moeten wijken.

Het afgescheiden zijn was een illusie.

Nu de dageraad gloort zien we de werkelijkheid

de werkelijkheid die we nu met ons allen creëren

gaat ons verstand te boven.

 

Maar is deel van het mysterie

het mysterie, het Goddelijk plan

dat eindelijk tot uitvoer kan worden gebracht

omdat het collectieve bewustzijn is beïnvloed

door de positieve gedachten  van de mensheid.

Daardoor wordt de duisternis voorgoed verdreven.

 

En Universeel klinken de woorden

Het is volbracht. Het Licht Schijnt Overal!

 

Reageren