Artikelen

Het naderende startschot

Geschreven door Ronald Jan

Frappant genoeg brengt ook de materiële wetenschappelijke visie ons bij de geestelijke, ruimtelijke manier van denken. Linksom of rechtsom, het nieuwe tijdperk is onontkoombaar …

In de 20-ste eeuw heeft het wetenschappelijke denken de mensheid een enorme vlucht gegeven. Nog steeds maakt de technologie grote sprongen, zoals de nano-technologie en er was natuurlijk de komst van internet en mobiele telefonie. Het heeft ons dagelijks leven enorm veranderd.

Verrassend genoeg – maar ook begrijpelijk – is onze psychologische visie op de mens in de laatste 50 jaar nauwelijks veranderd. Natuurlijk, er is vooruitgang geboekt, maar vergelijkbare doorbraken als die in de technologie zijn achterwege gebleven. Als je zou vergelijken, rijden we met onze huidige mensvisie nog steeds in die eerste auto, de T-Ford. Of nog beter … met paard en wagen.

Het overheersende gedachtegoed is nog steeds materialistisch. Door in de materie te duiken, heeft de wetenschap dus veel bereikt. Terwijl diezelfde materialistische bril tevens – binnen de natuurkunde – de kwantumfysica heeft voortgebracht. Door de materie te onderzoeken en steeds kleiner te kijken, kwam men er achter dat er in de basis eigenlijk één grote ruimte, een enorme leegheid schuilt, 99,9% is ‘niets’. (Net als het heelal, tussen de sterren en planeten is alleen ruimte.) Men kwam erachter dat alles energie is. Dus ook de materie.

Toch is deze 90 jaar geleden ontdekte werkelijkheid nog niet doorgedrongen in ons denken over de mens. In de esoterische kennis natuurlijk al eeuwenlang, maar in het maatschappelijke denken (nog) niet. Terwijl juist die kennis de psychologie tot groot voorbeeld zou kunnen zijn in het nadenken over bewustzijn en hersenen. Net zoals Freud destijds geïnspireerd werd door de stoommachine: als iemand iets opkropt – en er dus een te hoge druk ontstaat – zal die druk ervoor zorgen dat – ergens anders in het systeem – het er uit zal komen. De mens als stoommachine.

De huidige draadloze technologie als wifi en mobiele telefonie zou de inspiratie kunnen zijn, dat het lichaam van de mens ‘draadloos’ met zijn bewustzijn communiceert. Maar ook met andere mensen (telepathie) aan de andere kant van de wereld. Of zoals het fenomeen dat iemand aan de andere kant van de wereld tegelijkertijd iets uitvindt. Het hangt als het ware in de lucht. De Engelse ruimdenkende wetenschapper/bioloog Sheldrake noemt dat het ‘morfogenetisch veld’ van waaruit wij tappen en ook met elkaar in verbinding staan.

Maar tot nu toe was in het dagelijks leven de materiële kijk op de wereld dominant. Het gaat om materie, het tastbare. Daarom zijn we nog steeds onder de indruk van uiterlijk vertoon. Men kijkt op tegen mensen met rijkdom, hoe die ook vergaard is. Het lichaam moet jong blijven en vanuit dit uiterlijk ideaal ontstaat de correctie-industrie. De economie met zijn materiële cijfers is het hoogste goed, waar alles voor moet wijken.

Niet beseffende dat het is: ‘mind over matter’. Er is eerst de geest, dan pas de materie. De energie bepaalt hoe de materie eruit gaat zien. Letterlijk. Als iemand geïnspireerd is en gelukkig, zal hij/zij er mooi uitzien. In die volgorde. En dus niet andersom. Als mensen en volkeren samen delen, gelukkig zijn en geïnspireerd aan een toekomst werken, zal het goed gaan met de economie. In die volgorde. En dus niet andersom.

Er is eerst bewustzijn en van daaruit ontstaat een lichaam. De mens IS bewustzijn. Er is eerst een geest, een idee en daaruit ontstaan maatschappelijke structuren. Een land IS een bewustzijn. Het heeft een ziel en een persoonlijkheid, net als de mens. Dus éérst de euro maken en dan pas geestelijk op 1 lijn willen komen, is de omgekeerde volgorde. Want als je in de geest – vanuit respect voor ieders uniciteit – er uit bent, is wellicht een gemeenschappelijke munt van de baan en helemaal niet belangrijk. Eenheid door verscheidenheid?

Het wordt hoog tijd dat het Waterman-energie definitief doorbreekt en de kennis ontsluit over bewustzijn en dus over de ziel. De absolute eye-opener zal het gegeven zijn dat de dood niet bestaat. Er bestaat alleen maar leven. Dit leven heeft vele honderden bewustzijnslagen. Hierin zit het verleden, heden en toekomst, maar ook het hiernamaals, als ook de buitenaardsen. De werkelijkheid is veel en veel ruimer dan we ons nu kunnen voorstellen. Inderdaad, bijna niet voor te stellen dat het gaat gebeuren. Maar wees gerust en ‘fasten your seatbelts’ … het is heel dichtbij.

Het is het moment dat de tovenaar van de ‘Wizzard of Oz’ van een zwart/wit wereld naar een andere wereld van extreme kleuren gaat, als in een paradijs. We komen echter niet een paradijs binnen, dat er eerst niet was. Wij blijven in dezelfde wereld en creëren zélf het paradijs door een veel ruimere manier van denken. Het (geestelijke en onhoorbare) startschot is in de verte al te horen …

Ronald Jan Heijn

startschot 2

 

 

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

1 reactie

 • Ronald Jan, ik kan niet wachten. Net heb ik vandaag het boek uitgelezen van de wetenschapper Ervin Laszlo en de o.a. natuurkundige Jude Currivan. Dit is op zo’n manier beschreven dat het de wetenschap en de spiritualiteit dichter naar elkaar toe brengt, gekeken is naar de overeenkomsten. “KOSMOS, een integrale visie op de wereld.” Ons hele mechanistische wereldbeeld zal binnenkort radicaal veranderen. Het betreft ons zicht op onze hersenen en ook ons DNA. Onze gedachten hebben invloed op elke cel van ons lichaam. Zo maar even een greep uit voornoemd boek: “Tot voor kort gingen nagenoeg alle biologen ervan uit dat alle leven op Aarde is begonnen. Een alternatieve voorstelling die al werd bepleit door de Griekse filosoof Anaxagoras (ca.500-428) en in de jaren 70 van de 20e eeuw verder werd ontwikkeld door de Britse kosmoloog Fred Hoyle en anderen, zegt dat het biologische leven uitgezaaid werd in de ruimte. Deze visie wordt de panspermie-theorie genoemd en tegenwoordig door een toenemend aantal wetenschappers serieus genomen.” (…..)
  “Onderzoekteams richten zich op de trillingsresponsen van DNA en opperen dat de vorm ervan ideaal is om als antenne te fungeren voor het ontvangen of uitzenden van signalen waarmee de werking van genen kan worden aan of uitgezet. Indien dit zo is, is ons DNA eerder het biologisch instrumentarium voor het overdragen van intenties, wilsuitingen en overtuigingen dan dat het fungeert als de hoofdsleutel tot onze fysieke vorm.” (…..) “Onze gedachten en gevoelens zijn integrale aspecten van hoe wij de werkelijkheid ervaren. We zullen ons lichaam , ons bewustzijn en onze gevoelens voortaan moeten zien als een integraal geheel dat uitsluitend in zijn geheel goed kan worden doorgrond. Die benadering heeft de westerse geneeskunde tot op heden niet gevolgd.” (….) ons EQ (emontionele intelligentequotient) houdt verband met ons zelfbesef en ons vermogen tot het herkennen van de onderlinge relaties tussen onze gedachten, emoties en handelingen en de gevolgen daarvan voor andere mensen. Anders dan ons IQ kunnen we ons EQ gedurende ons hele verdere leven ontwikkelen en heropvoeden.” (….) “De missie van de mensheid bestaat uit het bevorderen van de Evolutie van de Kosmos.)” (…..) “Onze missie bestaat er niet slechts uit de schade die we met ons gebrek aan coherentie hebben aangericht te herstellen; het gaat om veel meer. “We kunnen onszelf helpen evolueren voorbij alles wat ooit is bereikt.”

  (…..) “Coherentie zal zich dan onomkeerbaar en ogenblikkelijk verder uitbreiden door de rest van de mensheid, en van de menselijke familie, naar de Aardse biosfeer, van de Aarde naar de Melkweg en vandaar naar de rest van de Kosmos. Door deze volgende stap in onze evolutie worden wij nog bewustere medescheppers en maken we een kwantumsprong naar de vervulling van de missie van de mensheid op Aarde en in de Kosmos.”

  “DE KOMENDE TIJD ZAL GEKENMERKT WORDEN DOOR DE HOEDANIGHEID VAN SYNTHESE EN EENWORDING.”

  Ronald Jan, wij en gelukkig talrijke mensen wisten van deze verbondenheid met AL-DAT-IS. maar dat de wetenschap het nu ook gaat inzien is fantastisch, want uiteraard zijn er nog veel mensen die zeggen: “Eerst zien en dan geloven.” Terwijl het andersom is.
  Hartegroet Aly

Reageren