Actueel Blogs

Het nieuwe dat HB komt brengen

Maandag, 4 maart 2019
 
Vandaag twee vragen
Iet Wouda: ‘De vraag vandaag was ‘hoe’ je dit gaat doen, niet hoe je e.e.a. binnen de wet wilt gaan doen en houden. Ik wil graag weten wat dit, vanuit ons kikkerlandje, de wereld kan gaan veranderen?’

Monique Pijl: ‘Zijn er al niet genoeg, die dit nieuws ook brengen, wat brengt hb dat nieuw is voor ons?’

Antwoord HB

HB: Misschien even voor de duidelijkheid, ‘de wet’ waarover ik spreek, is niet de wet die door overheden is gemaakt. Waar ik schreef: ‘Binnen de mogelijkheden van de wet’ duidde dat op ‘de wet van de vrije wil’. 

Wat brengt HB dat nieuw is?
De moeizame weg die we als mens doorlopen, leven na leven na leven na leven… brengt ons steeds dichter en dichter bij de bron in onszelf. Laag voor laag bouwen we op en laag voor laag moeten we ook weer afleggen gedurende vele levens om in contact te komen met de Ziel. Naarmate het proces vordert, ontdekken we de Goddelijkheid in onszelf. God zit in onszelf. Wij zijn allen Eén en Wij zijn God. Wat ons scheidt van onze Goddelijkheid is ons Ego, de dualiteit in onszelf.

Naarmate we ons steeds meer ontwikkelen, gaan we telkens een stapje verder naar binnen. Totdat het moment gekomen is dat we ‘klaar’ zijn met onze leerschool op aarde. De reïncarnatie-cyclus is dan voltooid. Vanaf dan ben je vrij in de meest ruime zin van het woord. In de esoterie is dit bekend als de 5e inwijding. Moeilijk verhaal misschien, maar ik benoem het even om het volgende wat meer begrijpelijk te maken.

Proces van voelen, weten, inzien, toepassen, loslaten…
We maken dit proces dus allemaal door en bevinden ons ‘ergens’ op de trede van de ladder die leidt naar zelfbevrijding en hereniging met de goddelijkheid in onszelf. Jezus heeft dit moeizame proces, wat normaal gesproken vele levens in beslag neemt, gedemonstreerd tot aan de 4e inwijding. Daar is indertijd het zogenaamde Vissentijdperk mee gesymboliseerd. Maar dat was voor toen. Dus dat hebben we gehad!

Een nieuwe tijd is aangebroken
We zitten nu in het Watermantijdperk waarmee er voor de mensheid een nieuwe fase is aangebroken. Dit wordt, om te beginnen, gesymboliseerd door de 5e inwijding welke zich op dit moment in mij aan het voltrekken is. Mijn leven is een demonstratie van de moeizame weg er naartoe en dan NU de openbaring van God in de mens zelf. Een gebeurtenis die voor elk mens in het verschiet ligt.

Maar dat is nog niet alles!
Zodra 5e inwijding bij mij is voltooid, en daar zijn we dicht bij, dan BEN ik een katalysator voor grote energieën. Dit is een bundeling van verschillende krachten, speciaal voor dit tijdperk bij elkaar gekomen. Je zou kunnen zeggen dat ik het ‘boegbeeld’ ben van iets groots wat na mij, met mij en door mij gaat stromen.

Deze energie gaat een groot gedeelte van de mensheid ‘raken’ in het hart, waardoor men zich – tenminste tijdelijk – bewust gaat worden van het bestaan van de Ziel.

Dit kan een soortgelijk proces op gang brengen zoals dat beschreven is in het boek ‘HB, geen verlossing zonder kruis X’. Het beschrijft hoe Hilda na het bezoek van Bob & Marjo werd ‘geraakt’ door de Christusenergie. Je wordt dan tijdelijk als een kind zo blij, open en oprecht. Het geeft je tevens de kans om in afzienbare tijd een grote stap in je persoonlijke groei te maken en kunt daarbij ‘meevaren’ op de nieuwe energieën. Maar je bent er geheel vrij in, het is aan jezelf wat je er verder mee doet.

De aarde verkeert in een verontrustende staat. De mens is serieus op weg naar zelfvernietiging en kan dit proces zelf al niet meer keren. De mensheid krijgt echter een kans om zich te gaan veranderen. Om anders te gaan leven. Om samen te delen en balans te zoeken tussen lichaam en geest.

Wat staat er nog meer te gebeuren vanaf mijn 5e inwijding
De ‘brug’ tussen de Mensheid, de Hiërarchie van Meesters en Shamballa gaat open. Deze 3 komen op één lijn. De Hiërarchie van Meesters gaat zich openlijk begeven onder de mensen. Nog nooit eerder was dit zo.

Er komt een ‘brug’ tussen de mensen op aarde en het Hiernamaals. We gaan dan onder goede begeleiding de overledenen zien die ons zelf kunnen vertellen dat de dood niet bestaat. Alles hiervoor ligt al klaar.

We gaan in contact komen met Buitenaardse beschavingen die al vele jaren achter de schermen samen werken met de Hiërarchie van Meesters. De Buitenaardsen gaan ons onder andere helpen in zaken waarbij nu snel verandering moet komen. Niet ter verrijking van een klein groepje mensen, nee, ten dienste van de mensheid. Samen delen wordt de slogan. Samen delen met balans tussen geest en materie.

Moed gevergd
Wat ik schrijf kent een lange voorgeschiedenis en ik spreek vanuit het punt van wat ik weet en waar ik nu sta. Hoe de wereld hierop gaat reageren? Dat blijft ook voor mij heel spannend. Het heeft in elk geval veel moed gevergd om dit nu naar buiten te brengen. Pas vorige week tilde ik mijzelf hiervoor over de drempel en in een week tijd stap voor stap toegewerkt naar deze uitspraken. Het is er uit. Ik voel mij opgelucht en het stroomt…

Aan de vraagstellers Iet Wouda & Monique Pijl:
Zou dit geen mooi en opzienbarend nieuws, én nieuw begin zijn voor de wereld? En dat allemaal vanuit dat kleine kikkerlandje… :-)

Voor wie hier meer over wil weten verwijs ik graag naar de twee HB-boeken en de film Staya Erusa.

HB

11 reacties

 • De inwijdingen die Jezus toen er nog geen Facebook was, symboliseerde:
  1. Geboorte
  2. Doop
  3. Transfiguratie
  4. Kruisiging
  5. Opstanding

  6. Hemelvaart

 • Als aarde en hemel EEN is wat is dan in godsnaam nog de “dood!” Als aarde en hemel EEN is, dan loopt dood en leven ook door elkaar. We zijn elkaars meester en leerling, zo ook de doden en de levenden? Er is nergens scheiding. Alles is onbegrensd. Als wij geloven met de “doden’ te kunnen spreken dan kan dat. Alles wat geweest is dat blijft, geen enkele energie gaat verloren. Ikzelf noem de Dood de meest ernstigste grap ooit. Door wie is dit ingesteld? Waarom is dit zo gegroeid? Hoort dit bij Gods plan? Om mensen te testen of hun Liefde wel geloofwaardig is? Want alleen de onvoorwaardelijke Liefde telt omdat dit de enige echte energie is waaruit Alles bestaat. En waarop we ons aan kunnen sluiten met onze Vrije Wil. Zielegroet Aly.

  • Dag lieve Aly, heel mooi gezegd . Ik zie het zelf ook zo en heb het ook zo mogen ervaren. ‘Ik weet’ is perse geen
   ‘Weten voor iedereen’ . Daar ben ik mij van bewust en maakt mij ook nederig. Hoe mooi is het om de schoonheid van anderen door alle bewustzijnslagen heen te zien? Daar word ik echt gelukkig van. Jezelf omarmen en anderen begroeten en verwarmen in zijn:haar eigen Licht.
   De ‘dood’ bestaat voor mij niet. Het is een illusie voor mij, net als vele andere zaken . Onvoorwaardelijke liefde ken ik wel… Als je ergens geweest bent, dan herken je dat. Namaste sis ????????????

  • We worden geboren, leven dan volgens onze blueprint en dan krijgen we een cadeautje en dat is de dood We mogen weer naar huis, om te zijn wie we zijn GOD. Op Aarde leren we onze lessen en die lessen , zijn, dat elke cel in ons lichaam gaat beseffen, dat we GOD zijn. Daar doen sommige mensen eeuwen over en andere minder lang.
   Op Aarde onder gaan we heel veel ervaringen, goede en minder prettige, we worden bijwijze gekneed.

 • Stoere actie HB om naar buiten te treden! Respect. Ik heb beide boeken gelezen. Wat je noemt ‘pittig’ en dat lijkt me een understatement. Vandaag trok ik een kaart met daarop de volgende tekst: ” Zware opdrachten worden alleen aan de beste studenten gegeven”. Complimentje voor jou. Vraag: leef je/jullie nu in afzondering zoals de laatste jaren of is het grote opruimwerk klaar en kun je ook gewoon weer es naar de supermarkt?Of is dat niet mogelijk door de reis die je hebt gemaakt en door hoe ‘schoon’ je nu bent? Kortom begeef je je onder de mensen of is een soort van afzondering nog noodzakelijk?

  • Ja, ik vind het ook heel moedig van HB dit naar buiten te brengen. En al het werk van RJ en vele anderen ook. Ik ben er heel dankbaar voor. Wij Zijn/ ik Ben in Stilte onderweg. Er nbestaat voor mij alleen de dood van het ego. Het liefdevol sterven/loslaten van ons ego.
   Pas nog heb ik gelezen dat wij die stil zijn nu naar buiten moeten treden. Dat is de nieuwe tijd en kan de wereld redden van haar ondergang.

 • Dit kan ik nog wel verhapstukken: ja we zijn een klein landje, maar Palestina was ook zo klein, op het kruispunt van beschavingen. Alle andere ingrediënten zijn er ook.

 • Ten tijde van Jezus was het gebied politiek complex. Het belangrijkste deel Judea was ondergeschikt aan Rome. Het hele gebied werd in die tijd overheerst maar had toch een eigen identiteit.

 • Met alle respect HB, maar het lijkt me beter om ik in wij te veranderen! Het klopt allemaal wat je zegt: de 5e wereld, de brug, de wereldziel die ik heb mogen aanschouwen en wiens wijsheid, liefde en kracht ik heb mogen ervaren. Ik heb destijds ook even gedacht dat ik de enige ingewijde was, het is een hele reis. Gelukkig zijn dat er velen! Samen sterk en we doen ons werk. Hartegroet, Gerda

Reageren