Artikelen

Het uur van de waarheid

Geschreven door Ronald Jan

Sinds ons bestaan zijn wij op zoek naar het antwoord op de grote levensvragen. Wat zien we blijkbaar over het hoofd? Of nog beter, wat is de oorzaak dat we niet de antwoorden of deze levensvragen weten?

Het antwoord hierop is: dat zijn wij zelf! Wij beperken ons ernstig door onze manier van denken, waardoor de juiste antwoorden uitblijven. Wij herkennen niet de vele aanwijzingen die in de loop van de geschiedenis zijn aangeboden. En áls we deze richtlijnen dan toch ontdekken, gaan we ze zodanig vervormen dat er weinig meer van overblijft. Het is ook de verklaring voor de profeten en grote zieners van weleer die hun kennis en wetenschap onthulden, maar door onze beperkte manier van denken verkeerd werden geïnterpreteerd.

Heden ten dage zijn we aanbeland bij de climax. We zijn nu bij de Grote Ont-maskering, de Grote Ont-dekking. De maskers en bedekkingen gaan eraf. Terwijl vroeger de vervormingen en verkeerde interpretaties nog geheim en verborgen konden blijven, is er tegenwoordig geen houden meer aan. De bewustwording van de mensheid is in rap tempo doorgegaan en ook de fysieke voorwaarden (o.a. internet) zijn nu aanwezig, waardoor vele zaken aan de oppervlakte komen. Niet alleen recente schandalen, maar ook eeuwenlange misstanden komen in het licht te staan en kunnen dit niet verdragen.

Op alle gebieden in de samenleving is het uur van de waarheid aangebroken. En zoals altijd in de fase daarvoor is de wereld op drift. Overal is de huidige leiding stuurloos en toont geen nieuwe visie. Kijk naar de politiek en de media. In de politiek is er geen nieuw gedachtegoed, het is ‘meer van hetzelfde’ en men bestrijdt elkaar op (economische) details. In de media publiceert men van alles. Begrijpelijk, want als je niet weet, waar het wérkelijk om gaat, dan zou dus ‘alles even belangrijk kunnen zijn’. In zo’n situatie gaan meestal helaas emotionele voorkeuren de hoofdrol spelen. Met als gevolg dat veel nieuws onevenwichtig, sensationeel en oppervlakkig is. De wel goede en werkelijk openbarende nieuwsfeiten en uitzendingen verzanden in de overdaad.

Terwijl een grote nieuwe visie, die het antwoord weet op de grote levensvragen, het leven en de dingen weer betekenis geeft en weer hoofd- van bijzaken weet te scheiden. Deze ruimere manier van denken geeft daardoor een nieuw perspectief. Het leven krijgt weer betekenis. Het zal eindelijk antwoord geven op de vraag waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan en wat de zin van het leven hier op aarde is. We zijn allemaal verbonden met elkaar. We zijn bewustzijn. Er zijn niet 7 miljard mensen, maar één mensheid. Als we daar van bewust worden, zal ‘groei, bezit en winst’ eindelijk vervangen worden door ‘duurzaamheid, juiste verhoudingen en gezamenlijkheid’. Als we werkelijk bewust zijn van onze verbondenheid en van de geestelijke missie van de mensheid, dan wordt het uur van de waarheid een feit en zal de mensheid en de samenleving fundamenteel veranderen.

Ronald Jan Heijn

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

2 reacties

 • Ronald Jan, wat weer fijn om deze woorden van jou te lezen, graag wil ik het weer aanvullen met een gedicht dat tot mij kwam in augustus 2011:

  Vanuit ons hart kunnen we ons met alles verbinden
  Verleden, Heden en Toekomst; maar het valt zo tegen als de illusie
  zichtbaarder is dan de Echte werkelijkheid.
  Terwijl je weet dat de zichtbare werkelijkheid niet werkelijk is.

  Hoe ga ik in op wat mensen zeggen?
  Hoe doe ik dat op mijn manier?
  Wanneer je weet dat het gewone leven een illusie is.

  Ik wil mensen in hun waarde laten maar
  mezelf wil ik niet verloochenen.
  Soms vind ik daardoor het gewone leven saai.
  Ik zoek verbinding buiten tijd en ruimte.
  Hoe cre-eer ik de wereld die ik wil.
  Hoe geef ik mij over aan de Heilige Geest
  die God genoemd wordt
  in de drie-eenheid samen met
  Jezus Christus die kind van God is
  evenals wij kinderen Gods zijn, daardoor
  zou overgave gemakkelijk moeten zijn.

  Er is ons zoveel aangeleerd, onnodige ballast
  weet ik nu, hoe moeten we ons hiervan ontdoen
  om het echte Leven te ontdekken
  zonder ziekte, pijn en geestelijk onbehagen.
  Ik wil zo graag meewerken aan zo’n wereld
  alleen doordat ik het wil doe ik dat Natuurlijk AL.

  Maar mijn ongeduld speelt mij parten
  ik werk mezelf tegen.
  Verbinding met AL-DAT-IS lijkt ver weg.
  Terwijl ik weet dat ik er in zwem
  net als een vis in de oceaan.
  Aangezien alles “een” is kan ik me
  zelfs niet afscheiden.

  Ooh, ik bid en smeek, mooie wereld
  kom in mij tevoorschijn en
  overschaduw de dualistische wereld
  die ons zoveel problemen bezorgt.
  Wat is waarheid, wat is onwaarheid.
  In de stilte van ons hart
  kunnen we zoeken, zullen we het zoeken
  en we gaan het vinden.

  In de stilte vinden we antwoord
  dat zorgt voor de Innerlijk vrede
  Vrede voor ons, voor onze medemens
  Vrede voor de Aarde
  Vrede voor AL wat Leeft.

  Innerlijke vrede is verbonden met Liefde en Licht.
  Innerlijke vrede is weten
  weten dat wij verbonden zijn
  onszelf ZIJN; wij zijn Liefde en Licht

  Dan is er geen oordeel meer
  Er is “slechts” nog overgave!

  Hartegroet Aly

Reageren