Artikelen

Het vuur kan ontstoken worden

Geschreven door Ronald Jan

Wat is nodig om de wereld in vuur en vlam te zetten voor een fundamentele transformatie? De drie noodzakelijke ingrediënten voor het veroorzaken van een brand.

Het is echt een bijzondere tijd.

Steeds openlijker en duidelijker is te zien dat de wereld zich aan het opmaken is voor een openbaring en voor de aanvang van het Watermantijdperk. De klokkenluiders en nu weer de protesten in Brazilië, Turkije, Chili, Bulgarije … de ondergrondse veenbrand komt steeds meer aan de oppervlakte en is niet meer te ontkennen. Het wachten is nu op het grote vuur.

Als een zon voor de nieuwe dageraad.

Laten we eens kijken naar de voorwaarden voor een ‘echt vuur’. Zijn de omstandigheden optimaal voor het ontstaan van een vuur? Hiervoor is namelijk een drie-eenheid nodig: (1) het materiaal dat moet gaan branden, maar ook (2) de zuurstof als de ruimte waarbinnen het vuur moet kunnen ontstaan en (3) de vonk die voor de ontsteking moet zorgen. Hoe vertaald zich dit naar de situatie in de wereld?

HET MATERIAAL

Het ‘materiaal’ dat in vuur en vlam zal gaan staan is natuurlijk de wereldbevolking. Dat zijn wij, de mensen zelf. Dat ziet er goed uit, want we zijn bewuster en gevoeliger geworden. We zien de noodzaak van verandering en zijn op een punt beland van ‘tot hier en niet verder, het moet heel anders’. We zijn ontvankelijk voor een fundamentele verandering, zonder te weten hoe die precies zal zijn. Oké, er is ook onzekerheid, angst, verwarring … maar genoeg zelfwaarde om er iets aan te willen doen. In Brazilië komen zelfs 1 miljoen mensen op de been. Maar ook in Turkije en elders is de situatie uniek, omdat het niet meer te maken heeft met links of rechts, middenklasse of arm, iedereen komt de straat op.

Gelukkig hoeft niet om 100% van de wereldbevolking ontvankelijk te zijn en op de barricade te staan. Er zijn altijd mensen die – om verschillende redenen – gebaat zijn bij het oude. Uiteindelijk is er maar een voorhoede van 20% nodig om een verandering te laten plaatsvinden. Net zoals bij een echte brand zal vaak het meest brandbare gedeelte eerst branden om uiteindelijk ook de rest in vuur en vlam te zetten.

DE ZUURSTOF

Er is ook voldoende ruimte (zuurstof) om een vuur te laten ontstaan. De sterren hebben nog nooit zo gunstig gestaan om een andere koers te gaan varen als nu. Er is al een tijd ‘een kosmische rugwind’ aan de gang, een energie die ons gevoeliger en bewuster heeft gemaakt en uiteindelijk ook het zelfvertrouwen en de doorzetting heeft gegeven om onze eigen ruimte in te nemen. Daarnaast laten de machthebbers – door hun besluiteloosheid en onaangepastheid aan de tijdgeest – zoveel gaten vallen, dat ook hierdoor een ruimte is ontstaan.

De oude manier van doen wordt alleen nog hoog gehouden door de bestaande structuren. De (Vissen) energie erachter is zich allang aan het terugtrekken. Veel vorm, weinig energie. De opkomende massa heeft daarentegen heel veel (Waterman) energie en overvleugeld daarmee de heersende manier van denken en doen. De nieuwe stroming heeft alleen nog geen vorm.

Net als Occupy wordt de nieuwe protesten niet zozeer gekenmerkt door een actie met één onderwerp, zoals vroeger. Er is een zeer brede ervaring van onvrede op vele terreinen, ‘waar moet je in vredesnaam beginnen, er is zoveel mis, het heeft allemaal met elkaar te maken, om te beginnen bij de mentaliteit.’ Dat is hét kenmerk van het einde van een tijdperk, gecombineerd met een ander belangrijk kenmerk: een groot moreel verval.

DE VONK

Ja, en dan de vonk. Als aan de eerste twee voorwaarden is voldaan, wat of wie zal de lucifer zijn, die ‘de hele boel in de fik steekt’? Lange tijd is gedacht dat deze lucifer een of andere ramp zou moeten zijn: de economische crisis, een grote milieuramp, of een korte wereldoorlog. Dit soort negatieve mega-events zouden de ogen moeten openen. Hoewel deze crises zeker meewerken aan de bewustwording, zullen ze uiteindelijk nooit de oorzaak zijn voor een fundamentele transformatie.

Om uit de duisternis te komen is licht noodzakelijk: ervaringen die positief zijn en vooral inzicht geven. Gebeurtenissen die inzicht geven in de weg die de mensheid aan het afleggen is. Fenomenen die ons aan het denken zetten, doordat we plotseling een veel ruimere werkelijkheid ervaren. De openbaringen zullen ook een ervaring van liefde zijn. Sommigen van ons zullen zo geraakt worden in hun hart, dat het pijnlijk is.

Heb vertrouwen, het komt goed.

Ronald Jan Heijn

 

Lampionnen bij vuur

 

 

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

3 reacties

  • Vuur staat historisch voor de geest. Water is altijd het symbool geweest voor het gevoel.
    Zodra die twee zich vermengen heb je de mist. Dat behelst veel van de bewustwording.
    De totaal onontwikkelde mens heeft weinig emotionele begoocheling, en ook de geheel ontwikkelde mens niet. Maar zij die daartussen staan, hebben dat wel. Dat is de fase nu.

  • Zij die alles weten en zij die niets weten zijn onschuldig. Esoterie is voor de aspiranten die zowel het lagere omhoog kunnen halen als het hogere omlaag. Is dat de synthese? Zij die alles weten komen daarom over als zij die niets weten, en door de tussenfase worden zij gezien als te dom. Dat is de tragiek van de massa.

Reageren