Artikelen

Het Ware Koningshuis

Geschreven door Ronald Jan

Het Watermantijdperk biedt een uitgelezen kans voor het Koningshuis en Koning Willem-Alexander om te transformeren tot een ‘hernieuwd instituut’, dat (wederom) een meerwaarde voor het land en de wereld kan zijn.

Met de komst in 2013 van Koning Willem-Alexander is de discussie weer opgelaaid over het bestaansrecht van het koningshuis en alles wat daar bij hoort, de inkomens, de kosten, de taken, etc. Wellicht is het inspirerend om het koningshuis te bekijken vanuit de overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk.

Een koningshuis is een instituut uit vroegere tijden. In de wereldlijke geschiedenis is een koning een veel voorkomende vorm van macht geweest. Niet voor niets komen in sagen en mythen veel koninkrijken voor. Door de komst van andere vormen van bestuur is het koningshuis als ‘centrum van de macht’ naar de zijkant geschoven en in de meeste landen zelfs helemaal verdwenen. In Nederland is het gebleven. Of is het bij ons juist ‘gekomen’?

Want voordat De Oranjes ten tonele kwamen was Nederland vooral een republiek, bestuurd door edellieden en handelaren. De Republiek der Nederlanden (1581 – 1795) was een begrip in de wereld. Het paste ook goed bij de aard van die ‘rare Nederlanders’: iedereen gelijk, liever geen hiërarchie, doe maar normaal en vooral niet te gewichtig, etc.

Ondertussen is de bevolking al twee eeuwen lang vertrouwd geraakt met de monarchie. Ook de Koninklijk familie heeft zich ook iedere keer aangepast aan het veranderende tijdsbeeld en ‘het kritische volk’. Ingeboet aan macht, maar nog steeds met invloed. Moeten zij zich nog verder aanpassen of is dit het einde van een tijdperk? Als we hierover rationeel praten, komen we er meestal niet uit. Maar in ons gevoel ligt het vaak anders. Zijn we daarom misschien ‘republikein’ in ons hoofd, en zit de monarchie in ons hart?

Dan biedt de energie van het komende tijdperk wellicht uitkomst. Want in deze tijd komen de twee wegen bij elkaar, de weg van het hoofd en de weg van het hart. Synthese is het sleutelwoord van het Watermantijdperk. ‘Alles komt bij elkaar en wordt duidelijk’. Het wordt de tijd van het algemene belang boven eigen belang, samen delen, geestelijke ontwikkeling, de ontdekking van ons bewustzijn, onze bron én onze bestemming. En daardoor bovenal … de ontdekking van de ziel.

Juist ook een land heeft – net als een mens – een ziel en een persoonlijkheid. Door de grote druk en de waan van de dag die de ministerraad ondergaat, kan – door de onhebbelijkheden van lands’ persoonlijkheid – de zielskwaliteit wel eens in de knel komen. Dan zou het voor de hand liggen als ons Koningshuis de bewaker is van de kwaliteiten van onze ziel.

Prinses IreneToepasselijk, want het Koningshuis staat ook voor de continuïteit van het land. Regeringen komen en gaan, de Koninklijke familie is er altijd. Een grote verantwoordelijkheid, maar gelukkig is ‘toewijding aan het grotere geheel’ de laatste eeuw nooit het probleem geweest. Wilhelmina, Juliana en Beatrix hebben – ieder op hun eigen manier – een enorme plichtsbetrachting getoond. Zij waren dienend en ondergeschikt aan het landsbelang. En ook Irene leeft een dienstbaar leven, voor een bewustere en betere wereld. Samen met Beatrix – een mooie aanvulling op elkaar – zou zij bij wijze van spreken een eerste leidraad kunnen schrijven voor Amalia en haar opvoeders, ‘Over de ware geest van het Koningshuis in de Nieuwe Tijd’. De erfelijke opvolging komt dan (nog meer) tot z’n recht.

Juliana koningshuisIn het mooie boek van Ton van den Kroon, ‘De Terugkeer van de Koning’, staat de koning symbool voor de hartchakra, als middelpunt van het lichaam. Zoals ‘de krijger’ het symbool is voor de zonnevlecht en ‘de heilige’ voor de kruinchakra. De symbolische koning staat voor liefde en leiderschap. Deze combinatie brengt een leiderschap met zich mee dat zowel respect voor de aarde heeft (o.a. ‘water-management’) als geïnspireerd is door de ruimere werkelijkheid van de spirituele wijsheid. Dat laatste wordt een mooie uitdaging, een gebied waarin Juliana en Irene hem zijn voorgegaan.

De keuze van W-A voor water-management is in ieder geval opvallend, aangezien water het meest kenmerkende is van onze planeet. Het bestaat er voor 70 % uit. Met z’n oceanen, rivieren, meren en sloten is het de  blauwe bloedsomloop van de aarde. Water kan zich aanpassen aan elke vorm en is het vrouwelijke symbool voor het gevoel. Hoe toepasselijk voor de weg van het hart.

Willem-Alexander begint zijn koningschap als ook het Watermantijdperk zijn intrede doet. Dat is een prachtig toeval. Het kan niet anders dat er – vooral van onderuit – een nieuwe samenleving komt. Laten we ook het staatshoofd inspireren tot een Koninklijke Transformatie. Een koning met (ziele)invloed, als strijder van het hart, voor de ware lands’ geest en die tegelijkertijd veel verder kijkt dan zijn eigen water- en landgrenzen en zich met hart en ziel inzet voor een betere wereld voor iedereen.

Het wordt de hoogste (majes)tijd! Pasted Graphic 2.pict

Ronald Jan Heijn

 

 

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

3 reacties

 • Mooi inzicht Ronald Jan. Zo kijken we voorbij welke macht-structuur dan ook, naar het wezenlijke van de zaak. Als de Koning het Hart van ons land vertegenwoordigd, en wij delen van dat lands-lichaam, doen we niet minachtend over het hart. Laten we het maar voeden en respecteren.

  Het zou van kracht en moed getuigen om het hart in onszelf ook meer aan te spreken. Gaan staan voor je eigen hart. Je eigen kern. Voorbij goed-en-fout gaan kijken. Beseffen dat als iets je raakt, het over jóu gaat en niet over hetgene wat je geraakt heeft. Dat brengt de diepere wateren van gevoel in beweging.
  Een nieuw tijdperk.

 • Ronald Jan, Wederom een heel mooi stuk, prachtig belicht!!!

  Je hoort nogal eens dat mensen tegen het Koningshuis zijn, en dan vooral in verband met het geld, wat het wel allemaal niet kost. Maar wij kunnen als volk wel wat willen, maar Willem Alexander en Maxima hebben ook hun weg te gaan, Zij vervullen ook hun rol in dit Aardse leven, wellicht moeilijker dan wij kunnen bevroeden.

  Je hebt het steeds over de Koning maar vlak de Koningin in dit geval ook niet weg.
  De laatste tijd kwam er veel op mijn weg, (ook bepaalde patronen in mijn eigen huwelijk) zodat ik ging nadenken over mannelijk en vrouwelijke energie, Yin en Yang. i.v.m. dit Koningspaar, een boek: “De bidsprinkhaan” van Andre Brink. enz. en least but not least, een herziene kijk van Cordelia Fine, “Waarom we allemaal van MARS komen,” met als subtitel “Hoe neuroseksisme aan de basis ligt van de verschillen tussen man en vrouw.” Kortom zoals man en vrouw zijn afgeschilderd is cultuur bepaald. Het is al bewezen dat mensen aan een verwachtingspatroon beantwoorden. Dus denk ik dat er een grote kern van waarheid in zit. “Wij denken dus jij bent.”

  En nu we een Koning krijgen met op de “achtergrond” een Koningin, komt de energie die we zo nodig zijn mooi tot uitdrukking.

  Door dit alles is dit gedicht ontstaan, het begon al eerder te “borrelen” en gaande weg werd er meer aan toegevoegd, maar het begon met mijzelf en mijn man en Willem Alexander en Maxima:

  Sterrenkind en kind van Moeder Aarde
  Nu Beide Mensenkind
  Vonken over en weer
  Vonken van verbintenis
  Tussen Hemel en Aarde
  Yin en Yang, Zon en Maan.

  Mannelijkheid en de Vrouwelijkheid
  met elkaar vermengd
  De energie vloeit in elkaar over
  er is acceptatie voor elkaar’s eigenschappen
  Bewondering en Respect voor
  elkaar’s kwaliteiten.
  De competitie is voorbij
  in plaats daarvan is er verwelkoming.
  Van Yin en Yang, Yang en Yin.

  Deze krachten zijn beide nodig
  als elkaar aanvullende aspecten
  van ons wezen en bestaan.
  Door samenspel worden ze versterkt
  laten we nadenken over ons “afgescheiden” zijn.
  zo maken we de onbegrensdheid tot ons huis.
  Een mooiere wereld ligt echt binnen ons bereik
  Mits we evenwicht creëren tussen Yin en Yang.

  Mannen heb de vrouw in jezelf Lief
  Vrouwen heb de man in jezelf Lief
  Geef zo de regenboog energie die in
  een ieder van ons zit een kans.

  -Het Spectrum bevat immers alle kleuren-

  Om zo een kleurrijk Universum
  te laten ontstaan.
  Waarin een ieder mag zijn die hij is.
  Geef Liefdevolle Wijsheid de ruimte
  Het Tijdperk van “Eigenheid” is aangebroken
  onze bestemming is bereikt, ook de
  Zon, Maan, Sterren, verre en dichtbije Planeten
  hebben hun baan reeds gekozen
  Zo is de Hemel op Aarde geboren.

  Maak jezelf Transparant, geef je over
  aan dit Schitterende Geschenk
  Neem deel aan dit Nieuwe denken
  aan dit Prachtige Web van Verbondenheid
  aan het Wonderschone Eenheidsbewustzijn
  We zijn met elkaar, en alles wat leeft
  binnen het Universum: AL-DAT-IS

  Dit vind ik zeker van belang voor de Toekomst, een Toekomst die wat mij betreft NU al aanwezig is.

  Hartegroet Aly

 • Als je een ander de ruimte geeft om zijn of haar Ware innerlijke Koningschap te vinden, komt die ruimte ook in jezelf vrij.
  De tekst blijft inspireren, mooi!

Reageren