Intro tot deze site

Hartelijk welkom!

We stonden op de drempel van een nieuw en veel geprezen tijdperk, The Age of Aquarius, oftewel het Watermantijdperk … en zijn er nu overheen. Het is begonnen! Maar het moet nog doordringen: Waterman, van harte welkom. Hello Aquarius!

We sluiten een periode van meer dan 2000 jaar af. We zitten nu in een overgang naar een nieuwe manier van denken. Hoe bijzonder. Het is de weg van het hoofd naar het hart. En ook de weg van synthese, alles komt bij elkaar. Het is het tijdperk waarin we gaan beseffen dat we allen één zijn door de ontdekking en erkenning van bewustzijn.

Vanuit een ruimer bewustzijn is het heel begrijpelijk wat er heden ten dage allemaal gebeurt. We maken het neerstorten van oude structuren en visies mee en de opkomst van een nieuw bewustzijn. Alles in de maatschappij zal veranderen, om te beginnen bij de economie en politiek. Er zal daadwerkelijk een nieuwe wereld ontstaan.

Hoe zit deze website in elkaar? 

Sinds 1 maart 2019 verschijnen er dagelijks blogs van Harry Beckers (HB), zie in de menubalk bij Blogs.

Meer informatie over het Watermantijdperk staat in de menubalk onder Aquarius:

Over het tijdperk dat we achter ons laten staat in Vaarwel Vissentijdperk.

Informatie over andere bewegingen of organisaties, en/of over andere informatiebronnen (voor zelfstudie):

Over de woordenschat van een nieuwe, ruimer, geestelijk gedachtegoed en over de ruimere manier van denken:

Alle artikelen en video’s van Hello Aquarius zijn te vinden bij:

Veel inspiratie!

Ronald Jan