Share Nederland

Share is een internationale organisatie (in meer dan 70 landen) die tekst en uitleg geeft over de komst van de nieuwe Wereldleraar Maitreya en de Meesters om hiermee een klimaat van hoop en verwachting te vestigen. De oprichter van Share International is Benjamin Creme (1922 – 2016). Hij is zeer recent, op 93-jarige leeftijd, overleden. (Zie zijn nagedachtenis eventueel hier) In Nederland wordt het werk van Creme ondersteund en uitgedragen door de stichting Share Nederland.

Sinds 1974 is Benjamin Creme de bron van verdere onthullingen over de Oude Wijsheid en met name over de wederverschijning van de Maitreya, de wereldleraar voor het komende Watermantijdperk. Creme ontvangt zijn informatie – net als Blavatsky en Bailey – door zijn voortdurende telepathische contact met een (andere) Meester van Wijsheid. “Mijn taak is om te helpen een klimaat van hoop en verwachting te scheppen, waarin de Christus, Maitreya, naar voren kan treden.”

Benjamin Creme was kunstschilder en esotericus. Hij was een van de voornaamste bronnen van informatie over het naar buiten treden van Maitreya, de wereldleraar. Boeken van Benjamin Creme zijn over de hele wereld vertaald en uitgegeven. Hij was tevens een van de twee hoofdredacteuren van het maandblad Share International, dat in meer dan zeventig landen wordt uitgegeven.

De Nederlandse website is: www.sharenl.org.

Zijn belangrijke boeken zijn ook vermeld op deze website onder het kopje ‘Bronnen’ bij ‘Boeken voor zelfstudie’.