Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 13-12-18: Kosmisch venster

Geschreven door Ronald Jan

13 december 2018

Beste lezer,

Graag stuur ik je op de valreep van dit bijzondere jaar een wat uitgebreidere nieuwsbrief over de tijdgeest, over het Kosmische Venster en over iets praktisch, de veranderende boekenprijzen van de twee HB-boeken.

Tijdgeest

We leven in bijzondere en snel veranderende tijden. Dat is ondertussen een understatement, met de Brexit, de gele hesjes, Jemen, migranten, Midden-Oosten, Trump, noem maar op. De nadagen van (het denken van) het Vissentijdperk laten hun sporen als geen ander na, terwijl de nieuwe energie van Waterman krachtig zijn plek aan het veroveren is. De onvrede over de huidige gang van zaken is over de hele wereld goed te voelen. Het oude ego-, geld- en machtsdenken staat steeds naakter in het licht en doet pijn aan de ogen. Gelukkig treden overal meer en meer mensen van Goede Wil naar voren om er een betere wereld van te maken. Het is deze tweedeling – tussen de oude en de nieuwe energie (van tijdperk) – die nu zo duidelijk aan de oppervlakte is gekomen. De volgende passage (plus iets aangevuld) uit het eerste HB-boek ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’ (pag. 211), is hierop helemaal van toepassing:

‘De Energie van Waterman, en daarmee de inspanningen van alle goddelijke en kosmische krachten, zijn een enorme steun in de rug van de mensheid. Toch zouden we deze energie als neutraal kunnen zien, het is positief noch negatief: het stimuleert wat aanwezig is. Want (te)veel van deze prachtige energie voor een agressieveling maakt deze persoon nog agressiever (gevoeliger). Als mensen in hun persoonlijkheid blijven volharden, dan leidt dat tot vergroting van dit ego en daarmee in het volharden in zelfgenoegzaamheid, narcisme, genotzucht en consumptiedrang. De Waterman-energie an sich zal geen juiste verhoudingen en vrede brengen, hij maakt eerder openbaar wat verborgen is. De mens zelf blijft verantwoordelijk en wordt gedwongen te kiezen. Maitreya noemt daarom Zijn energie van Liefde, het Zwaard des Onderscheids: de bestaande scheidslijnen worden nog scherper afgebakend. Dat is precies wat we in de maatschappij zien. In allerlei maatschappelijke situaties worden we gedwongen tot keuzes. Wat vinden wij er nu van? Kan dit nog wel? De aangeraakte mensen voegen hoofd en hart samen. ‘Het water des levens stroomt uit ons hart naar het heilige vuur in het denken.’

Deze nieuwe energie is natuurlijk zeer welkom, belangrijk en onontkoombaar. Tegelijkertijd kan het ook voor ongemak zorgen zoals te lezen is in het tweede HB-boek ‘HB, geen verlossing zonder kruis’ (pag. 243) waar (Meester) Marjo aan Harry verzucht:

‘De frequentie waarin wij ons nu bevinden is in een rap tempo aan het versnellen met alle gevolgen van dien, op alle vlakken voelbaar en herkenbaar, fysiek en mentaal. Het oude resonantieveld is zoals wij weten steeds meer aan het instorten en er zullen grote veranderingen van bewustzijn en beweging komen. We zullen steeds meer geüpgrade worden om een heel nieuw leven te bereiken! Ons lichaam heeft nieuwe bewegingen, ritmes en flow nodig om zich aan te passen aan de nieuwe tijd en aarde frequenties voor afstemming. Onze emoties en energielichamen kunnen verstoringen, energielekken of inbreuken niet langer meer verdragen en worden als vanzelf afgestoten. Dit alles gaat gepaard met de nodige ongemakken (grote schoonmaak) waarin wij ons nu bevinden.’

Met andere woorden … wees gerust als het allemaal niet zo makkelijk gaat! :-) Het komt goed.

Het Kosmische Venster

Elk jaar opent in het laatste kwartaal tot ongeveer 6 januari (Driekoningen) een soort van Kosmisch Venster. Een bijzondere en gevoelige periode met veel mogelijkheden. Dit is ook de periode dat inwijdingen kunnen plaatsvinden, zonder dat we dat weten of voelen; alles wat in het afgelopen jaar geleerd hebben, volgens het principe ‘voelen, weten, (in)zien, toepassen, loslaten en afsluiten’, kunnen we dan verzilveren, hoe klein het stapje ook is. Uit het eerste HB-boek (pag. 25 en 26):

‘Een inwijding is een punt van crisis op ons pad, van evolutie, en behelst een uitbreiding van bewustzijn: een middel om het denkvermogen en hart te openen voor het herkennen van iets wat reeds in de werkelijkheid bestaat. Het is een verdere graad van integratie tussen onze persoonlijkheid en onze ziel. Een inwijding is een verruiming van het bewustzijn die je ondergaat op het moment dat je er klaar voor bent. Alice Bailey: ‘Een inwijding is dus een bewustzijnsuitbreiding. Het is een gevolg van het vermogen om die begoochelingen en illusies te boven te komen die de waarheid versluieren en die het bewustzijn beperken.’ 

En ook toepasselijk m.b.t. de komende Kerst:

‘Het levensverhaal van Jezus kenmerkt zich door opeenvolgende inwijdingen: de geboorte in Bethlehem (eerste), de doop in de Jordaan (tweede), de verheerlijking op de berg (derde), de kruisiging (vierde) en de opstanding (vijfde). Jezus liet dit zien in één leven. In één leven doorliep en werkte Hij een karma-traject af, waar wij honderden, zo niet duizenden levens over mogen doen. Maar allemaal komen we uiteindelijk ‘langs’ deze inwijdingen. Jezus liet zien dat het mensenras de gelegenheid wordt geboden een enorme stap vooruit te nemen, een nieuwe geboorte mee te maken dan wel een eerste inwijding te ondergaan. De meeste mensen in de wereld staan voor de eerste inwijding.’

En dat is heel hoopgevend. Volgens de informatie van Benjamin Creme (eind jaren negentig) blijken er nog nooit zoveel mensen voor de eerste inwijding te staan als in deze periode. De mensheid is onderweg op een geestelijk pad, dus we zijn steeds geestelijker aan het worden. We worden steeds subtieler in onze waarneming en uitdrukking. We zijn er klaar voor om onze grote belofte van het Watermantijdperk te gaan inlossen. Echt waar … het komt goed.

Einde jaar

Nu het straks gaat beginnen en de zwangerschap van de Nieuwe Tijd bijna ten einde is, komt er ook een verandering in de Early-Bird-prijs van de HB-boeken. Deze prijs was nog onder de € 20 gehouden om diegenen te belonen die de nieuwe tijd al goed aanvoelden en daar meer over wilden weten. De kennismakingsprijs van € 19,60 was gekozen naar aanleiding van Harry’s geboortejaar (en dat van mij :-).

De uiteindelijke vaste boekenprijs voor beide HB-boeken is € 22,50, inclusief verzendkosten bij www.hbhetboek.nl en Bol.com.

Een boek van 400 pagina’s met zoveel informatie per pagina ligt meestal tussen de € 25 en € 30. Dus gelukkig is het nog steeds een vriendelijke prijs, om zodoende de drempel van de aanschaf van de HB-boek zo laag mogelijk te houden. Want daar gaat het om; dat zoveel mogelijk mensen met de inhoud bekend worden voor een duiding van deze Nieuwe Tijd, en van zichzelf.

Mocht je nog een boek willen kopen of iemand anders willen tippen: tot 1 januari aanstaande geldt nog de Early-Bird-prijs! Deze prijswijziging sluit ook mooi aan bij de BTW-verhoging van 6% naar 9% die vanaf het nieuwe jaar waarschijnlijk gaat plaatsvinden. Mocht dat zo zijn (het is al door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer beslist op 18 december) dan gaan na 1 januari 2019 nagenoeg alle boekenprijzen in Nederland omhoog!

Happy New Era

Graag wens ik je een hele gezellige decembermaand, een heel goed begin van het nieuwe jaar en laten we hopen … een heel bijzonder en openlijk begin van het Nieuwe Tijdperk! Zoals bekend zal het openlijke begin gepaard gaan met wonderen vanuit die veel ruimere werkelijkheid. Spannend, we zitten er zóó dicht tegen aan.

In dat geval zal de bekende Kerstboodschap niet meer uniek zijn. De liefdevolle boodschap van het licht én de verbondenheid met elkaar – één grote (kosmische) familie – wordt dan 365 dagen per jaar werkelijkheid! Hoe mooi zou dat zijn.

Hoopvolle Aquarius-groet,

Ronald Jan Heijn

 

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

10 reacties

 • Ik ben cynisch geworden. Sorry.
  Toch zie ik je artikelen als een bijdrage. Ik zou zeggen ga door, en niet opgeven.
  Nog een kleinigheid, want het is moeilijk om niet nog cynischer te worden bij het vergelijken van de tekst en de realiteit. Op het laatste moment krijg je vaak te maken met van die spastische bewegingen terug ook van vertrouwelingen die tot enorme complexe situaties kunnen leiden en ik denk even complex karma. Je moet wel weten wie je bent. En kijk uit wie je tegenkomt.
  Sterkte.

 • Kerstboodschap.

  De energie waar je het over hebt is waarschijnlijk de tweede straal, dat is het zwaard de onderscheids.

  Maitreya is een tweede-straals ziel, de tweede persoon van de christelijke drie-eenheid, en van Vishnu de instandhouder in het hindoeïsme. Dit zonnestelsel staat op de tweede straal; alle andere stralen zijn er bijstralen van. Daar is echter Maitreya nog niet mee gedefinieerd denk ik.

  De test ligt denk ik op een simpel vlak terwijl men die vaak ziet op een grote schaal.

  Via de details kun je inderdaad de realiteit zien. En geen van de oneffenheden worden behandeld in de wet die de maatstaf is van goed en kwaad; we kunnen die twee vaak gewoon omdraaien. Zo dom zijn de mensen, en ze zullen er hun leven voor opofferen; de meesters zien dat kennelijk als ‘vrije wil’. We hadden het over de zwervers, het is een gevolg van wetten. Ooit kon je zomaar ergens een kamer huren of bij iemand inwonen of samenwonen enz.; de regels maken simpele oplossingen onmogelijk of ze komen van de geëigende instantie zelfs je poep dagelijks onderzoeken. Al die zaken zijn karma. Natuurlijk was het verhaal van Maitreya een kans. Maar het zwaard des onderscheids bereidt mensen nu al voor op de eindbeslissing. In ieder geval is de dood niet het neutrale niet-bestaan als rationeel alternatief. Ik hoop dat mensen hier bij nadenken. Want als je dit echt logisch bekijkt, zul je graag deur aan deur gaan als Jehova’s getuige: alles wat spiritueel wordt hier immers aan afgemeten en de tegenstanders zijn hierin nog het ergst. De weerstanden zijn zo absurd geweest dat alles als een vorm van evangelisatie wordt gezien.

  Alle wetenschappen kunnen makkelijk in het tegendeel van hun nut omgedraaid worden. Nieuwe kwaliteit zie je niet los van de aberraties van een zelfbezeten architect als kunst. Hoe is dat begonnen? Uit verzet tegen de kerk, want die werd altijd goed gedecoreerd vanuit het streven naar iets hogers dat erin weerspiegeld werd. Er zat een bepaalde schoonheid in die ten dele nagedaan werd in de staatsgebouwen en de woningen die voor de eeuwen werden gebouwd die verloren is gegaan in de efficiëntie. En al kon niet iedereen zich dezelfde luxe permitteren, toch kon iedereen er zo in delen. (Als je in het huis bent zie je het niet.) Nu vindt iedereen het misbruik van macht en geld, dat geldt bijvoorbeeld ook het koningshuis, en zie de troosteloze staat waar alles hetzelfde is. Een groot deel van de gedekoloniseerde wereld wordt erin ondergebracht. Alles en iedereen hetzelfde. Ook iets origineels zeggen is onmogelijk want alles is al eens gezegd. Dus je moet oppassen met wat je zegt of er zo snel mogelijk bij zijn. En dat kan niet zonder de hele wereldgeschiedenis te kennen. Vanwege de auteursrechten.

 • Administratie en registratie zijn de oorzaken van allerlei problemen, en zijn het karma niet van de zwerver (die in de oudheid misschien wel Herodes was) maar die van het hele volk middels de malloten in de politiek. Dus met karma moet je oppassen, dat je oorzaak en gevolg niet omdraait zoals meestal gebeurt. Waarom? Omdat mensen gewend zijn zichzelf te definiëren als een gevolg en niet als oorzaak. Men zoekt daarbij steeds verder in de gevolgen en hoe verder verwijderd van de oorzaak hoe kleiner die worden. En daarmee zijzelf. Ze blijven zoeken in de mist, en begrijpen maar niet waarom ze in hun welomlijnde bezit geen rust vinden maar nog meer trammelant, zelfs dat is administratie. Als je een reisje maakt moet het via een jaarabonnement of je moet een auto kopen, een voor de hand liggend commercieel chantagemiddel.
  De zwerver is een reflectie op maatschappelijk niveau van de meesters die vrij zijn maar dan kennelijk zonder diens ongemakken, dat is de reden waarom er zo’n afgunst naar hen toe bestaat en waarom ze zich maar liever niet bekendmaken. Iedereen zal voor bewijzen zoeken, naar hun geboortedatum en andere personalia die ze allang zijn vergeten. Het is de afgunst van de burger die altijd hard voor zijn geld heeft gewerkt en niet wil dat anderen naar andere maatstaven worden beoordeeld dan zijn loonstrookje. De meesters hebben geen werk maar een taak en dat is taboe. Voordat mensen uit vrije wil even goed zijn moet er nog heel wat gebeuren. Daarom moeten ze maar niet bestaan, instant karma want zo bestaan de mensen straks zelf helemaal niet meer.

 • Omdat het allemaal al veel te ver is gegaan, en ook de gevolgen, is er al geen weg terug en moet je de vrijheid van mensen verklaren aan de hand van de superrijken die allemaal ook het liefst als zwerver (zonder ongemakken) kunnen en willen bestaan. Ze zijn toegankelijk en joviaal, dus net als een van ons. Iemand waar je je mee kan identificeren. Het zijn geen vervelende mensen zijn, soms zijn ze niet eens gierig. Ze doen veel aan liefdadigheid aan de doelen waar vanouds hun grootste angst ligt. Het ligt veelal op medisch vlak. Karma bestaat niet als begrip, enkel in de verklaring van eigen falen dat in een ver verleden wordt gezocht als je geen miljonair bent. Dat terwijl er nauwelijks karma was voordat ze op die weg kwamen. Het is nog maar net begonnen. Rijk word je op afbetaling, misschien wel tot tien levens verder. Competitie ligt niet eens meer in de strijd van de een tegen de ander, maar in de identificatie met de winnaar. Het heldendom en de mythe. Daarom is het geeneens meer competitie maar illusie.

 • Een bijdrage van HB is zijn benadering van schizofrenie, stemmen en dergelijke, een taboe. Geen enkel geval is geïsoleerd. Als het klopt dat Maitreya de hele wereld telepathisch zal toespreken ook wel iets om rekening mee te houden.
  Niet iedereen die stemmen hoort hoeft gek te zijn. Hoewel ‘stemmen’ een metafoor kan zijn van ingevingen.
  Zelfs de paus heeft gezegd dat je moet luisteren naar je innerlijke stemmen.
  In Engeland was er trouwens een experiment om gewoon terug te praten. Het werkte. De patiënten droegen op straat een oortelefoon waardoor het niet opviel als ze het tegen zichzelf hadden. Trouwens hoeveel mensen hebben het niet in de gaten als ze het tegen zichzelf hebben.
  Plato zei: denken is de ziel die spreekt met zichzelf.

 • De illusie op etherisch vlak wordt maya genoemd, in de meest verdichte vorm. Maar stel je voor, de stemmen van de aanhoudende bemoeizucht, achterdocht, roddel en het gezeur die als een mantra een waas in de ether scheppen en die zich meest toespitsen op degene die zich hierboven tracht te verheffen.
  Hoewel hier waarschijnlijk niet alles mee verklaard is.

 • Ik kan me ineens een opmerking van Benjamin Creme herinneren dat schizofrenen altijd op de tweede straal staan van liefde-wijsheid.
  De eerste straal van macht of wil is elektrisch. De tweede is magnetisch en absorberend.
  Een speciale taak voor deze zielen in een wereld die twee achtereenvolgende catastrofes heeft meegemaakt op de eerste straal, de persoonlijkheidsstraal van Duitsland en Groot-Brittannië.
  Bestaat er een verband?

 • Dit gaat verder dan ik dacht met DK, er zijn echter al verschillende tegenstrijdigheden. Confucius als vorige incarnatie van DK, de eerste stond in Share als een derde straals ziel, de tweede als tweede straal. Met Yogananda, toch ook niet achterlijk, was er ook zoiets aan de hand, die had gezegd dat Hitler een incarnatie was van Alexander de Grote. Hitler had een tweede straals ziel (jawel), Alexander een derde in de ogen van Creme’s meester (de zielestraal blijft hetzelfde van leven tot leven in de hele traditie van Alice Bailey). Over Clare Prophet wil ik het hier even niet hebben, met ‘El’ Morya en Saint Germain enzovoort. Ik blijf persoonlijke openbaringen waarderen. De supermarkt. Iedereen kan zich weleens vergissen. Hoewel ik mensen kende die er slecht vanaf kwamen met sommige van de ‘grootheden’ die ook de Agni Yoga Society in dezelfde sfeer hebben getrokken, noem het commercialisering. Ook was er een probleem met Helena Roerich (een leerling van Morya) die Alice Bailey een bedrieger had genoemd tegen sommige van haar fellere Russische volgelingen. Mogelijk gaf ze toe aan de druk, net als Benjamin Creme wel heeft gedaan. Toch, hierin was Creme wel realistisch denk ik dat innerlijke communicaties altijd een marge van vergissing in zich kunnen bevatten. Of er zijn andere redenen voor de tegenstrijdigheden. Er zou ook contact geweest zijn tussen Morya en de Belgische Geert Crevits, dat als authentiek bestempeld werd door Premananda. Zijn vrouw kende Zohra Noach weer uit Nederland, die Benjamin Creme blijkbaar weer had gekend. Geert Crevits zag Mozes als een vorige incarnatie van Morya, terwijl Share zegt dat Mozes een zesde straals ziel was. En Morya staat in alle bronnen bekend als een eerste straals ziel. Daarnaast zegt zijn dochter (van Crevits) Morýa in plaats van Mórya. Dus wie heeft het bij het rechte eind? Ik weet het niet. Misschien ligt het eraan dat de meesters geen ruzie willen als er vastliggende groeven in het bewustzijn zijn gegrift waar de boodschappen doorkomen. Ik maak ook weleens een typo.

Reageren