Artikelen

No notion, no action

Geschreven door Ronald Jan

Zonder inzicht, geen actie om te veranderen. We moeten inzien dat de economie en politiek zich begeven op een dood spoor. Dan ontstaat de wil tot veranderen. Het nieuwe paradigma is er al.

De politieke situatie in Italië is zeer symbolisch voor de huidige fase waarin we ons als mensheid en samenleving bevinden. De verkiezingen hebben een patstelling opgeleverd. Er is chaos en onzekerheid, en nog steeds geen duidelijkheid.

Voor een overgangsperiode als deze is dat logisch, want het paradigma van de periode die we nu afsluiten, voldoet niet meer. De ‘meer van hetzelfde’-oplossingen werken niet meer. De tegenwoordig zeer veel aangehaalde quote van Einstein is inderdaad zeer toepasselijk en actueel: “We cannot solve the problems that we have created in the same way of thinking that created them’. Inderdaad, dat is de essentie.

Om maar wat te noemen: het economische denken is failliet. We kunnen het elke dag in de krant lezen. Maar men blijft vasthouden aan de illusie van een noodzakelijke groei, aan de illusie van de vrije markt, die van afgescheidenheid en die van een onuitputtelijke planeet. Om nog maar te zwijgen over de casinobeurzen. Speculatie is een ziekte waar we verslaafd aan zijn geraakt, maar die niets bijdraagt aan een betere samenleving. Integendeel. Het put de Aarde nog verder uit en vergroot de sociale ongelijkheid.

Ook de politiek is op een doodlopend spoor. Het grote publiek is nu steeds meer openlijk getuige van politici die puur uit eigen en partijbelang bezig zijn. Het dienen van het algemeen belang wordt alleen met de mond beleden. Maar nog erger: politici zitten aan de leiband van de economische en financiële wereld. En we weten welk belang zij dienen! Dus waar komt de burger in dit verhaal voor?

De burger kan opdraven als belastingbetaler, om banken te redden (financiële wereld) en meer BTW te betalen (economie). Zo is de cirkel weer rond. Terwijl juist de burger het doel en het beginpunt zou moeten zijn! Want de overheid, de banken & de economie zijn er in dienst van de mens. En niet andersom zoals nu. Om ons hieruit te bevrijden, moeten we wel beseffen wat ons gevangen houdt. Daarom is de bewustwording over de huidige situatie zo belangrijk. No notion, no action. We komen pas in actie als we begrijpen hoe het in elkaar zit.

Wij als burger worden gevangen gehouden door de dwangbuis van het (geld)systeem, de politici en financiële mensen op hun beurt door een manier van denken, die ervoor zorgt dat zij werkelijk denken dat het zo moet: de beroemde tunnelvisie. Het is als de kikker die op het eind niét uit de pan springt als het water langzaam tot een kookpunt wordt gebracht. Men heeft niet goed door, hoe erg en urgent de situatie is.

Een belangrijke oorzaak van dit alles ligt in de Industriële Revolutie. Er was sprake van een enorme vooruitgang, maar er zat geen masterplan achter. Geen visie op de zin van het leven en daardoor op een inspirerende samenleving. Wij zijn er als het ware in gerold. Van het één kwam het ander. Met als (heilig en onbewust) doel een materiële welvaart waarvan met dacht dat die uiteindelijk alles zou oplossen, ook de sociale problemen. We weten nu dat de Aarde bijna vernietigd is en dat de sociale ongelijkheid nog nooit zo groot geweest is als nu.

Het Vissentijdperk van de afgelopen 2000 jaar heeft de mensheid veel gebracht en was ook een essentiële schakel in onze ontwikkeling. Maar het individualisme is nu zo ver doorgeschoten, dat het eigen belang de boventoon is gaan voeren. Maar gelukkig ontstaat er een sfeer ‘genoeg is genoeg’ en van saamhorigheid. Hierin vooral gestimuleerd door de Watermanenergie die al een tijd bezig is onze kosmos te vullen. Een energie van verbinding, ruimer inzicht en synthese. Zodanig, dat in het Watermantijdperk de mensheid – voor het eerst in haar bestaan – zal werken vanuit een Masterplan, waardoor alle facetten van ons bestaan in harmonie zullen leven.

De wereldgemeenschap zal hun bronnen gaan delen. Als dat op gang komt, kan het vertrouwen groeien. Als het vertrouwen groeit, dan kunnen er weer juiste verhoudingen komen en zal er eindelijk rechtvaardigheid zijn. Alleen rechtvaardigheid in de wereld zal een duurzame vrede geven. En alleen vrede kan een voedingsbodem zijn waarop iets moois kan groeien.

We gaan het mee maken.

Ronald Jan Heijn

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

4 reacties

Reageren