Blogs

Oud-klokkenluider Ellsberg spreekt zich uit

Geschreven door Ronald Jan

De visie van oud-klokkenluider Ellsberg op de huidige onthullingen van Edward Snowden: deze man bewijst zijn land een grote dienst.

Daniel Ellsberg is een bijzondere man. Voor velen is hij het geweten van Amerika. Sinds 1971 is hij bekend geworden door het lekken van de Pentagon Papers, waaruit bleek dat het publiek systematisch was misleid over de politieke en militaire betrokkenheid van de VS bij de oorlog in Vietnam. Ook Ellsberg spreekt zich uit over de onthullingen van Edward Snowden over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse overheid.

Ellsberg 2Ellsberg is dus een van de eerste – of bekendste – klokkenluiders in Amerika. In de bekroonde en zeer interessante documentaire ‘The most dangerous man of America’ wordt de situatie rond de Pentagon Papers beschreven. De moed van Ellsberg is bewonderendswaardig. De acties van Nixon, Kissinger en anderen om Ellsberg figuurlijk (en misschien wel letterlijk) te vernietigen zouden in een politieke thriller niet misstaan.

Ellsberg 3Doordat in de uiteindelijke rechtszaak wordt bewezen dat de regering Nixon op oneigenlijke wijze aan belastende informatie probeerde te komen, werd Ellsberg ontslagen van verdere rechtsvervolging. Saillant detail in relatie tot het huidige PRISM-schandaal: Ellsberg bleek lange tijd onrechtmatig te zijn afgeluisterd! Onderstaand artikel is geplaatst in de NRC-Next, die het weer vertaald heeft uit The Guardian. Het staat ook op zijn website www.ellsberg.net.

Deze man bewijst zijn land een grote dienst

door Daniel Ellsberg

Naar mijn mening is er in de Amerikaanse geschiedenis, inclusief de Pentagon Papers van veertig jaar geleden, geen belangrijker lek geweest dan de publicatie door Edward Snowden van materiaal van de Nationale Veiligheidsdienst (NSA). Zijn klokkenluidersactiviteiten stellen ons in staat een belangrijk deel terug te draaien van wat is uitgelopen op een ‘coup van de uitvoerende macht’ tegen de Amerikaanse grondwet.

Sinds 11 september 2001 is er, eerst in het geheim maar steeds vaker in alle openheid, sprake geweest van het herroepen van de Bill of Rights (de eerste tien amendementen van de Amerikaanse grondwet) waarvoor dit land tweehonderd jaar geleden heeft gevochten. Met name het vierde en het vijfde amendement, die burgers vrijwaren van ongerechtvaardigde inbreuken door de overheid op hun persoonlijke levenssfeer, zijn feitelijk opgeschort.

De regering beweert over een juridische volmacht te beschikken op grond van de FISA (de Foreign Intelligence Surveillance Act).Maar die ongrondwettelijk verreikende volmacht komt van een geheim hof, dat is afgeschermd van effectief toezicht en zich vrijwel altijd plooit naar verzoeken van de uitvoerende macht. Het is dus nonsens als de president zegt dat er sprake is van gerechtelijk toezicht – en dat geldt ook voor het zogenaamde toezicht dat wordt uitgeoefend door de Congrescommissies voor de inlichtingendiensten. Niet voor de eerste keer hebben zij er blijk van gegeven dat ze zeer sterk onder invloed staan van de diensten die ze zouden moeten controleren. Het zijn als het ware zwarte gaten, waarin de informatie wordt opgezogen die het publiek eigenlijk moet kennen.

Het feit dat de leiders van het Congres van deze activiteiten „op de hoogte zijn gesteld” en er akkoord mee zijn gegaan, zonder open discussie, hoorzittingen, stafanalyses of enige kans om het er daadwerkelijk mee oneens te zijn, toont aan hoe verrot het systeem van checks and balances in dit land is.

Het is natuurlijk niet zo dat de VS nu een politiestaat zijn geworden. Maar we hebben nu wel de volledige elektronische en juridische infrastructuur van zo’n staat. Als er bijvoorbeeld een oorlog zou komen, die zou leiden tot een grootschalige anti-oorlogsbeweging – zoals we die tegen de oorlog in Vietnam hadden – of als we nog een keer een aanval op de schaal van 9/11 zouden moeten doorstaan, wat waarschijnlijker is, dan vrees ik voor onze democratie. Deze bevoegdheden zijn buitengewoon gevaarlijk.

In 1975 sprak senator Frank Church in de volgende bewoordingen over de Nationale Veiligheidsdienst: „Ik ken het vermogen om de tirannie in Amerika volledig te maken en we moeten erop toezien dat deze dienst en alle diensten die over deze technologie beschikken, binnen de grenzen van de wet blijven opereren, en onder het juiste toezicht blijven staan, zodat we nooit in de buurt van die afgrond komen. Dat is de afgrond waaruit geen weg meer terug is”. Het gevaarlijke vooruitzicht waarvoor hij waarschuwde, was dat het Amerikaanse vermogen om inlichtingen te verzamelen „op ieder moment tegen het Amerikaanse volk zelf zou kunnen worden ingezet, zodat geen Amerikaan nog maar enige privacy zou overhouden”.

Dat is nu gebeurd. Dat is wat Snowden openbaar heeft gemaakt, aan de hand van officiële, geheime documenten. De NSA, FBI en CIA hebben, dankzij de nieuwe digitale technologie, mogelijkheden in handen om onze eigen burgers te bespioneren waar de Stasi – de geheime politie van de voormalige ‘democratische republiek’ Oost-Duitsland – nauwelijks van had durven dromen. Snowden onthult dat de zogenoemde ‘inlichtingengemeenschap’ de Verenigde Stasi van Amerika is geworden.

Dus zijn we in de afgrond van senator Church gevallen. De relevante vragen luiden nu of hij gelijk had dat er geen weg terug meer is en of dit betekent dat een effectieve democratie onmogelijk is geworden. Een week geleden zou ik het lastig hebben gevonden om veel tegen pessimistische antwoorden op deze conclusies in te brengen.

Maar nu Edward Snowden zijn leven op het spel heeft gezet om deze informatie naar buiten te krijgen, en wellicht anderen met soortgelijke kennis en een even groot geweten en patriottisme heeft geïnspireerd om een vergelijkbare burgermoed aan de dag te leggen – in het openbaar, in het Congres en binnen de uitvoerende macht zelf – ontwaar ik een onverwachte mogelijkheid om aan de afgrond te ontsnappen.

Druk vanuit een geïnformeerde publieke opinie op het Congres om een commissie te vormen die de onthullingen van Snowden en – naar ik hoop – anderen moet onderzoeken, zou ons ertoe kunnen brengen de NSA en de rest van de inlichtingengemeenschap onder echt toezicht te plaatsen en de bescherming van de Bill of Rights in ere te herstellen.

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

Reageren