Over Hello Aquarius

Hello Aquarius wil bijdragen aan de bewustzijnsverruiming van de mensheid. Als het doel van het leven is om onwetendheid om te zetten in inzicht, dan wil Hello Aquarius graag hieraan bijdragen door tekst en uitleg te geven over:

  • het werk, het proces en de activiteiten van de Wereldvernieuwer HB
  • over het nieuwe Watermantijdperk
  • het ruimere denken en over de Leringen van de Tijdloze (Oude) Wijsheid
  • en dus over onze werkelijke (goddelijke) afkomst en evolutionaire doel

Hello Aquarius (Welkom Waterman) is hopelijk toegankelijk voor een groot publiek; de grote verandering betreft ons namelijk allemaal.

Deze ideële website valt onder de verantwoordelijkheid van Ronald Jan Heijn.