In de media

Paravisie interview over HB-boek

Geschreven door Ronald Jan

Paravisie-interview van juni 2017. De pagina’s van het magazine zelf zijn ook te lezen, zie onderaan: klik op de pagina voor betere leesbaarheid.

“Die ruimere realiteit is er gewoon”

Volgens nieuwetijdspionier Ronald Jan Heijn leven we in de meest belangwekkende periode sinds vele tienduizenden jaren menselijke geschiedenis. Oude Meesters van Wijsheid maken zich gereed voor een fysieke terugkeer op aarde! Maar eerst is er de Wereldvernieuwer, die hun pad effent. En deze woont ‘gewoon’ in Nederland…

Tekst: Niels Brummelman

Het is alweer meer dan een decennium geleden dat Ronald Jan Heijn door de lezers van ParaVisie gekozen werd tot ‘Spiritueel Kopstuk van het Jaar’. Het was in de tijd dat hij, samen met onder andere Harry Beckers en Claudia Bredewold furore maakte met Staya Erusa, een documentaire waarin een ruimere kosmologische werkelijkheid geschetst werd. De film trok volle (filmhuis)zalen, maar het grote publiek werd niet bereikt. Sindsdien lijkt het stiller rondom Ronald Jan. Maar schijn bedriegt. Er is in de tussentijd juist erg veel gebeurd. En niet alleen met hem…

Ronald Jan, was het geen teleurstelling dat ‘Staya Erusa’ niet de doorbraak werd waarop jullie gehoopt hadden?

Ronald Jan: “Destijds vond ik het vooral onverklaarbaar. Later werkte aan de internationale versie Uri Geller mee. Die stond toen net volop in de spotlights. Maar het gaf de film geen extra boost. Merkwaardig vond ik dat. Het was blijkbaar nog niet de bedoeling en we begrepen dat de tijd er nog niet rijp voor was. Dat ‘nog niet rijp zijn’ was bijvoorbeeld ook kenmerkend voor een fenomeen als Occupy, de wereldwijde protestbeweging die wat later, in 2011, ontstond. Alhoewel absoluut een hoopvol teken van de nieuwe tijd – in die zin dat een grote groep collectief verenigd was tegen een oude, beperkte manier van denken – bleek het aandragen van oplossingen voor de globale crises op het gebied van milieu, politiek en economie nog lastig.”

Hoe verklaar je dat onvermogen?

“Dat heeft te maken met het heel menselijke streven om problemen op te lossen op het niveau waarop ze ook ooit ontstaan zijn. Maar Einstein zei het al: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’. We zien het nu weer met de verkiezing van Donald Trump tot nieuwe president van de Verenigde Staten. De mensen zijn het oude zo zat, dat ze voor de radicale buitenstaander kiezen. Maar ondertussen is de denkwijze van deze zogenaamde buitenstaander ronduit ouderwets te noemen. Sterker: in de terminologie van mijn nieuwste boek heeft Trump bijna alle symptomen van het Vissentijdperk dat we nu juist achter ons laten: het denken vanuit macht en geld, verdeel en heers, afgescheidenheid, eigenbelang, competitie et cetera. Het is het gebrek aan een alternatief dat mensen in de armen van een dergelijke heerser drijft. Maar het alternatief is er wel degelijk: in de vorm van de ruimere werkelijkheid, zoals onder andere beschreven in het HB-boek en Staya Erusa.

De filmtheaters zaten vol, maar wat gebeurde er daarna? Net zoals bij Occupy en, wat langer geleden, de revolutionaire jaren zestig, leek de positieve energie vervolgens weg te vloeien…

“Vergeet niet dat we hier te maken hebben met de overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk. Dat zijn kosmische processen die niet van de een op andere dag afgerond zijn. Zo bezien zijn de jaren zestig en de Occupy-beweging en ook onze film, geboorteweeën van de nieuwe tijd. En wat dacht je bijvoorbeeld van de Franse Revolutie met haar slogan: ‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap’? Ook een voorafschaduwing van de nieuwe tijd! Benjamin Creme gaat zelfs verder terug en wijst grootheden als Rembrandt van Rijn en Mozart aan als de eerste druppels van een nieuw tijdperk. Maar als je op adrenaline en emotie leeft, kan je in je verwachtingen teleurgesteld raken. Een juiste mentale instelling en dito historisch perspectief zijn handig als je je met de nieuwe tijd wilt bezighouden. Kort en goed: geduld is een schone zaak!”

Is er dan geen omslagpunt aan te wijzen? Een moment waarop alles definitief verandert? Sommigen voorspellen grootschalig natuurgeweld of een Dede Wereldoorlog, waarna de mensheid eindelijk tot bewustzijn zal komen…

“Maar een dergelijke ramp voltrekt zich al. Elke dag weer! Kijk maar om je heen. Naar de milieuvervuiling, de hongersnood, de oorlogen en de ongekende ongelijkheid tussen mensen. Ik geloof dus niet in de katalyserende impact van dergelijke rampscenario’s. Natuurlijk is er strijd. Natuurlijk vallen er slachtoffers. Dat is naar, maar het betekent niet dat alles maar bij het oude blijft. Mensen worden wel degelijk bewuster. Kijk alleen maar eens naar de collectieve houding ten opzichte van een fenomeen als vegetarisme. Drie decennia terug, toen ik vegetariër werd, moest ik dat besluit nog verdedigen. Tegenwoordig ligt onze vleesconsumptie juist onder vuur. Het kan verkeren! Zoals zoveel onderwerpen nu. Het licht is in de vorm van geestelijke bewustzijnsgroei en -verruiming wel degelijk aan de winnende hand. En het duister weet dat. Het lijkt erop dat het een achterhoedegevecht is wat kwaadwillenden rest.”

Uit je nieuwe boek ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’ blijkt, dat jouw kernboodschap voor de wereld, zoals tien jaar geleden uiteengezet in ‘Staya Erusa’, fundamenteel onveranderd is. Wat wél veranderd lijkt te zijn, is de persoonlijke betrokkenheid. Dat geldt althans met name voor jouw vriend en compagnon Harry Beckers…

“Op basis van de kosmologische inzichten van Harry werd de documentaire Staya Erusa gemaakt. Maar pas daarna werd zijn eigenlijke rol veel duidelijker. Vooraf was het ons helder dat de samenwerking tussen Harry, Claudia en mij onder andere als doel had om bij te dragen aan het naar buiten treden van een nieuwe ‘profeet’ en daaropvolgend de Meesters van Wijsheid en Wereldleraar Maitreya zelf. Heel bijzonder, want voor het eerst sinds Atlantische tijden zullen zij weer samen ‘in de stof’ onder ons zijn. Tijdens gezamenlijke sessie werd het ons gedrieën echter gaandeweg duidelijk, dat het Harry zélf zou zijn die als profeet of Wereldvernieuwer het pad voor de Hiërarchie zou effenen. Ondanks de langzame groei van dit besef, een daverende verrassing!”

Waarom moet dat pad überhaupt geëffend worden? De Meesters zijn toch machtig genoeg?

“Dat zijn ze zeker! Maar je moet weten wat de voorgeschiedenis is. In de tijden van Atlantis regelden deze elite (Meesters) alles voor het volk dat (mede daardoor) vrij onbewust en dom bleef. Nu is het het volk zélf dat in bewustzijn groeit en het werk moet doen. Ook de aanzet tot verandering zal daarom dit keer uit de mensheid zelf moeten komen. Er moet iemand zijn die de ruimere werkelijkheid volkomen gaat belichamen. Harry’s werk is dus een noodzakelijkheid. Onze collectieve reactie op de komende veranderingen/wonderen bepaalt vervolgens hoe snel de Meesters zich zullen openbaren. Vergis je niet, dat kan snel gaan.

Het klinkt bijna te fantastisch om waar te zijn…

“Fantastisch is het zeker. Maar voor Harry is het een ware Via Dolorosa geweest, het pad dat hij afleggen moest. (Getuige ook zijn dagboekverslag in deel 2, ‘HB, geen verlossing zonder kruis X’.) Het gaat zo’n 14.000 jaar terug, toen door de Meesters met Harry en zijn huidige partner Hilda een pact hiertoe gesloten werd. Afgesproken werd dat Harry tijdens zijn toekomstige incarnaties de bovenste chakra’s zou gaan bemeesteren en Hilda de onderste. In het huidige leven zijn ze weer bij elkaar gekomen, met als doel vervolmaking van hun gezamenlijke proces; samen met hun dochter Bo, de drie-eenheid. Hoe persoonlijk ook, uiteindelijk is dit een werk voor de mensheid als geheel, die hierdoor in directe verbinding komt te staan met de Hiërarchie. Nog nooit vertoond!”

Wat is jouw eigen rol binnen deze dynamiek?

“Ik zou mezelf een boodschapper willen noemen. Hoewel het om een heel ander soort boodschappen gaat als waar mijn familie beroemd mee geworden is, zijn mijn mededelingen niet minder concreet. Geestelijk voedsel dient onze bewustzijnsgroei te bevorderen en is daarom – zou je kunnen zeggen – nog essentiëler voor het voortbestaan van de mensheid. En ja, als spreekbuis van Harry, voel ik een enorme verantwoordelijkheid. De dankbaarheid dat ik als werelddienaar zo mijn steentje bij mag dragen aan het huidige transformatieproces, is enorm. Maar iedereen kan, of je nu gelooft in de ruimere werkelijkheid die ik propageer of niet, een werelddienaar zijn. Je hoeft daarbij echt de wereldlast niet op je schouders te dragen. De aanleg van een groenstrookje in jouw buurt kan al betekenisvol zijn. Maar doe wel iets dat bij je past. Mijn vakgebied is, om het zo eens te zeggen, onze manier van denken en voelen. Hoe paradoxaal het ook mag klinken, ik kan op basis van jarenlange ervaring stellen: hoe ruimer je werkelijkheid, hoe kleiner je ‘zelf’. Daar bedoel ik mee dat besef van deze ruimere werkelijkheid, met o.a. de absentie van de dood, nederig maakt. Niet nederig in de zin van minderwaardig, maar als in eerbied voor het allesomvattende Leven.

Maakt het besef van die ruimere realiteit het leven makkelijker?

“Ja en nee. In eerste instantie kan je leven wat gecompliceerder lijken. Je bent je immers bewust van zaken, die vroeger simpelweg aan je voorbij gingen. Voorbeeld: toen ik in de jaren tachtig van de vorige eeuw vanuit mijn betrokkenheid bij het Nationaal Milieubeleidsplan de omvang van waterverspilling ontdekte, ging ik korter douchen. Niet dat ik voorheen uren onder de douche stond, maar toch. Geen overbodig verbruik meer! Misschien dat je die zorgeloosheid in het begin mist. Maar wanneer je eenmaal volledig ontwaakt in die ruimere werkelijkheid, gaan dit soort zaken zonder nadenken. Je vraagt je niet eens meer af waarom je doet zoals je doet. Je doet het gewoon, moeiteloos. Uiterlijke wetten zijn niet meer nodig om je tot het goede te bewegen. Het innerlijke verlangen daartoe, beweegt je als vanzelf. Toverwoord daarbij is altijd en overal inzicht. En juist voor verspreiding van dat inzicht ben ik een ambassadeur. Zoals velen in jullie tijdschrift.”

Terwijl Harry zo’n centrale rol speelt, zit hij nu niet tegenover ons. Waarom eigenlijk niet?

“Zoals gezegd, ben ik zijn spreekbuis. Maar Harry zal in de openbaarheid gaan treden wanneer het moment daar is. Over de aanloop hiernaar toe schrijf ik in de boekenserie HB. Het is waar dat de impact daarvan het grootst is wanneer het direct gadegeslagen wordt. Maar daartoe zullen de uiterlijke wonderen zijn, die de wereld in de zeer nabije toekomst gaan verbluffen. Het zal anders zijn dan een vliegende schotel die landt in de tuin van het Witte Huis, maar het zal wel zo bijzonder zijn dat er geen ontkennen of bagatelliseren meer aan is. Het zijn ook wel heel speciale tijden. Niet alleen is de wereldbevolking veel intelligenter en bewuster dan tijdens de fysieke aanwezigheid van een vorige Wereldverlosser als Jezus, tevens komt in de tijd van Harry’s ‘dienstbaarheid’ Atlantis weer naar boven, zullen de buitenaardsen zich bekend gaan maken en loopt een kosmische cyclus van bijna 26.000 jaar af. Harry moet de grootsheid van het moment kunnen dragen. Vandaar dat zijn voorbereiding zich over meerdere millennia uitstrekt.”

Het boek ‘HB’ rolde op 24 oktober 2016 van de drukpers. Precies op de dag dat Benjamin Creme, de Britse esotericus en meest bekende eigentijdse aankondiger van de komst van Maitreya, overleed. Opmerkelijk!

“Ja hè? Benjamin Creme en zijn organisatie Share hebben meer dan 40 jaar heel belangrijk werk gedaan, en nog steeds. Overigens, Creme werd o.a. door Maitreya overschaduwd, dat wil zeggen: bewust en fysiek door Hem gebruikt als communicatiemiddel. Dat gaat bij Harry ook gebeuren. In die zin is hij de laatste in de rij van hen die hem zijn voorgegaan. Harry’s werk en missie zullen wereldwijd bekend worden. Mijn taak was en is het om die zaken niet alleen te belichten, maar ze ook nog eens, zoals met name in het eerste boek gebeurd is, in een breder historisch en kosmologisch kader te plaatsen. Ondanks de lovende kritieken op het eerste boek, knijp ik me af en toe nog wel in m’n wang. Wie ben ik dat ik dit mag doen? En doe ik in mijn schrijven die enorm mooie wijsheid geen geweld aan? Maar het moet gezegd: de verinnerlijking van de materie waarover ik schrijf heeft ervoor gezorgd dat het voor mij nu heel wat natuurlijker was de pen ter hand te nemen dan het, pak ‘m beet, tien jaar geleden geweest zou zijn. Dan was het te nadrukkelijk een mentaal proces geweest, waarbij ik me als het ware bij iedere komma had afgevraagd of het wel klopte wat ik schreef. Het verhaal is simpelweg ook te belangrijk om níet te vertellen. Bang om naar aanleiding van mijn nieuwe werk door kritische pers neergesabeld te worden, ben ik niet meer. Hopelijk heb ik mij de afgelopen jaren – en nog steeds – voldoende kunnen oefenen op onthechting.

Wie is Ronald Jan Heijn?

Ronald Jan Heijn (57) is zoon van Gerrit Jan Heijn, de vermoorde broer van supermarktoprichter Albert Heijn. Ronald Jan beschrijft zijn leven als het aflopen van een trap, daar waar het beklimmen van de (maatschappelijke) ladder de nastrevenswaardige norm is in onze westerse maatschappij. In HB schrijft hij: ‘Toen ik wed geboren, was ik lid van een familie met rijkdom en aanzien, maar gedurende mijn leven raakte ik steeds verder verwijderd van dit gebied en werd ik steeds meer mezelf (…) De miljonairszoon die bij een krantenwijk uitkomt en van daaruit zijn weg vervolgt.’ Al tijdens zijn topsportcarrière in hockey, verplaatst zijn focus zich stapje voor stapje richting het spirituele domein. Begin jaren negentig richt hij spiritueel centrum Oibibio in Amsterdam op. Na een aantal succesvolle jaren gaat het failliet, Ronald Jan financieel berooid achterlatend. Heijn: “Tegenslagen als deze zijn uiteindelijk mijn grootste leermeesters gebleken.”

Wie is Harry Beckers?

Het leven van Harry Beckers (56) kende vele uitersten. Avontuur, natuur, financiële rijkdom en ondergang vormden hem tot de persoon hij die hij nu is. In 1995 kreeg hij een direct en bewust contact met een ruimer bewustzijn, wat Harry’s leven een drastische wending gaf. Jarenlang had hij een praktijk voor schizofrene en psychotische patiënten. Zijn inzichten bleken breed toepasbaar en belangrijk om een groot publiek te bereiken. Zijn missie is inmiddels een wereldomvattende en gericht op vereffening van het pad waarop de Meesters van de Wijsheid in de openbaarheid zullen treden.

De ruimere werkelijkheid van Staya Erusa

In dit artikel spreekt Ronald Jan Heijn regelmatig over een ruimere werkelijkheid, net zoals ParaVisie de slogan ‘Er is méér’ hanteert. Maar wat behelst die ruimere werkelijkheid nu daadwerkelijk? Hoezo ‘méér’? In de documentaire Staya Erusa wordt een samenvatting gegeven van dit ruimere gedachtengoed. Enkele pijlers: het ontstaan van bewustzijn, de dood bestaat niet, het proces van overlijden, het leven na de dood,   de zin van het leven en alles en iedereen is met elkaar verbonden. Bij die ontwikkeling en groei worden wij mensen bijgestaan door de zogenaamde Geestelijke Hiërarchie, een groep van vervolmaakte mensen met aan het hoofd Wereldleraar Maitreya, die de energie van het Christus-beginsel of het Christus-bewustzijn belichaamt.

Boek winnen!

Wil jij het eerste deel uit de tweedelige serie HB, een nieuwe tijd breekt aan (ISBN 9789082598308) van Ronald Jan Heijn winnen? Stuur een gemotiveerde mail naar redactie@paravisie.nl en vergeet niet je adresgegevens te vermelden!

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

Reageren