Artikelen

People, Planet & Profit?

Geschreven door Ronald Jan

People & Planet raakt in zwang bij het bedrijfsleven. Dat is mooi. Maar in hoeverre is het oude (winst)denken werkelijk losgelaten?

Er is wel degelijk veel gaande richting een betere wereld. Zo zijn er nu bijvoorbeeld in het ‘grote’ bedrijfsleven geluiden te horen, die voorheen alleen voorbehouden waren aan de ‘early innovators’ die zich al vroeg zorgen maakten over het milieu. Maar als je goed luistert, gaat de nieuwe visie nog niet ver genoeg. Het oude winst-denken geeft zich blijkbaar niet zomaar gewonnen tegenover het leveren van een meerwaarde voor de samenleving.

Op de website van DSM bijvoorbeeld is het volgende te lezen: “De drie trends waar wij ons momenteel op richten zijn mondiale verschuivingen, klimaat & energie en gezondheid & wellness. Om te voorzien in de onvervulde behoeftes die uit deze trends ontstaan, hebben wij het Triple P-concept (People, Planet, Profit) over de breedte en in de diepte binnen onze organisatie ingevoerd.”

Heel goed dat dit gebeurt, natuurlijk. Maar er staat duidelijk ‘om te voorzien in de onvervulde behoeftes …’, met andere woorden, in hoeverre komt het écht uit henzelf? Want als de maatschappij cq. markt dit niét had aangegeven, waren zij dan op de oude voet doorgegaan? Tevens reppen ze over People, Planet, Profit (mensen, planeet, winst). Ook dat klinkt positief – is het ook –  maar eigenlijk gaat deze visie niet ver genoeg, aangezien men nog steeds ‘Profit’ belangrijk vindt en als doel benoemd.

Want is het niet zo, dat winst nóóit het doel kan zijn? Zorgt dit niet voor een onzuiver vizier van de organisatie? Is het niet veel zuiverder om winst een randvoorwaarde te laten zijn om succesvol een organisatie te leiden? Net zoals een humaan personeelsbeleid dat is. Personeelbeleid is niet het doel van de organisatie, maar voor het slagen van de organisatie is het wel belangrijk een goed personeelsbeleid te hebben.

Midden jaren negentig opperde ik (met Oibibio) een tegenhanger cq. aanvulling voor deze 3 P’s, namelijk 3 C’s. De eerste ‘C’ is die van ‘Consciousness’, omdat een mens bewustzijn is. Hierin zit het besef besloten dat de mens veel meer is dan zijn lichaam, dat de mens vooral energie is en met iedereen verbonden. Door het bewustzijn te benadrukken, benadruk je een andere mensvisie, die grote gevolgen heeft op alle vlakken in de maatschappij (zoals bij de geneeskunde).

De tweede ‘C’ hoort bij ‘Cosmos’. De P van ‘Planet’ – klinkt weliswaar heel ruimtelijk, maar dat woord is eigenlijk bedoeld als synoniem voor (planeet) Aarde. Nog accurater en ruimtelijker is ‘Cosmos’, want daar gaat het uiteindelijk om. De Aarde is een onderdeel van iets veel groters en daar gaan we al heel snel iets van merken. Niet eens zozeer zoals nu met de net neergestorte meteoriet in Rusland, maar meer met de buitenaardsen die er ook zijn en zich al eeuwenlang voor ons inzetten. Natuurlijk, het gaat voor ons mensen om de Aarde, hiér moeten wij het doen, maar we zijn een onderdeel van iets veel groters (‘Cosmos’).

‘Cash flow’ is derde C. Elke ondernemer kan beamen dat voor overleving ‘cash flow’ belangrijker is dan winst. ‘Cash flow’ zijn letterlijk de kas-stromen, dus het geld dat je in kas hebt. Want je kunt aan het eind van het jaar best een grote winst laten zien (op papier), maar als je dat een paar maanden eerder niet concreet kan maken door geld op de bank te hebben om rekeningen te betalen, dan zou je failliet kunnen gaan. (Terwijl je dus in feite in goederen en bezittingen op dat moment een ‘welvarend’ bedrijf kunt zijn.) Dus het sturen op cash flow is belangrijker dan winst, want dat is slechts een boekhoudkundige papieren eenheid. Het woord ‘flow’ benadrukt ook nog eens beter dat het gaat om het ritme van het leven. Er is sprake van een ‘flow’, je hebt ups en downs, en dus niet alleen maar ups met elke jaar groei.

People Planet 3Door zo prominent met de 3 P’s te komen, wil men zich graag als ecologisch en verantwoord op de kaart zetten. Maar het oude winstdenken is blijkbaar hardnekkig, want ‘profit’ staat nog steeds als doel gemeld. Maar wat is de missie van een organisatie? Het gaat toch om het geheel? Dus het belangrijkste dat een bedrijf te doen heeft, is bijdragen aan de samenleving. Een bedrijf moet antwoord kunnen geven op de vraag: wat is mijn meerwaarde voor de samenleving en planeet, dus waarom mag men blij zijn met ons?

Als de maatschappij deze meerwaarde niet kan bevestigen, dan heeft het bedrijf geen bestaansrecht! Dus daarom zijn alleen de eerste 2 P’s (of C’s) pas écht belangrijk: wat doet het bedrijf voor de mensen in de wereld (‘people’) en wat voor de planeet (‘planet’)? Daar gaat het om. Verder is het dan de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat zij dit op een bedrijfseconomische manier doen, waarin de eventuele winst een randvoorwaarde is voor het voortbestaan, en niet een doel.

Winst appeleert nog teveel aan het ego, dat nooit genoeg heeft. Winst laat zien dat je succesvol bent. En als je een bedrijf wilt overnemen, betaal je meestal ‘zoveel maal de winst’. Want het bedrijf is een geldmachine, die elk jaar ‘nieuw geld (winst)’ maakt. Winst komt vooral voort uit de wereld van het oude (machine)denken, waarin het bedrijf een middel is om geld te maken – in plaats van een instrument voor een betere wereld. Op deze manier hebben vele oude bedrijven in de jaren negentig hun ziel verkocht door de branche te verlaten waaruit ze zijn ontstaan omdat er elders meer geld te verdienen was.

‘People, planet, profit’ klinkt vooruitstrevend, maar het is slechts een tussenstap naar het adagium van het nieuwe (Waterman)tijdperk: People, Planet & Plan. Het laatste woord refereert aan het Kosmische Plan dat er voor de Aarde is. Al honderden eeuwen speelt dit op de achtergrond en is tot nu toe vooral bij esoterici bekend. In het Nieuwe Tijdperk zal het ook exoterisch bekend worden en een belangrijke plaats innemen.

Maar voor ‘Plan’ mag je voorlopig ook ‘Passion’ invullen als dat vriendelijker klinkt. ‘Passion’ in de betekenis van ‘Liefde’. We dienen met z’n allen een hoger doel – voor de Aarde en de Kosmos en ooit zal de gehele mensheid zich dit bewust zijn en zich hiervoor inzetten.

Ronald Jan Heijn

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

3 reacties

 • Ronald Jan, Je hebt hier weer raak omschreven waar het om draait. Deze regels schreef ik 18-06-10 op:

  Bewustworden belangrijk, vooral om een ander systeem te creëren
  Wij zijn Natuur, we leven in de Natuur
  we moeten weer leren respect te hebben voor de Natuur
  Respect hebben voor menselijke wezens
  voor hun ZIJN, vanaf de geboorte
  en niet willen programmeren,
  kijk en zie hun eigenheid
  leer van elkaar en leer niet aan alle
  mensen hetzelfde,
  tendienste van het systeem
  gekoppeld aan macht en geld.

  Je moet niet denken; alleen kan ik niks,
  dit is al een denkwijze
  die opgelegd is door het systeem.
  wat een persoon denkt is van belang
  alles hangt aan elkaar, dat is in de
  wereld van geld en macht zo, maar
  in de onzichtbare wereld van
  Eenheid en Liefde ook.

  Daar is elk persoon van belang en
  niet eens zozeer de daden maar
  vooral de gedachten die worden
  opgevangen en weer uitgezonden.
  Hoe meer mensen hiervoor openstaan
  des te sterker de frequentie.
  Net zolang tot het omslagpunt bereikt is.
  Het omslagpunt naar een nieuw bewustzijn.

  Lang kan dit niet meer duren,
  de mens is dit respectloos systeem zat.
  Als alleen maar gekeken wordt hoe je
  past in het systeem, geld in het laatje brengt
  om het systeem te laten draaien.
  De economie in alles voorop wordt
  gezet? waar blijf je dan als mens?

  Een mens wil niet minderwaardig
  zijn, wil volwaardig worden behandeld.
  Gezien worden zoals hij is
  met z’n eigen kwalititeiten
  Met z’n eigen wijsheid.
  Elk mens heeft z’n eigen Kracht,
  z’n eigen frequentie.

  De kracht die door het Macht/Geld systeem
  wordt onderdrukt.
  Er is eenheid maar het is uiterlijke eenheid
  eenheid die wordt opgelegd.
  Wordt bewust van je eigen Kracht
  er is zoveel meer mogelijk
  Je leeft in het veld van de
  Oneindige Mogelijkheden
  Als je intentie goed is werkt het
  Universum met je mee
  Dit is zoveel groter dan je kan zien!

  Op de t.v. zag ik twee inspirerende programma’s, allebei van Tegenlicht/VPRO Er zijn toch mensen die wel inzien dat het op deze manier niet werkt, de oude manier bedoel ik. Zij zetten de mens weer voorop, zij zien in dat passie in het werk en de eigen kwaliteit belangrijk zijn. Als mensen weer stralen en lichtjes in hun ogen hebben dat is zo mooi. Het is zo duidelijk zichtbaar als mensen iets vertellen waar hun hart bij betrokken is of dat ze een van buiten geleerd verhaal vertellen.
  Laten we voor de winst gaan Ronald Jan, de winst van onze eigen Kracht, onze eigenheid; “De Heilige Graal.” Het mooiste van alles is; die hebben we allemaal in ons bezit.

  Hartegroet Aly

 • Uiteraard is de perfecte situatie dat bedrijven duurzaam ondernemen ook buiten de Profit, de winst, massaal aanpakken. Helaas zijn bedrijven toch echt op winst gericht, en ze zien hun cash-flow het liefst hun kant op stromen. Je hebt een aantal goede punten en je drie C’s zijn interessant, maar de drie P’s (People, Planet, Profit) zijn wat commerciëler ingesteld.

  Ik wil je wel enorm bedanken voor je inspirerende artikel

 • Mensen leggen het zelf uit zonder het te weten. Als je tegenwoordig de gesprekken om je heen hoort als er weer een straat wordt afgebroken, dan hoor je voortdurend opmerkingen als ze moeten leven hè? Dan bedoelen ze daarmee niet degenen die er moeten wonen en weer wegmoeten of tijdelijk wegmoeten, maar de bouwers. Als je een praatje hoort onderling tussen die mensen dan begint het vaak met iets gemoedelijks zoals drugs of zwervers waarvoor ze wilden verhuizen en daarna een lange opsomming van de ziekten en problemen die ze hebben. Dat er veel dingen niet kloppen staat vast. De vraag is alleen hoe de veroorzakers van de problemen gestraft moeten worden, waarover het zo vaak gaat. Dat is kennelijk een zaak die niet past binnen de wet van nu. Het valt onder de wet van karma. In deze onwetendheid wordt er aldus ook gepraat over medische zorg en economie.

Reageren