Publicaties

In 2017:

Deel 2, HB, geen verlossing zonder kruis X’  is een verdere uitwerking van hoofdstuk 6 uit deel 1 en is verschenen op 16 mei 2018. Te verkrijgen via www.hbhetboek.nl

Dit HB-boek (deel 2) is een open en eerlijk dagboekverslag van Harry Beckers; van een zeer moeizaam en herkenbaar proces om het duister in onszelf meester te worden. Het boek symboliseert de weg die we allemaal bewandelen. Niemand uitgezonderd.

In 2016:

hb-boek-2Deel 1, het HB-boek ‘HB, een nieuwe tijd breekt aan’  is op 14 november 2016 verschenen. Te verkrijgen via www.hbhetboek.nl

Dit HB-boek (deel 1) beschrijft de komst en de kenmerken van het Watermantijdperk; onze manier van denken, ons mensbeeld en onze levensvisie zullen drastisch veranderen, vanuit het besef dat alles één is. Deze Nieuwe Tijd zal gebaseerd zijn op waarheid en rechtvaardigheid en wordt in vele religies aangeduid als het Gouden Tijdperk.

Sommige paragrafen uit het boek zijn te vinden in de horizontale menubalk onder het kopje Aquarius, Begrippen, Netwerk, Bronnen en Archief. Als ook bij ‘Categorieën’ onder het kopje Actueel en Artikelen.

In 2007:

De documentaire (dvd)  ‘Staya Erusa, Find the Book of Knowledge’ verscheen in 2007. Te verkrijgen via www.bol.com

Deze documentaire gaat over bewustzijn, de ruimere manier van denken en over het leven na de dood. Voor de samenvatting, zie eventueel Info over Staya Erusa.