Begrippen

Met het Watermantijdperk komt ook het nieuwe en ruimere denken naar voren. Deze nieuwe levensvisie kent vele nieuwe begrippen, die echter zo oud zijn als de Leringen van de Oude Wijsheid zelf.

Hier de begrippenlijst.

Hier een schema van de ruimere werkelijkheid, de zeven kosmische gebieden.

Hier een samenvatting van de ruimere manier van denken aan de hand van een samenvatting van de documentaire ‘Staya Erusa, Find the Book of Knowledge’.

Het geestelijk erfgoed van de mensheid behelst o.a. de volgende belangrijke denkbeelden: het Goddelijk Plan, de bron van de leringen, evolutie van het menselijk bewustzijn, de Geestelijke Hiërarchie, energieën, de Zeven Stralen, karma en reïncarnatie, inwijding en meer.