Actueel

Symboliek brand Notre Dame

Geschreven door Ronald Jan

Dinsdag, 17 april 2019

Vele mooie reacties en commentaren heb ik gelezen over de tragische grote brand bij de Notre Dame, met zowel astrologische als symbolische interpretaties. Naast de mooie dingen die deze tragedie teweegbrengt, zijn ook hier weer de bekende Vissentijdperk-rituelen er omheen van geld, macht en status. Wellicht sluit deze Nieuwe-Tijds-interpretatie daar mooi op aan:

De Notre Dame is een van de bekendste kerken ter wereld, waarin ook nog eens het begin van het Vissentijdperk ‘aanwezig was’: de doornenkroon, een stuk van het kruis en een spijker waarmee Jezus gekruisigd is. Overal in Europa – en wellicht ook in de rest van de wereld – was het verslag van de brand live op tv te zien. Iedereen zag het en iedereen had het erover. Dus als zo’n icoon in brand staat voor het oog van de wereld – ook nog eens in de week van Pasen én vlak voor het openbare begin van de Nieuwe Tijd – dan ‘moet’ dat wel symbool staan voor iets: het neerstorten en het einde van het Vissentijdperk.

Als overgang naar het Watermantijdperk is dit wel een heel krachtig symbool. Het bijzondere is ook dat het dak nu weg is, dus we kunnen zelf weer naar boven kijken: er hoeft niemand meer tussen te staan of te bemiddelen. En de stenen muren staan nog, wellicht als symbool dat sommige fundamenten mogen en vooral moeten blijven bestaan, zodat de Nieuwe Tijd daarop voort kan bouwen.

Maar het dak is eraf, dus … the sky is the limit! Er zal een veel ruimere visie komen die ons leven zal veranderen en ons hart zal doen oplichten!

Ronald Jan

22 reacties

 • Hoewel er wel iets aan de hand is, kom ik ook weer niet in een juichstemming als de bastions van het christendom, en de kruisvaarders, afbranden. Een hoop mensen gaan wel zo ver met hun fixatie op racisme en de kerk; ze zijn astraal. En door de astraliteit krijgen de weldadige energieën die op ons afkomen een vorm van verbranding. Verschroeiing. Aanslag of geen aanslag. In de dagelijkse voortgang van het nieuws is het inderdaad even pas op de plaats omdat het buiten de gevestigde en ingeburgerde belangenstrijd staat, waarbij verveling en ergernis in balans blijven.
  Aan de hand van de mondiale gebeurtenissen valt er weinig te zeggen, het zou misschien een aanslag hebben kunnen zijn, twijfelen een hoop mensen, met aan de ene kant de voorstanders van immigratie aan de andere kant de tegenstanders.

 • Maitreya wordt door de meeste geïnteresseerden gezien als iemand die het christendom belachelijk maakt.
  Ik zag vorige week een filmpje van een ‘intuïtief medium’ die channelde dat de Bijbel voor 5 procent waarheid is, niet meer. Ze kreeg Jezus door, die vanaf zijn veertiende was getrouwd met Maria Magdalena. Na de kruisiging leefden ze nog lang en gelukkig. Ze hadden wel vijf kinderen. Met een droog gezicht vertelde ze dat, om te beginnen, de Wijzen uit het Oosten nooit de kribbe hadden gevonden. Judas had Jezus nooit verraden en Jezus was ook niet aan het kruis gestorven. Ze was zo gezellig dat ik er graag in geloofde. Het was absoluut leuk. De hoogste spirituele momenten beleefde Jezus kennelijk aan het bloemetjes water geven in een huiselijke sfeer. De enige werkelijke crisis in zijn leven, en toen werd hij even emotioneel, was toen hij afscheid nam van zijn moeder. Pas aan het eind van vorige week zag ik in dat er een typisch katholieke basis was voor deze zienswijze, hoewel het medium zei niet christelijk te zijn opgevoed waardoor ze ‘objectief kon zijn’. Immers in het katholicisme staat Maria voorop. Ook wordt er op voortgeborduurd in het feminisme, en wel tot ver buiten de kerkmuren.
  Wat me boeit aan Harry Beckers is dat hij aandacht besteedt aan de kleine dingen uit het dagelijks leven die misschien een betekenis hebben. Zo is het bij mij ook. Er bestaan daarbij allerlei coïncidenties die in de hypnotische toestand van het nieuws niet gezien worden en begrepen, waar mensen totaal onverschillig voor zijn. Voor de ander. Terwijl ze met spandoeken klaar staan de vluchtelingen te verwelkomen waar jij er niet meer inkomt. Dit zijn de dingen die ik weleens had willen noteren, het karma van deze ambitieuze weldoende mensen is wellicht minder fantastisch dan ze zelf zien.

 • Vooruit, afgelopen weekend leek hier voor het eerst een commentaar geweigerd van me. Ik schreef een persoonlijke mail dat de censuur weer is begonnen. Het bleek onderhoud te zijn aan de site. Ik dacht nog even dat het lag aan Wilma die me uitnodigde voor commentaar. Ik was kort geleden Wilma op straat tegengekomen. Ze was Waterman en ik had haar verteld van deze site, ik zei ze zijn voor Aquarius; het is dus in jouw voordeel. Ik dacht dat het commentaar van haar was, ik zei zie je wel, zodra die vrouwen weer leuk gaan doen komt de censuur. Bijna hadden we ruzie. Pas later bleek dat zij iemand anders was. Ik excuseerde me achteraf tegen haar dat het synchroniciteit is.
  De webmaster had ik al wel geschreven dat mensen er aan ten onder gaan mij de toegang te weigeren, en ik dreigde dat als dit doorgaat ik verder in zal gaan op de romantiek, ontleend aan de actuele Achnaton en Nefertiti, waarbij Achnaton in het publieke imago (eveneens) is ondergesneeuwd door zijn immers populairdere vrouw. Er zijn al meerdere mensen die zich uitgeven voor hen, maar waar rook is is vuur. Iedereen zou kunnen weten dat Achnaton de grondlegger is van het monotheïsme, en ook het christendom. En het is geen toeval dat de (slecht begrepen) vloek van de farao een basis heeft die doorechoot in Openbaring. Dat hij betrokken is bij de ontwikkelingen nu is niet te verbazen. Er zijn gelukkig ook genoeg mensen die hiermee niet paraderen. Amen.

 • Iedereen krijgt 1 keer in zijn leven de waarheid te horen, en altijd is het toeval. Meestal is het ongevraagd en wordt eraan voorbijgegaan. De rest van je leven is ernaar zoeken.

 • Ik houd het simpel. Ik voel echt nieuwe positieve vibes maar voel me ook ontmoedigd jullie website te bezoeken als er op elk artikel zoveel negatieve reacties zijn van een en dezelfde man. Doet jullie boodschap geen recht. Integendeel.

  • Vooral omdat niemand anders wat zegt, en de site na zo lang weer opgestart is juist na (en door) die commentaren. Want zo zit het.
   Ik hou nog een slag om de arm. Want dit is mijn sympathieke kant.

  • Ik weet alles, maar de hypocrisie is zo enorm in dit land dat niemand is wie hij is. Het ligt altijd aan de machine die dit legitimeert. Mechanisatie van de menselijke ziel.

   “En als je eenmaal begrijpt hoe zoiets werkt, blijkt het telkens ook zo eenvoudig te zijn, vanzelfsprekend en dichtbij. Ook het punt van waar je staat in het proces wordt voortdurend op een symbolische manier, steeds weer vanuit het gewone alledaagse leven, gedemonstreerd.”
   Zie
   https://www.helloaquarius.org/het-proces-van-de-5e-inwijding/

 • Dit verhaal is leuk voor hen die niet voor schut willen staan met Jezus Christus; ze zien niet dat ze daar zelf voor eigen doelen acuut gebruik van maken tot niemand er nog iets mee kan, dat is niet mijn schuld.
  Het is nog steeds heel simpel; het oorspronkelijke verhaal is gebruikt om er een eigen wending aan te geven. En ze zijn de verkeerde kant gegaan. Ik ben hiervoor gebruikt. Hoe klein je me ook wil doen, kleiner dan jezelf kan niet.
  Ik accepteer de mening van mensen. Als ze mij als tegenstander willen zien, dan ben ik dat.

 • Ik weet nog dat ik eens per toeval langs de winkel van Ronald Jan Heijn liep. Ik zei tegen mezelf het zou alleen leuk zijn als hij eens over de meesters en Maitreya begon. Want met die hele new age is dat eigenlijk alleen tegengewerkt en dat werkte financieel ook al niet zo goed uit, voor RJ. Normaal communiceer ik weinig met de meesters, want zelfs een terloopse gedachte wordt meestal direct uitgewerkt.

 • Er zijn 2 manieren van vereenvoudigen.
  Het zit hiërarchisch in elkaar, momenteel is dat een crisis in de politiek en de wet, omdat er zo veel wetten zijn dat niet meer duidelijk is welke wet boven de ander staat.
  1. De vorm. Omlaag in de materie, zoeken naar de details om iemand te chanteren (op zijn afhankelijkheid die iedereen in principe heeft; de streber onderkent dit minder dan hij die fair is naar zichzelf en die zich daarvan bewust is en daar in de regel door die eerste verder op gechanteerd wordt) en te isoleren en hem de laatste pleziertjes af te nemen en daarin zelfs gelijkheid te creëren. Een mechanische gelijkheid. Dit is een beetje een politieke trend, en het wordt gebracht als democratisering. Het begrip hiërarchie is in een democratisch land als het onze niet in. En hier ligt het probleem met de meesters die immers aangeduid zijn als hiërarchie; mensen zien er niets in dan steeds grotere controle. Aangestipt moet worden, en dit werd al aangestipt door Ronald Jan Heijn, dat het draait om dienstbaarheid; dit is de betekenis van ‘de eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten.’ Dienstbaarheid is echter niet altijd hetzelfde als ondergeschiktheid. Dienstbaarheid is soms ook een trend die alles reduceert tot de persoonlijkheid. Hierbij moeten in de gaten gehouden worden de machtsspelletjes op een min vlak die gepaard gaan met een democratisering dieper in het detail waarbij de mensen steeds kleiner worden en ook nog eerzuchtig, en dat is het doel erachter.
  2. De inhoud of het bewustzijn. De kern vinden in de ziel. Die is onbekend aan de meeste mensen door mechanisering. De wetenschap heeft immers veel meer ‘bereikt en bewezen en tot stand gebracht’ dan geloof. Terzijde dat de wetenschap vaak in dienst staat van bijgeloof of daar soms bijna identiek aan is geworden: niet alleen de ziel wordt verder gemechaniseerd maar zelfs het lichaam als prioriteit.
  Hoe verder je groeit in de inhoud, hoe als reflex nieuwsgieriger en daarin ook nog opdringerig men wordt op je vorm, allerlei uiterlijkheden waar je op gedefinieerd wordt. Het kan moeilijk als kruis gezien worden: het zijn de splinters in je ziel.

 • Iedereen heeft een moraal, op welk niveau ook, ook crimineel. Mensen willen hier bijvoorbeeld graag een beetje stoer zijn, dat is er in de afgelopen eeuwen ingekropen en dat zit er nog steeds in en wordt ingezet op de kleinste dingen. Op het minste vlak van bewustzijn is dat het verkeer waar politieke partijen verkiezingen mee trachten te winnen en waar het laagste bewustzijn de hoogste ambitie en het meeste rechtvaardigheidsgevoel heeft. Vandaag stak ik ergens op de fiets de weg over, het verkeer stond stil. Het lukte makkelijk. Ik moest eigenlijk eerst de knop indrukken om te wachten op het groene licht zoals op volkomen verlaten kruispunten ‘s nachts. Dat duurt ook overdag meestal wat langer en laat vaak eerst de verkeersstroom op gang komen die net staat te wachten. Aan de andere kant van de weg wachtte een auto om mijn richting over te steken. De bestuurder vloekte me hatelijk uit vanuit zijn open raam.

  • Niet alleen is de automobilist rechtvaardig en democratisch, hij is van nature (en niet alleen in zijn woordgebruik) ook spontaan bijvoorbeeld als hij zijn lege blikje of plastic flesje achteloos door het raam naar buiten gooit: op dat vlak communiceert hij met de andere verkeersdeelnemers.

 • Wat betreft dat open dak. Agnès Poirier, correspondent van de Guardian, gaf al toe nadat ze de spitstoren van de Notre Dame zag instorten dat haar gedachten afdwaalden naar een glazen dak. President Macron zei later dat ze het geheel ‘nog mooier’ zouden herbouwen. Dus na de piramide van het Louvre? Het concept van een glazen plafond begon eigenlijk in de betere peeskamer op de Wallen in Amsterdam met een spiegelplafond, ook wel wand die via de friettent new age werd.

  • Niet voor niets wordt bij het Rozenkruis (Lectorium Rosicrucianum) de spiegelsfeer genoemd. De astrale sfeer waarin onze collectieve dromen zijn weerspiegeld en die een eigen leven is gaan leiden met goden en godinnen, beroemdheden en Christussen (zoals Maitreya, volgens Jan van Rijckenborgh).

   • Laten we eerlijk zijn, de omschrijving van de astrale glamour is vaak (misschien met enig recht, dat wel) een hatelijke hobby van esoterici geweest waarin de rozenkruisers zich evenzeer verlustigden. Hoewel Benjamin Creme zeker ook een exponent was van deze stroming, was van Rijckenborgh hem al een geruime tijd voor (hoewel ik hem hierin niet zo ver volg). Zo werd ik eens door twee kanten voor schut gezet mogelijk door hun sensitiviteit dat ik vaag iets afwist van de tegenpartij. Ik denk daarom dat dit juist een teken is van mijn eigen objectiviteit, namelijk onpartijdigheid; eer waarop ik denkelijk werd onderwezen was er niet te halen voor me.

  • En dan, nog maar pas geleden werden om verdere vernielingen tegen te gaan, de Champs-Élysées en de Arc de Triomphe afgesloten voor demonstraties van de gele hesjes.

Reageren