Artikelen

The Fog of War

Geschreven door Ronald Jan

De mist van oorlog en geweld belemmert ons inzicht te krijgen in wat er werkelijk speelt. De wet van oorzaak en gevolg zorgt voor een hele hoge prijs.

Politici en machthebbers vinden het van daadkracht getuigen als men ferme taal uitslaat. Men verklaart maar wat graag een onderwerp, iemand of anderen de oorlog. Kijk naar de ‘war on drugs’. Een recent vernietigend rapport vertelt dat deze oorlog hopeloos gefaald heeft. Sterker, het heeft het drugsprobleem en aanverwante problemen in de wereld vele malen verslechterd. Waarom is iets de oorlog verklaren zo schadelijk? Het echte oorlog voeren is wellicht het duidelijkste voorbeeld.

Het geweld van een oorlog versluiert namelijk elke andere oplossing. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. Geweld zorgt ervoor dat binnen de kortste keren alle aandacht naar de agressie gaat en dat elke andere oplossing is afgesloten. Van alle opties die er zijn om een probleem op te lossen, is geweld er slechts één. Er zijn vele andere mogelijkheden, die elk een ander vervolg geeft. Geweld is echter de meest heftige, die de deur naar andere mogelijkheden dicht gooit.

Oorlog slorpt ook alle aandacht op en versluiert daardoor het werkelijke probleem. Robert McNamara, de Amerikaanse Minister van Defensie van 1961 tot 1968, vertelt in de documentaire ‘The Fog of War’ over zijn lessen uit de Vietnamoorlog. Hij vertelt over de mist die opkomt, zodra de beslissing van oorlog is genomen en daarmee het zicht belemmert. En omdat men nu eenmaal aan die oorlog begonnen was, moest Amerika eerst door al ‘die shit’ heen, om vervolgens te moeten concluderen dat het een zinloze missie was. McNamara’s conclusie was, jaren na dato, dat hij de zinloosheid ook al kon weten, vóórdat hij deze Vietnam-oorlog begon.

Volgens Harry Beckers zijn het ook letterlijk (energetisch) donkere wolken die tussen de persoon en de oplossing blijven hangen. Denk maar aan een uitdrukking als ‘blind van woede’; we zien niets meer. Geweld is een emotie, die inderdaad blind maakt. Want alle aandacht en energie gaat naar de wolken (van emotie), terwijl je uitzicht moet hebben om tot inzicht te komen.

Geweld is en komt voort uit emotie. Dat is een pijnlijke constatering, want een emotie komt – grofweg gesproken – voort uit onwetendheid. Want zodra je het inzicht hebt in de situatie van het voorval, en vervolgens dit kunt beheersen, dan is de emotie er niet meer. En kun je vanaf dat moment er weer helder naar kijken. Dit proces is een van de belangrijkste geestelijke lessen die we als mens te leren hebben: het overwinnen en overstijgen van onze emoties.

Hoewel we het steeds beter doen, is dat tot nu toe niet goed gelukt. Door vaak te kiezen voor wraak en oorlog, trapte de mensheid in de valkuil van een zeer oude reflex. Het is ‘een oude groef in de plaat’, waardoor we al eeuwenlang door ‘The Fog of War’ ploeteren: het enorme karma dat we iedere keer weer creëren en vervolgens moeten uitwerken.

Want er is wel degelijk sprake van karma, de wet van Oorzaak en Gevolg. Wat je zaait, zul je oogsten. Ons gebrek aan inzicht hierin onwetendheid hierover is enorm, met alle gevolgen van dien. Het is geen straf, zoals men wel eens geneigd is te denken. Het is een neutrale wet, net zoals de wet van zwaartekracht dat is.

Kort samengevat werkt de wet van Oorzaak en Gevolg als volgt: door een bepaalde actie wordt iets in beweging gezet, hetgeen een reactie uitlokt of creëert. Die reactie vraagt óók weer om (re)actie etc., waardoor de zaak in beweging blijft, totdat er een mate van balans is. Op deze manier is het terrorisme wat over het Westen heen komt, een gevolg van de onrechtvaardige verdeling in de wereld, waar ditzelfde Westen verantwoordelijk voor is. Dus het terrorisme is een gevolg en geen oorzaak, zoals het huidige en beperkte denken maar wat graag wil doen geloven.

Moet je nagaan wat een enorme schade dergelijke onwetendheid brengt! Want kijk naar de reactie van het Westen op terrorisme, de oorlog in Irak en Afghanistan. Het heeft geleid tot  tienduizenden burgerslachtoffers, 7000 Westerse soldaten, 30.000 Iraakse en Afghaanse soldaten, tienduizenden gewonden en heeft nu al 1400 miljard dollar gekost. Maar het zijn niet alleen de doden of het geld, het is vooral ook de tijd die erin gaat zitten. Moet je nagaan wat men met die tijd in positieve zin had kunnen doen, als er geen oorlog was gevoerd!!

Hetzelfde met de economie. Mede doordat we onbewust c.q. onwetend zijn over het feit dat we één kosmische familie zijn, zijn we niet in staat alles eerlijk te verdelen onder elkaar in de wereld. In plaats daarvan hebben we ons huidige euro en dollarverslindende casino-economie, die 40% van de wereldbevolking én de planeet aan de rand van de afgrond heeft gebracht. En daardoor natuurlijk de kans dat alles ten onder gaat.

Zie hier de catastrofale gevolgen van een beperkte zienswijze. Want dat is het: een zeer beperkte fysieke manier van denken, waar we in gevangen zitten. De wereld heeft een bewustzijnscrisis. We zijn ons niet bewust dat we bewustzijn zijn, dat we allen verbonden zijn met elkaar, ook met de natuur. We zijn ons niet bewust dat het leven een bedoeling heeft, wie we werkelijk zijn, waar we vandaan komen en waar we heengaan.

Is dit soft? Is dit wazig spiritueel? Nee, verre van. Het is juist de ‘Nuchtere Nederlander’ die de grote zwever is, omdat hij het grootste (onzichtbare) deel van de werkelijkheid ontkent. Door alleen het fysieke en zichtbare deel van de werkelijkheid te zien, ontgaat hem de oorzakelijke wereld die erachter schuil gaat en daardoor wat het verbindende en alles verklarende element van het leven is. Juist in dat gedeelte van de werkelijkheid is het antwoord te vinden op de huidige economische, ecologische en existentiële crisis. Alleen dát inzicht geeft ons uitzicht op een nieuwe wereld! 

 

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

1 reactie

 • Wat weer een schitterend waar stuk Ronald Jan, want we leven in die wereld waar onze gedachten mee bezig zijn. Dat is onze werkelijkheid. En door steeds maar te denken dat de geschiedenis zich herhaalt, herhaalt deze zich ook. Dat onze gedachten zo belangrijk zijn is voor de meesten van ons moeilijk te geloven; wij zijn niet op die manier opgevoed. “Gedachten zijn vrij,” dit is zeker waar maar iedere gedachte is van invloed en voegt iets toe aan het collectieve bewustzijn.
  Sta er niet zo bij stil wat je niet wil maar focus je op wat je wel wil, want net als jij hierboven aangeeft “Wat je aandacht geeft groeit” en waarom toch steeds die negatieve gebeurtenissen vergroten?

  Wij lijken allemaal in dezelfde wereld te leven maar dat is de illusie.
  Je geest; je gedachten bereiken en omvatten alles: de Hemel en de Aarde, omdat het één is; algehele verbondenheid. Nergens is een scheiding; geen grens.

  Terug naar Huis
  ons Huis; de oorspronkelijke Bron
  terug naar onszelf
  degene die we altijd al waren
  maar door de vrije wil,
  vrije wil gekoppeld aan dualiteit
  op een dwaalspoor is gezet
  een dwaalspoor dat spreekt
  van afgescheidenheid
  van beter zijn dan de ander
  beter willen zijn
  meer macht willen hebben
  meer geld willen verdienen
  bezit vergroten.

  Omdat we hier onze identiteit aan ontlenen
  Dit is ons zo voorgehouden,
  is ons zo geleerd.
  Wij weten nu zo langzamerhand
  dat dit dwaalspoor niet werkt
  Voor mij niet, voor jou niet, voor niemand
  Laten we dit dwaalspoor massaal achter ons laten
  laat die alles vernietigende trein maar ontsporen.

  Stap er NU uit
  waarom nog verder afdwalen
  kijk goed waar het dwaalspoor ons heeft gebracht
  neem een andere wissel
  de keus ligt alleen bij jou!

  De weg naar Huis kent geen grenzen
  geen oordeel en veroordeel
  geen afgescheidenheid.

  Je hoeft alleen je innerlijk kompas te volgen
  en het dwaalspoor lost op in de verte.

  Hartegroet Aly

  Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen. Wanneer we dit weten worden we vrij. (Bron internet)

Reageren