Media over de psychiatrie

In deze paragraaf staan artikelen die in de media verschenen zijn over de huidige situatie van de psychiatrie & de psychische problematiek. 

De volgende kranten- en tijdschrijftartikelen:

Weerlegde theorieën houden stand als dat beter uitkomt: Hoe de medicijnen industrie te werk gaat

Iemand die de huidige tijdgeest goed aanvoelt: Speech van Naomi Klein op Wall Street

Consequenties van nieuw beleid: Overlast door psychotische zwervers

Wetenschap presenteert trots zijn zg. ‘vorderingen’: Doorbraak in onderzoek schizofrenie.  Wereld op Drift reageert hierop in dit artikel

Slechts in een derde van de gevallen krijgen de patiënten de therapie of medicatie die ze nodig hebben: Geestesziekten grote sociale en economische last

Volgens onderzoek in Europa:  Eenderde Europeanen lijdt aan psychische stoornissen

Antidepressiva blijken lang niet zo nuttig als we aanvankelijk dachten. Hoe kan het dat miljoenen mensen pillen krijgen voorgeschreven die voor een groot deel van hen aantoonbaar niet werken? Discutabel pillengebruik 

Verrassend artikel van een prof. dr. in de klinische psychologie: Breinobsessie leidt tot onzinstudies

Stop het psychiatrisch imperialisme. Over het nieuwe psychiatrisch handboek DSM: Wie dit leest is gek

Over het nieuwe psychiatrisch handboek DSM: Werkelijkheid laat zich moeilijk vatten in handboek psychiatrie 

Met de bezuinigingen op de GGZ sluit de samenleving zich af voor mensen met ongrijpbare aandoeningen: Buren willen geen ‘zot’ over de vloer

Neuroleptica hebben inmiddels vele miljoenen mensen onherstelbaar beschadigd door de ernstige neurologische verschijnselen die ze regelmatig veroorzaken. Soms zijn ze zelfs dodelijk: Neuroleptica zijn dubieus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren