‘Hij is een wandelend repertorium …

… hij heeft zowat alles geslikt’.

 

door T.H. uit Zeist,  18 juli 2011

Ze hebben Y. op straat gezet omdat er geen land mee te bezeilen was; hij mensen schijnt te hebben bedreigd, was dronken en niet voor rede vatbaar en bepaalde afspraken kennelijk niet is nagekomen. Tja, als je weet hoe vaak dat omgekeerd ook gebeurt, dan is dat in ieder geval niet eerlijk, maar ….. als iemand een bedreiging is en een psychiatrische instelling niet met een psychiatrische patiënt uit de voeten kan, hoort er een andere instantie – dan wel de politie –  ingeschakeld te worden en iemand – met zijn nagenoeg levenslange psychiatrische achtergrond en zeer slechte gezondheid – in ieder geval érgens te worden opgenomen. Het was vervelend, maar niet in de zin dat Y. thuis problemen gaf. Ik kan me echter enorm ergeren hoe elders met middelen, mogelijkheden en ‘mensen’ wordt omgegaan en deze verder in de ellende komen i.p.v. eruit worden geholpen.

Ik heb hem vier dagen in huis gehad voordat hij in eerste instantie in een tehuis voor daklozen bij het Leger des Heils terecht kon en later met hulp van zijn huisarts en internist (die e.e.a. van zijn vakantieadres regelde)  in een tehuis voor zieke daklozen kon worden opgenomen. Kortom, redenen waarom ik op 7 juni jl. toch ook een klacht bij de Inspectie heb  ingediend:

“Redenen waarom ik u in gebreke en in verzuim wil stellen. Om de doodeenvoudige reden dat het volstrekt ongepast is om iemand die nota bene door zijn ziekte onder de zorg van uw instelling valt / is geplaatst  –  volkomen ten onrechte op straat te zetten.  ….. Want het kan toch niet zo zijn dat nota bene een professionele zorginstelling, die mensen tegen zichzelf en anderen in bescherming behoort te nemen en te behandelen, de zorg en verantwoordelijkheden die daar mee gepaard gaan, naar de samenleving en ‘de straat’ afschuiven en in verzuim en gebreke zouden blijven de noodzakelijke overdracht naar een andere zorginstelling te bewerkstelligen.”

Overigens heeft Y. advocaat later ook een klacht ingediend. ….. Y. is een wandelend repertorium; heeft denk ik alles wat er aan psycho-farmaceutica op de markt is, in (te) grote hoeveelheden geslikt en is nu met een tweede zware kuur bezig die z’n weerstand compleet afbreekt en opnieuw niet lijkt aan te slaan. Triest hoor, dat iemand dat allemaal slikt. Voor mijn gevoel houdt alleen z’n gevoel voor humor hem nog een beetje overeind.

 

 

Reageren