Artikelen

Van harte aanbevolen: de weg naar binnen

Geschreven door Ronald Jan

De nieuwe tijd dient zich pas écht aan als het uit de mensen zelf komt. Dat is essentieel: de zoektocht naar binnen begint bij de mensen zelf.

In de afgelopen tijd zijn er veel reacties gekomen op de projecten en de artikelen van Wereld op Drift. Ook de foto’s uit het hiernamaals geven voor velen stof tot nadenken. Deze foto’s zijn één van de uitingen van 10 jaar voorbereiding. Meerdere uitingen zullen volgen. Het is echter ondoenlijk om alle vragen te beantwoorden. Zeker als die vragen te maken hebben met ‘de ruimere werkelijkheid in zijn algemeenheid’. Want dan is het belangrijk om als geïnteresseerde er meer over te lezen, als het ware meer huiswerk te doen. Want van het een komt het ander …

De nieuwe tijd dient zich pas écht aan als het uit de mensen zelf komt. Dat is essentieel: de zoektocht naar binnen begint bij de mensen zelf. Zij zijn verantwoordelijk dat het vuurtje in zichzelf gaat branden.

Daarom … het is niet zo belangrijk of er critici zijn die de foto’s niet zien zitten. Dat mag, vanzelfsprekend. En vooral voor sceptici zijn de foto’s – in het huidige ‘photoshop-tijdperk’ – niet overtuigend. Maar daar gaat het ook niet om. Wereld op Drift is er niet om te overtuigen of te bewijzen. Wereld op Drift is er om aan te dragen en te laten zien, en het tevens aannemelijk te maken door inzicht te geven. En dat stap voor stap. Want anders worden er stappen overgeslagen.

Sommigen zijn bekend met de esoterische inzichten in de ruimere werkelijkheid, anderen vinden het zeer interessant en zijn ‘verkennende’. En velen zijn nog onbekend met deze ruimere inzichten. Vooral ook voor hen wordt de informatie gegeven. Maar voor iedereen geldt …. het gaat om de weg naar binnen, het moet uit henzelf komen.

En dat is ook meteen het goede nieuws! ­De enige weg tot werkelijke verandering is namelijk de weg naar binnen. Transformatie IS deze weg. Want het vuur in een ieder dat ontstoken moet worden, kan niemand anders doen dan de persoon zelf. ‘Een betere wereld begint inderdaad bij jezelf’. Dán pas kan men ervaren dat we allen één zijn, dat we meer zijn dan een lichaam, dat alles met alles te maken heeft, dat we allen verbonden zijn en samen het collectieve bewustzijn vormen.

Een cruciale overgangsfase waar we ons nu in bevinden, kenmerkt zich ook door de sterke aanwezigheid van tegenstand. Beide ‘kampen’ zijn in zo’n periode aanwezig. Hoe meer mensen zich gaan uitspreken voor een ruimere werkelijkheid, des te meer voelt de ‘weerstand’ zich geroepen er tegen te zijn. Vooral als het ondersteunende materiaal steeds concreter wordt, zoals de foto’s.

De onzichtbare wereld is eeuwenlang een mysterie geweest, met allerlei verhalen, mythen en vooral angsten tot gevolg. Dat is niet in een paar maanden om te keren. Laat staan in een paar weken. Daarom … heb geduld. Het huidige proces is al eeuwen voorbereid en begeleid. Dat deze transformatiefase zou komen, was bekend. Er wordt vooral ook naar uitgekeken. Ook aan gene zijde. We hebben allemaal een taak in dit proces, de een actiever dan de ander. Maar allemaal hebben we de verantwoordelijkheid om naar binnen te gaan. Want de basis van het Watermantijdperk zijn de ogen en oren van het hart. 

Ronald Jan Heijn

“Wie diep in zijn hart kijkt leert zijn eigen wezen kennen.

En wie zijn wezen kent, kent de hemel.”   

Mencius, China, 4e eeuw voor Chr.

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

3 reacties

 • Ronald Jan, uit al jouw artikelen blijkt dat de sluiers dunner worden, ik merk het ook door bepaalde reacties van mensen in mijn omgeving, dit gedicht gemaakt in verbondenheid wil ik heel graag delen, omdat het niet alleen voor mij is bestemd is en aansluit bij het bovenstaande:

  De mens is ingewikkeld in het pakpapier
  van de illusionaire wereld.
  Je ontwikkeling neemt een aanvang
  als je leert luisteren naar jezelf
  eerlijk zijn naar jezelf toe
  jezelf respecteert
  geniet van jezelf, je gehele totaliteit.

  Als je volhartig kan zeggen: ik hou van mezelf,
  alles aan mij is goed, want
  alleen daardoor erken en herken ik de
  ander in mezelf.
  Oordelen en veroordelen is daardoor
  voorgoed verleden tijd.

  Ik durf, kan en wil leven met mezelf
  Het masker van de lafhartigheid
  is eindelijk gevallen.
  Niets meer heb ik te verbergen.
  De echte waarheid die is naakt.

  Een mens met de mensen om me heen
  maakt mij tot medemens
  dan is er Compassie en Mededogen geboren
  dat is gegroeid uit het pijnlijke verleden,

  Laat dan Liefdevol het oude paradigma los.

  Zo kan ik moedig het liefdevolle leven leiden
  in het NU, op eigen kracht
  deze kracht die in ons allen zit verborgen
  ontsproten aan de Bron des Levens.

  Dat geeft hoop naar de Toekomst
  een verwachtingsvolle Toekomst
  omdat de creatie is
  ontstaan vanuit ons menszijn
  in samenwerking met het Heden
  het eeuwige NU.

  Dit is Zielsvolle Bewustwording
  de hoogste vorm van Zijn.
  Jouw besluit, je persoonlijke perceptie
  is voor ons allen van belang
  Is wat jou betreft die Tijd
  NU aangebroken?

  Die keus ligt echt alleen bij jou.

  Groet van Ziel tot Ziel, Aly

 • Zij die hun kans nu missen hebben nog een paar duizend jaar om huiswerk, zeg maar strafwerk, te doen. Dat is ook in het Vissentijdperk gebeurd; het is nu verplichte lesstof. Nog steeds zijn ze iedere dag alles nog eens opnieuw te bezien. Dat is de intellectuele elite. Het wordt steeds pittiger. We ademen het in.

Reageren