Blogs

Volle Maan in Mei – Wesak

Het Wesak feest is het feest van de Boeddha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste geestelijk centrum, Shamballa en de Hiërarchie. De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de belichaming van Licht en degene die het goddelijk doel bekend maakt.

Dit feest wordt jaarlijks vastgesteld in verband met de Volle Maan van mei. Het is het grote Oosterse feest, een feest dat plaatsgrijpt in de Himalaya’s. Men zegt dat de Boeddha op dit feest, waarbij alle leden van de Hiërarchie aanwezig zijn, gedurende korte tijd zijn contact en de band met het werk van onze planeet hernieuwt. De Boeddha maakt geen deel meer uit van de Hiërarchie, maar heeft er wel een relatie mee.

Elk jaar tijdens het Wesak-feest daalt hij af tot vlakbij de aarde en brengt hij de energie van Shamballa mee, die voor het komende jaar in de wereld wordt verspreid. De krachten van ‘verlichting’ zijn tijdens het Wesakfeest actief. Zij kunnen diegenen bereiken en versterken die hun naasten liefhebben en dienen.

Deze energie brengt Liefde-Wijsheid over, waar de Boeddha en de Christus de twee meest buitengewone uitdrukkingen van zijn. De krachten van verlichting initiëren de nieuwe wereldopvoeding. De eersten die erdoor worden beïnvloed zijn de grote opvoedkundige bewegingen, de volksvertegenwoordigingen in alle landen en de waarden die kunnen worden ontplooid door middel van de massamediacommunicatie, m.n. de pers, de uitgevers van wereldliteratuur, sprekers, schrijvers, reporters, journalisten, internetwerkers.

Ook de sociale werkers kunnen beïnvloed worden. Op deze wijze wordt de publieke opinie opgevoed. Deze groepen zijn de ontvangers van de energieën van verlichting wanneer zij tenminste de nieuwe opkomende ideeën erkennen. Dan kunnen zij deze krachten kanaliseren en richten om overal de massa te beïnvloeden.

Op de dag van Volle Maan in mei vieren Theravada-boeddhisten overal te wereld het Wesak-feest, en herdenken ze de geboorte, de verlichting en de dood van de Boeddha. Het is de vrolijkste dag van het jaar. Iedereen gaat naar de tempel en versiert zijn huis met lantaarns en bloemen. In de straten zijn optochten en speciale ceremoniën. De kinderen begroeten hun ouders op Wesak-dag met bloemen. Ook sturen ze hun vrienden Wesak-kaarten. Beelden van Boeddha worden versiert met lichtjes om zijn verlichting te vieren, en gelovigen lopen er met lampen of aangestoken kaarsen omheen.

Bron: Alice A. Bailey – Wederkomst van de Christus

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

Reageren