Blogs

Volle Maan met Pasen

Op de website van Lucis Trust staat een mooie tekst over de drie belangrijke Geestelijke Feesten die het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus. Eind van deze maand – 29 mei a.s. – is de laatste Volle Maan van deze drie Geestelijke Feesten:

De stroom van geestelijke energie bereikt een hoogtepunt gedurende de volle maan periode. Gedurende deze tijd kunnen we de geestelijke werkelijkheden en energieën aanraken die gewoonlijk niet zo gemakkelijk bereikbaar zijn. Ons pad van benadering naar de hogere werelden wordt dan een verlicht kanaal waar doorheen deze energieën op aarde verankerd kunnen worden en uitstralen door de denkvermogens en harten van de hele mensheid heen.

Het doel is om de visie te stimuleren en om het groeiend bewustzijn van de eenheid van leven en onze verantwoordelijkheid ervoor te bekrachtigen.

De jaarlijkse cyclus van volle manen bereikt haar hoogtepunt in de drievoudige opeenvolging van het Feest van Pasen, het Feest van Wesak en het Feest van Goede Wil. De Feesten van Pasen en Wesak vieren de levens en de bezieling van twee van de grootste geestelijke leiders en Avatars – de Christus en de Boeddha.

1. Het Paasfeest is het feest van de verrezen levende Christus, de uitdrukking van de Liefde van God. Dit feest wordt altijd door de datum van de volle maan van Ram bepaald (in 2018 op 31 maart) en is het grote Westerse en Christelijke Feest.

2. Het Wesakfeest is het feest van de Boeddha, het is het hoogste Oosterse Feest. Dit feest wordt ieder jaar vastgesteld met betrekking tot de volle maan van Stier (in 2018 op 30 april). De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de belichaming van Licht en ‘de aanwijzer van het goddelijke doel’. De esoterische traditie spreekt van een jaarlijkse ceremonie in de Himalaya, waar de Boeddha voor de Christus en de Hiërarchie verschijnt.

3. Het Feest van de Mensheid viert de aangeboren goede wil van de mensheid en vindt plaats tijdens de volle maan van Tweelingen (in 2018 op 29 mei). Dit is het Feest van onze fundamentele aspiratie naar menselijke en geestelijke eenheid. Het verkondigt de innerlijke aanroepende smeekbede aan de geestelijke Hiërarchie voor licht, liefde en wil-ten-goede. Dit feest wordt ook gevierd als Wereld Aanroepdag, waarbij speciale aandacht wordt gericht op het wereldwijde gebruik van de Grote Aanroep.

Deze drie Feesten maken deel uit van de verenigde geestelijke toenadering van de mensheid, hoewel zij nog niet sterk genoeg met elkaar verbonden zijn. De tijd zal komen, dat al deze drie feesten over de gehele wereld gevierd zullen worden en op deze manier zal er een grote geestelijke eenheid tot stand gebracht worden en de uitwerking van de Grote Toenadering, nu zo dichtbij voor ons, zal door de gezamenlijke aanroep van de mensheid over de gehele planeet gestabiliseerd worden.

Bron: Lucis Trust

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

4 reacties

  • Dit voorjaar op 1 mei was een kennis van me in Rome. Hij stuurde een mail. Ik zei dit is een gunstig moment, het is net volle maan, Wesak, en de dag van de arbeid, ik denk dat je een teken krijgt. Hij zei dat hij een taak had het christendom te vernieuwen. Ik vertelde hem dat zijn karma niet los staat van dat van mij, want hij was ziek geweest, en dat het erom gaat te delen. Er kwam nog een stel flauwe grappen over zijn (eigen) taak die ik hem uitleg steeds als hij weer op vakantie is. Op een gegeven moment zei hij dat hij de volgende dag naar de Sixtijnse Kapel zou gaan. Ik zei doe vanavond rustig aan met je vriendin. Hij zei dat doe ik. Ik stuurde hem alvast het Laatste Oordeel van Michelangelo. Een paar dagen later, 6 mei vroeg ik hem hoe het was gegaan. Hij was al terug onderweg. Hij had op 4 mei (dodenherdenking in Nederland) op het Sint-Pietersplein water getapt, toen er plots iemand, een wildvreemde op hem afkwam die zei wat van het water aan mij te geven, hij zei ‘je vriend’ en refereerde aan ‘hij’, het ging dus kennelijk niet over zijn vriendin. Hij wilde nog wat vragen toen de man ineens weer was verdwenen. Hij legde me later onder enige aandrang uit hoe de man eruitzag. Een beetje een Aziatisch uitziende man met een baard in een soort katholiek gewaad. Hij leek niet hier niet erg onder de indruk van te zijn, maar hij zei dat hij er intelligent uitzag. Ik dacht dat hij me in de maling nam, maar hij zei: “Ik zeg het toch?” Op 7 mei, een dag later stuurde hij me een mail over kardinaal Eijk die een open brief op internet had gezet met kritiek op de paus die naar zijn mening te modern was. Eijk refereerde ook aan een catechismustekst, waarin staat dat de terugkeer van Christus op aarde vooraf gegaan zal worden door een laatste beproeving: ‘een religieus bedrog dat de mens een oplossing voor zijn problemen lijkt te bieden, met als prijs afvalligheid van het geloof.’

  • SOS. Ik moet hieraan toevoegen dat het hele gesprek met die kennis begon naar aanleiding van een geluid bij de buren dat ze ook aanhad als ze zelf weg was waar ik hinder van had. Ik zei bid voor me dat ze ophoudt. Hij heeft dat gedaan en het stopte. Ik zeg dat omdat ze nu een poosje rustig is geweest maar zojuist in de tuin kerstverlichting aangedaan heeft. Niet al te ver hiervandaan zijn er tegelijk windmolens gezet met flikkerlichten die ruim voor zonsondergang aangaan en van grote afstand te zien zijn, voor het toeristenluchtverkeer dat hier nooit komt. Er was ook al een gesprek op internet dat overal straatverlichting de hele nacht aanstaat nu ze die toch met duurzame lampen kunnen bekostigen.

Reageren