Artikelen

Waarom is deze tijd zo bijzonder?

Geschreven door Ronald Jan

Begin jaren tachtig verscheen er een boek van de schrijfster Marilyn Ferguson die door vele vooraanstaande wetenschappers, filosofen en visionairs werd omarmd, ‘The Aquarius Conspiracy’.

Ook voor een groter publiek werd het een soort cultboek. In haar boek beschreef zij een tendens die over de hele wereld en in vele vakgebieden merkbaar en voelbaar was. Een tendens die ontegenzeggelijk anders was dan de decennia daarvoor, sterker nog, dan in de ééuwen daarvoor.

Ze komt erachter dat deze paradigmaverschuiving eigenlijk al heel lang voorspeld is, namelijk, de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. Ze ontdekt dat alle veranderingen die zij – en vele andere visionairs – waarneemt, volledig te verklaren zijn uit de kenmerken die deze nieuwe tijd met zich meebrengt. Prof. Henri van Praag schreef in het voorwoord van de Nederlandse uitgave, ‘Marilyn Ferguson toont ons aan, dat het Aquarius Tijdperk is begonnen, maar dat het nog verborgen ligt in een cocon. Als we erin slagen de cocon af te werpen, zal de vlinder met prachtige kleuren verrijzen.’

Feiten

Zowel astronomisch als astrologisch is het Watermantijdperk een gegeven. Zoals bekend draait de aarde in 12 maanden rond de zon en zo komen de 12 dierenriemtekens aan bod. Maar ook de zon doorloopt de 12 dierenriemtekens, weliswaar in omgekeerde richting. Vandaar dat we van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk gaan. Het doorlopen van deze 12 dierenriemtekens neemt bij de zon ongeveer 26.000 jaar in beslag, hetgeen we een sterrenjaar noemen. En elke sterrenmaand duurt dus ongeveer 2165 jaar en noemen we een tijdperk. Het begin van het Vissentijdperk werd 2000 jaar geleden ingeleid door Jezus en was een bijzonder en belangrijk moment. Hierin gaf Hij aan wat de nieuwe waarden en normen voor het dan komende tijdperk was. Vanzelfsprekend is dus ook de huidige overgang bijzonder. Maar wat het extra bijzonder maakt, is het feit dat het ook een overgang van een zonnejaar is, het afsluiten van een periode van 26.000 jaar!

Kwaliteit

Het verschil tussen astronomie en astrologie is o.a. dat de astrologie ook energieën toekent aan de planeten en sterren. In vroegere tijden van de mensheid maakte men overigens dit verschil niet en waren beiden vakgebieden hetzelfde. Het Vissentijdperk heeft ons veel gebracht en was – vanzelfsprekend – een noodzakelijke stap in onze ontwikkeling. Er is veel welvaart gekomen en het proces van de individualisering is essentieel geweest. Weliswaar, met alle gevolgen van dien! Afgescheidenheid, macht, eigen belang, geld en hebzucht.

Overgang

Aan het einde van elk tijdperk stortten de oude machtsbolwerken neer. De vorm staat er nog wel, maar de energie die het moet invullen wordt steeds minder en uiteindelijk is het er niet meer. Tevens werpen tijdperken en hun energieën hun schaduw al vooruit. Volgens Benjamin Creme is de kosmische energie van Vissen zich al in 1675 langzaam beginnen terug te trekken en zijn de energieën van Waterman in dat jaar voor het eerst voorzichtigjes op Aarde gekomen. Beroemde kunstenaars en geestelijk hoog ontwikkelde mensen als Rembrandt en Mozart hebben dit al aangevoeld en geuit in hun werk. De Watermanenergie heeft als het ware een aanloop gehad en is nu het op volle sterkte aanwezig. Althans, sterk genoeg om een doorbraak te forceren.

De nieuwe energie

De voornaamste hoedanigheid van het Watermantijdperk is synthese. ‘Alles komt bij elkaar en wordt duidelijk’. Doordat we gaan ontdekken wat bewustzijn is, komen we achter de grote wetten van het leven, zoals de wet van karma en de wet van reïncarnatie. We gaan werkelijk beseffen dat alles energie is en dat we allen bewustzijn zijn. Dat de mens veel meer is dan zijn lichaam en dat we behoren tot één kosmische familie. Het wordt daardoor het tijdperk van het algemene belang, samen delen, geestelijke ontwikkeling, de ontdekking van onze bron én onze bestemming.

Sluiers

We zijn nu vlak voor de doorbraak, die ons een ruimere werkelijkheid zal ontsluieren. Want vele sluiers worden dunner. Steeds duidelijker kunnen we een nieuwe werkelijkheid gewaarworden. Aan de ene kant kunnen we steeds makkelijker zien hoe fout we bezig zijn en vragen ons af, waarom we dit niet eerder hadden opgemerkt!  Het is nu zo klip en klaar: de misstanden binnen het financiële systeem, de ecologische ramp die gaande is, het belachelijke verschil tussen arm en rijk, noem maar op. Alles komt uit, alles komt nu boven, niets kan meer bedekt worden. Aan de andere kant wordt ook letterlijk de sluier tussen onze werkelijkheid en andere bewustzijnslagen dunner. Het schijnt dat de sluier met het verre verleden van Atlantis veel ijler is geworden, waardoor de kennis uit deze gouden tijd van de mensheid tijdens Waterman beschikbaar wordt (Waterman staat ook symbool voor Atlantis). Als dat zo is, dan is er een cyclus van 98.000 jaar onder water geweest en mag nu weer naar boven komen. Maar ook de sluier met die van het hiernamaals is veel dunner geworden. Het hiernamaals kan steeds makkelijker met ons contact maken en vice versa. Vandaar ook dat de foto’s uit het hiernamaals gelukt zijn (zie hiernamaals-foto’s). Tien jaar geleden lukte dit Robbert van den Broeke nog niet. Dus niet zozeer de technologie (meer pixels e.d.), maar vooral de energetische laag tussen deze bewustzijnslagen heeft ervoor gezorgd dat we een steeds ruimere werkelijkheid gaan ervaren.

Nu is de tijd …

Begint het u te dagen in welke on-ge-lo-fe-lijk-e belangrijke tijd we leven? Dit zeg ik niet omdat elke generatie zijn eigen tijd heel bijzonder vindt. Nee, dit historische kantelpunt is een wetenschappelijk gegeven en kosmisch allang uitgestippeld: de herrijzenis van de Atlantische kennis (98.000 jaar), het begin van een nieuw sterrenjaar (26.000 jaar) en daarmee de belofte van een nieuw dierenriemtijdperk, Waterman. En al deze vibraties, energieën en ontwikkelingen zijn op een of andere manier nu heel goed zichtbaar en voelbaar om ons heen. Het is bijna zover … en dan betreden we eindelijk het tijdperk van de geboorte van de kosmische mens!

Ronald Jan Heijn

 

“De mensheid lijkt op een vlinder,

vlak voordat het uit zijn cocon komt.

Alles wat het wist,

staat op het punt om te veranderen.

En een volledig nieuwe wereld

zal zich openbaren.” 

Drunvalo Melchizedek

 

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

1 reactie

 • Gedicht in verbondenheid gemaakt op 30-10-10

  Ons Zonnestelsel beweegt zich door de ruimte
  en ik, ik beweeg mee
  zo veranderd de frequentie
  en ik vibreer mee op deze lichtere energie
  zo kunnen nieuwe gedachten ontstaan
  buiten kennis en leeftijd om
  waarmee het inzicht wordt verkregen
  dat dit een weten in ons raakt
  een weten dat getuigd van eeuwige wijsheid.

  Ik wil niet bang zijn om dit toe te laten
  want alleen zo blijft de toekomst nieuw
  verleden is om van te leren
  te accepteren en dan los te laten.
  Het oude laten gaan om plaats te maken
  voor alles wat nieuw is.
  Eerst leegheid toelaten zodat het opnieuw
  gevuld kan worden.

  Want het NU is er om in te Leven,
  echt te Leven, in vol Bewustzijn, want
  binnenin ons zijn geen grenzen
  wij zijn onbegrensd net als het Heel-Al
  Leven wil ik in Licht en Ruimte
  meereizen met ons Zonnestelsel
  meereizen zonder een spoortje van angst, want
  dit is een werkelijk Schitterend avontuur
  en hoe gek het ook klinkt een eindeloos avontuur
  omdat het zich afspeelt in het NU
  en het NU is immers Tijdloos en Eeuwig.

  Hartegroet Aly

Reageren