Artikelen

We are the Wonder We are Waiting for …

Geschreven door Ronald Jan

De Maya kalender blijft – zeker nu – fascineren. Hoe concreet gaan we het merken? Blijft het alleen energetisch of wordt het ook nog ‘aards’?

De Maya’s, de oude Egyptenaren, esoterici en vele anderen gaan uit van een geestelijk wereldbeeld. Onze uiterlijke wereld is een afspiegeling van een geestelijke wereld. Net zoals ons lichaam een uiting is van onze geestelijke energie en ziel. Er is altijd eerst de geest, de energie, en dan pas materie.

Althans, energie wordt natuurlijk niet altijd uitgedrukt in materie. Veel vaker blijft het energie en ‘doet het op die manier zijn/haar werk’. Dus niet alles vindt zijn eindstation in de fysieke wereld. En trouwens, wat is een eindstation? Want ook het fysieke gaat uiteindelijk weer over in energie. Of nog accurater, het fysieke is ook nog steeds energie, want alles is energie.

Zo ook onze planeet Aarde en alle andere planeten. Dat zijn ook lichamen met een ziel. Het is juist deze ziel die de kosmos van zoveel energie voorziet. Vroeger was er geen verschil tussen astrologie en astronomie. Tegenwoordig is de astronomie echter ontzield en gaat het alleen uit van het materiële universum. Terwijl dus dit fysieke universum juist een weerslag is van ons geestelijke universum. Het is een blauwdruk van ons bewustzijn.

En dan nu 21 december  … een rij van belangrijke planeten die ‘op 1 lijn’ staan. Dit geeft een soort ‘laserstraal-effect’ op onze Aarde en iedereen die het bewoont. Deze ‘laserstraal’ wierp al lange tijd zijn schaduw – of liever, zijn licht! – vooruit en is al een hele tijd bezig. Dus de energie van ’21-12-12’ is al een tijd aan de gang, het is vooral een proces. Haar invloed is energetisch en doet iets met ons bewustzijn. We gaan anders denken, we worden gevoeliger, we komen meer in contact met ons hart.

Voor de ‘puur materiële bril’ is er echter nog steeds weinig gebeurd en zegt, ‘oké, er is een crisis en zo zijn er nog wel een paar dingen, maar die zijn er altijd, zo nu en dan’. Maar voor de geestelijk bril IS de andere wereld al begonnen. Alleen, het is tot nu toe vooral energetisch geweest. Voor een groot deel van de mensheid doet de huidige wereld pijn aan hun ogen, en bovenal in hun hart.

De meeste grote veranderingen in de afgelopen decennia zijn dus energetisch van aard geweest en zou je kunnen zien als een soort zwangerschap, als voorbereiding op de geboorte van de ‘Moeder der Veranderingen’.  Want vele cycli komen nu ten einde, zoals die van 26.000 jaar (zonnejaar), 2160 jaar (Vissentijdperk) en die van 98.000 jaar (val van Atlantis).

Daarom is de kans groot dat de geboorte van het nieuwe tijdperk niet alleen geestelijk zijn uitwerking heeft, maar deze ook fysiek zal krijgen. Het lange geestelijke proces krijgt hopelijk ook een aardse bevestiging, waardoor de ogen van de meesten pas echt geopend gaan worden. Waarschijnlijk een gebeurtenis die voor de huidige manier van denken een ‘wonder’ zal zijn, maar voor de nieuwe manier van denken een vanzelfsprekende werkelijkheid.

Dit wonder – wat het ook zal zijn – zal de grootste groep van de mensheid over de streep trekken, waardoor we daadwerkelijk met z’n allen een start kunnen maken met een nieuwe wereld. Want daadkracht ontstaat pas na inzicht. No notion, no action, en waarschijnlijk gaat daar dus iets aan vooraf …. no wonder, no new world! :-)

Laten we hopen op een wonder! Het hoeft overigens niet perse de 21-ste. We zijn klaar voor een gebeurtenis, waarvan we altijd al wisten dat die zou komen! En wat de uitkomst ook is, één van de inzichten staat al vast  … ‘we are the wonder we are waiting for’!

Ronald Jan Heijn

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

2 reacties

 • Ronald Jan,

  Jouw woorden zijn mij weer uit het hart gegrepen, waarbij hier mijn dank. Vooral de zinsnede: “voor een groot deel van de mensheid doet de wereld pijn aan hun ogen en bovenal in hun hart.” raakt mijn kern. Als je ziet hoe mensen worstelen met henzelf en de wereld, terwijl je weet hoe Liefdevol het zou moeten en kan zijn; ja, dat doet zeer. Toch kunnen wij niet meer doen dan onszelf zijn, overtuigen kunnen we niemand en hoeven dat ook niet, hoewel je soms wel meer zou willen doen. Wij kunnen alleen maar aanreiken, daarom wil ik deze keer graag dit gedicht delen:

  Gedachten zijn een bron van inzichten
  ondanks dat geven ze mij soms een
  gevoel van eenzaamheid
  een eenzaamheid met een vreemd verlangen
  dat zorgt voor rusteloosheid
  de rusteloosheid van verlangen naar verandering.

  Denken, voelen en doen
  sleuren mij door de tijd
  levend in het Hier en Nu, en mij toch
  soms zo dood en gevangen voelend
  een vreemde vermoeidheid neemt mij in bezit
  die ruimte inneemt die waarover ik zelf wil beschikken.

  De buitenwereld lijkt zich niet aan te
  kunnen passen aan mijn binnenwereld.
  Terwijl ik mij op de juiste plek bevind
  alles wat er gebeurd dat moest zo zijn
  daar is een reden voor
  toevalligheden zijn er niet
  situaties kunnen onze harmonie verstoren
  maar zelf hebben we de regie
  de keus hoe we willen reageren.
  Dit te overdenken, geeft weer zekerheid
  de zekerheid dat het goed is.

  Dit weten is diep in mij verankerd
  maar soms kan ik er niet bij
  dan lijkt het afgedekt te zijn
  afgesloten door mijn eigen denken?
  Dan mis ik het, het gevoel is erger dan leeg
  want waar het leeg is voel je niks.

  Het contact met mijn Bron is dan weg
  En ik heb mijn Hoger Zelf zo nodig
  mijn innerlijk rustpunt, dat contact
  maakt met mijn Universum.
  Mijn Universum dat mij laat Zijn:

  Het Wezen, die Ik Ben in al mijn Eigenheid.

  Aly 05-02-2011

  We herdenken dat met Kerst het Kindeke Jezus werd geboren
  Jezus de Messias zou de eniggeboren Zoon van God zijn
  Maar we zijn allemaal kinderen van God
  Wij nemen allen deel aan het Kosmisch Plan
  Met Jezus is volgens mij dat Bewustzijn in de wereld gekomen
  Symbolisch betekend dat zijn geboorte voor mij.
  Geboorte staat immers voor verlossing
  Verlossing brengt vrijheid
  Messias is de Boodschapper.

  Laten we nu de boodschap aannemen
  dat wij allen Mooie Mensen zijn
  Mooie Mensen met alle persoonlijkheden die we in ons hebben
  persoonlijkheden waaruit we bestaan, waaruit we handelen
  Het hoort bij ons, laten we dat accepteren
  Laten we lief zijn voor ons hele zelf.

  Vanaf deze plek wil ik iedereen een warme en liefdevolle kerst toewensen en het allerbeste voor 2013, met veel Geluk, Vrede en
  Harmonie en vooral veel plezier in alles wat op jullie Pad komt.

  Hartegroet Aly

 • Best Hilde , de mens is zo erg ver van zijn ziel tegenwoordig dat Ohmen je dichter bij brengt maar lang niet waar je moet wezen ! De geldtellers maken me gewoon ziek met hun egoïsme, sta bijna op straat omdat ik aan bepaalde dingen van mijn huisbaas niet toegeef ! De sneeuw is prachtig en de meeuwen geven me levensmoed , bedankt voor al het goed nieuws voor, tijdens en nu ! Wil meer moed om met openhartige mensen samen te zijn !liefde en vrede voor alle wenst Kirsten

Reageren