Actueel

Welkom Waterman!

Geschreven door Ronald Jan

De geboorte van een Nieuw Tijdperk is heel dichtbij. Hoe gaat deze belangrijke nieuwe fase eruit zien? Waarom wordt het zo fundamenteel anders als het tijdperk dat we nu afsluiten?

16 oktober 2013

De komst van een nieuw tijdperk is als een geboorteproces. Vóór deze fysieke geboorte is de wereld zwanger van de nieuwe energieën, die zich steeds sterker aandienen. Net zolang deze sterk genoeg zijn om door te breken. Dit geboorteproces kan tevens plaatsvinden, omdat het oude plaats maakt voor het nieuwe. Dit ‘ruimte maken van het oude’ is wat voor ons het meest in het oog springt, aangezien we getuige zijn van het neerstorten van de oude bolwerken. Het is een ‘systeemcrisis’ op alle gebieden.

De oude Vissen-vorm houdt nog even vol, maar de Vissen-energie die het moet invullen is zich al sinds tijden aan het terugtrekken. Het is nu voornamelijk vorm. Dit wegtrekken van de oude energie en het steeds krachtiger worden van de nieuwe is een proces dat in de laatste 50 jaar steeds sterker aan de oppervlakte kwam.

Maar de ‘zwangerschap’ van deze nieuwe energie is al van eerdere datum. Zo’n overgangsperiode duurt volgens Benjamin Creme rond de 300 jaar. ‘Omstreeks 1625 begonnen de energieën van Vissen weg te ebben, toen de zon uit hun invloedssfeer verwijderde. Sinds 1675 zijn de energieën van Waterman voor het eerst op Aarde gekomen’. Beroemde kunstenaars en geestelijk hoog ontwikkelde mensen als Rembrandt en Mozart hebben dit al aangevoeld en geuit in hun werk.

Eerste tekenen

Heden ten dage is echter op alle gebieden in de samenleving een ‘stammen’-strijd te vinden: de bewakers van de gevestigde inzichten, waarden & normen tegenover de verkenners en voorstanders van een volledig nieuwe aanpak.

Maar de ruimere werkelijkheid van Waterman is ook terug te vinden in de grote belangstelling voor ‘nieuwe’ onderwerpen als het paranormale en spiritualiteit, als ook in de interesse voor sciencefiction. Harry Potter en Star Wars zijn niet voor niets de best bezochte films aller tijden. Maar ook de opkomst van het groene bewustzijn en het maatschappelijk verantwoord ondernemen horen bij de geest van dit nieuwe tijdperk.

En natuurlijk is de komst van het internet een prachtige fysieke voorloper van het geestelijke Waterman-besef dat we allen verbonden zijn. En ook de manier hoe het internet er uiteindelijk gekomen is, is een Waterman-wonder bij uitstek: ontwikkeld via ‘open source’, transparant, en het heeft nooit een eigenaar gehad!

Maar ook de komst van de social media – iedereen kan nu jouw ‘buurman’ en ‘vriend’ zijn – is een fysieke voorloper op het geestelijke gedachtengoed. De wereld is opeens heel klein geworden.

Zelfs de materie raakt meer en meer op de achtergrond. Niet alleen worden producten steeds kleiner en compacter, maar ook fysieke kabels worden vervangen door ‘straling’ en data wordt opgeslagen ‘in the cloud’. In de astrologie is Waterman namelijk – behalve een symbool van water – een luchtteken. Steeds meer zal ‘via de ether’ gaan en wordt daardoor toegankelijker.

Sluiers weg

Eenzelfde ontwikkeling vindt plaats in de ‘onzichtbare’ werkelijkheid van de verschillende bewustzijnslagen. Want de ruimere werkelijkheid wordt ook steeds meer ontsluiert. Sluiers, die ons tot voor kort weerhielden van een ruimere visie, zijn steeds ijler geworden.

sluierNeem bijvoorbeeld de sluier van het hiernamaals. Gene zijde kan steeds makkelijker met ons contact maken en vice versa. Vandaar ook dat de foto’s uit het hiernamaals gelukt zijn (foto Prinses Juliana). Tien jaar geleden lukte dit nog niet. Dus niet zozeer de technologie (meer pixels e.d.), maar vooral de energetische laag tussen deze bewustzijnslagen heeft ervoor gezorgd dat we een steeds ruimere werkelijkheid kunnen ervaren. Voor het eerst zullen de mensen ervaren dat iedereen die is overleden nog steeds leeft. En ook voor gene zijde: de enorme vreugde dat wij als ‘achterblijvers’ nu ook gaan weten dat zij er nog steeds zijn!

Maar ook de sluier van de bewustzijnslaag met het verre verleden van Atlantis is ijler geworden. Hierdoor wordt de kennis uit deze gouden tijd tijdens het Watermantijdperk beschikbaar. Deze kennis is dan in een cyclus van 98.000 jaar ‘onder water geweest’ en mag nu weer naar boven komen. Getuige ook de huidige en toekomstig en technologische kennis, die sterk overeenkomt met wat in Atlantis mogelijk was. Waterman staat tevens symbool voor Atlantis.

Maar ook de sluiers ‘dichter bij huis’ zijn ijler geworden: de verbinding met onze eigen ziel en daardoor ons hart. Hierdoor kunnen we steeds makkelijker zien hoe fout we bezig zijn geweest en vragen we ons af, waarom we dit niet eerder hadden opgemerkt! De misstanden binnen het financiële systeem, de ecologische ramp die gaande is, het beschamende verschil tussen arm en rijk, noem maar op. Alles komt uit, alles komt nu boven, niets kan meer bedekt worden.

In de prullebak

En nu – rond 2013 – is er geen houden meer aan. De sluizen en dijken begeven het, de vliezen zijn doorgebroken, de geboorte wordt een feit. De geboorte veegt niet metéén al het oude weg, maar het is wel een heel goed begin. Het bekend worden van de ruimere manier van werkelijkheid zet een grote schoonmaak in werking. Een mooi voorbeeld hiervan gaf de – destijds – Minister van Onderwijs, Ronald Plasterk, in het tv-programma ‘Zomergasten’.

Als bioloog refereerde hij aan de ontdekking van de chemische structuur van het DNA. Vóór deze belangrijke ontdekking speculeerden vele wetenschappers wat die structuur zou zijn en wat voor consequenties dat zou hebben. Tientallen boeken werden daarover geschreven, zei Plasterk. Maar toen de werkelijke structuur bekend was – en daar was geen twijfel over mogelijk – konden al deze boeken ‘zo de boekenplank af en de prullenbak in’, aldus Plasterk. Hij zette zijn zin kracht bij door met beide armen een wegveeg-gebaar te maken.

En zo is het. Iets is waar of niet waar. Iets ‘ertussen in’ bestaat niet. Miljoenen boeken en zienswijzen kunnen – met alle respect – de prullebak in. Niets meedogenlozer dan de waarheid. Onze totale kijk op de samenleving zal veranderen en daardoor de samenleving.

Symbool Waterman

Het symbool van Waterman is een man die een kruik met water draagt. Ook in de Bijbel wordt op deze manier gerefereerd aan het komende tijdperk, want Jezus instrueerde zijn discipelen op de volgende manier: ‘Wanneer gij in de stad zult zijn gekomen zal een man u tegemoet treden die een kruik met water draagt: volg hem in het huis waar hij binnengaat’ (Luk. XXII,7,10) Dit deden zij en in dat huis werd een groot avondmaal gehouden. Gezamenlijk aan dezelfde tafel aten zij met elkaar.

In de Notre Dame van AmiensAlice Bailey verwijst naar het symbool ‘water’: ‘Waterman, de waterdrager, staat symbool voor groepzuiverheid en verhouding, voor de universaliteit van ervaring en voor de wateren die over allen worden uitgestort. Toen we, ongeveer 200 jaar geleden, begonnen in dit teken binnen te gaan, werd water voor de eerste maal van algemeen belang en begon men het algemeen te gebruiken voor hygiënisch verzorging en voor irrigatiedoeleinden. De controle over het water en het gebruik ervan als transportmiddel op wereldschaal werd mogelijk. Het gebruik in water in onze huizen is nu zo algemeen dat we nauwelijks kunnen beseffen hoe de wereld  er voor dit gebruik moet hebben uitgezien’.

In de nieuwsbrief van ‘Goede Wil’ (2013) werd de komst van het nieuwe tijdperk als volgt verwoord: ‘Water ben ik, uitgeschonken voor dorstige mensen. De taak bestaat in het tegemoet komen aan de noden van de mensen op alle gebieden en om juiste menselijke verhoudingen tot stand te brengen zodat het licht en de liefde en het Plan kan circuleren door alle mensen van de wereld.’

De Watermanenergie

Net als elk ander tijdperk wordt ook het nieuwe tijdperk sterk beïnvloed door een of meerdere stralen van de in totaal 7 kosmische energieën. Terwijl de 6e straal van idealisme uit het Vissentijdperk zich nu aan het terugtrekken is, komt op dit moment de 7e straal van ‘ceremoniële orde, magie, ritueel of organisatie’ krachtig in incarnatie. Creme schrijft hierover: ‘Deze kosmische energie geeft vorm aan het geestelijke idee op het stoffelijke gebied. Een geestelijk denkbeeld kan alleen met behulp van de zevende straals energie naar de aarde omlaag gebracht en op het stoffelijk gebied voortgebracht worden’.

‘Samen met de 4e straal van ‘harmonie, schoonheid, kunst en eenheid’ – die ongeveer in 2025 binnenkomt – zal dit leiden tot allerlei vormen van kunst. De hoogste vorm van kunst wordt altijd voortgebracht door deze combinatie van stralen’. De vierde straal geeft als het ware de kleur en expressie, de zevende geeft er structuur aan. De zevende straal is volgens Creme de meest praktische van alle stralen en brengt de mensen bij elkaar. ‘Hij verbindt het geestelijke ideaal met de stof. Wanneer de mensen werkelijk beseffen dat zij verbonden zijn en onderling afhankelijk, zal men haar angst verliezen en daarmee haar hebzucht’.

De Waterman werkelijkheid

Wat komt Waterman ons brengen? De voornaamste hoedanigheid van het Watermantijdperk is dus synthese. Alles komt bij elkaar en wordt duidelijk. We gaan ontdekken wat bewustzijn is en dat de dood niet bestaat. We komen achter de grote wetten van het leven, zoals de wet van karma en de wet van reïncarnatie. We gaan beseffen dat we goddelijke wezens zijn, dat we onderweg zijn in een geestelijke evolutie, op weg naar een hoger mens-zijn. We gaan ervaren dat alles energie is en dat we allen verbonden zijn. Sterker, we zijn allemaal manifestaties van één en hetzelfde bewustzijn. We zijn een eenheid. We gaan beseffen dat we een individueel bewustzijn hebben en tegelijkertijd onderdeel zijn van één grote Kosmische menselijke familie. We zullen ontdekken dat op elke planeet menselijk leven is, en dat alleen de Aarde een fysieke levensvorm heeft.

De ‘eerste voorzichtige regendruppels’ van de Watermanenergie waren de oorzaak van de Franse Revolutie in 1789: vrijheid, gelijkheid & broederschap. Een belangrijke voorbode, want in dit nieuwe tijdperk zullen deze begrippen tot volle wasdom komen en zullen wij pas echt goed begrijpen wat deze inhouden. Het wordt daardoor het tijdperk van het algemene belang, broeder-en zusterschap en samen delen. Competitie, groei, bezit en winst worden dan eindelijk vervangen door samenwerking, duurzaamheid, juiste verhoudingen en gezamenlijkheid.

Religie, wetenschap, e.a.

Religie zal blijven bestaan, maar in een gezuiverde vorm. Meester Djwhal Khul heeft via Alice Bailey voorspelt dat er een wereldreligie zal ontstaan die zeer wetenschappelijk is. En ook de wetenschap op zijn beurt wordt ‘spiritueler’ en zal een ongekende vlucht doormaken, door de ontdekking van het bewustzijn en de ‘onzichtbare wereld’. Om deze reden zal ook de psychologie eindelijk transformeren naar een ware wetenschap: esoterische psychologie. Want wat is tegenwoordig de kennis over de mens, als we (de psychologie) niet eens weten wat het bewustzijn en de ziel is?

Met het inzicht van wie we werkelijk zijn, zullen we voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid de oorlog uit ons leven bannen. Al onze inzet en energie zal worden gestopt in het welzijn van aarde en mensheid. Terwijl de piramidale Vissen-manier van organiseren zal gaan verdwijnen en plaats zal maken voor netwerken-structuren.

Technologie

De eerder genoemde 7e straal bevordert de groeiende kennis van de relatie tussen stof en energie. Onze moderne technologie noemt Creme daarom ook ‘moderne magie’. Volgens hem werd ook de oude Atlantische magie beheerst door deze straal ‘en zijn moderne tegenhanger is de neerslag van dezelfde magische werking van ritueel op elektrotechnisch en mechanisch gebied. De huidige elektriciteit is nog maar een zeer primitieve vorm van de elektromagnetische wereld, die de kosmos is. We zullen hier enorme stappen in maken. Zo zal de lichttechnologie de wetenschap van de toekomst worden. Maar deze oneindige en oneindig krachtige energie zal de mensheid pas worden ‘aangereikt’ als we onze verwoestende ego-trekken hebben kunnen beheersen.

Zon lichttechnologyComputers zullen vanzelfsprekend een steeds belangrijkere rol gaan spelen en oneindig veel creatiever worden dan de huidige. Hierdoor krijgt de mens veel meer vrije tijd, die dan o.a. zal worden gebruikt voor een ontdekkingstocht naar onze eigen aard en creativiteit. Over tijd gesproken …. we zullen gaan ontdekken dat tijd slechts een bewustzijnstoestand is en niet de lineaire opeenvolging van gebeurtenissen, die we zo gewoon zijn. ‘Tijd is een persoonlijke beleving die allen bestaat in een fysiek wakkere toestand, het dagbewustzijn, en zit daarom gekoppeld aan de zwaartekracht’ (Beckers).

We gaan een compleet andere tijd tegemoet …  :-)

Profeet

Net als Jezus 2000 jaar geleden zal ook het Watermantijdperk worden ingeleid door een ‘zoon van God’. Een mens als ieder ander, geboren op Aarde, maar wel met een hoge graad van bewustzijn. Deze 5e graads Ingewijde zal binnenkort naar voren stappen, als het moment daar is. Hij zal de wereld versteld doen staan met Zijn boodschap, ‘wonderen’ en aanwezigheid. Hij zal ons voorgaan en ons bekend maken met een veel ruimere werkelijkheid. Maitreya zal deze mogelijkheden aangrijpen om deze Ingewijde te overschaduwen en samen met Hem de wereld de ogen te laten openen voor een werkelijkheid waarvan we diep in onszelf altijd al wisten dat deze er was.

De Meesters

De Profeet effent het pad en creëert een podium voor de Meesters, want uiteindelijk zullen ook Zij  zich gaan laten gelden. Ten tijde van Atlantis liepen de Meesters in het openbaar tussen de mensen. Deze vergevorderde mensen gaan ook nu weer manifesteren. Ze zijn eigenlijk nooit weggeweest en hebben de mensheid altijd bijgestaan. Hun werk was achter de schermen. Maar de mensheid heeft – mede dankzij hun hulp – gelukkig niet stilgezeten en is in de loop der eeuwen enorm geestelijk gegroeid. Door deze groei – en vooral ook van hun discipelen – ontstond er een aantrekkingskracht waardoor de Meesters weer de wereld in werden getrokken. Hun aanwezigheid en voorbeeld zal een enorme groei in bewustzijnsverruiming geven.

Verklaringsdag Meesters

Aan het begin van dit nieuwe tijdperk zal Maitreya, als ‘voorman’ van de Meesters, als eerste naar buiten komen en zich bekend maken. Op die dag zal Hij de hele mensheid tegelijk overschaduwen, waaroor iedereen Zijn woorden zal begrijpen, in zijn eigen taal. Er zullen honderdduizenden wonderbaarlijke genezingen plaatsvinden. Er zal geen twijfel meer bestaan dat de Grote Wereldleraar in ons midden is. Zijn wereldwijde missie is dan begonnen.

Paradijs

Begint het u te dagen in welke on-ge-lo-fe-lijk-e belangrijke tijd we leven? Dit is niet omdat elke generatie zijn eigen tijd heel bijzonder vindt. Nee, dit historische kantelpunt is een wetenschappelijk gegeven en is kosmisch allang uitgestippeld. Want ga maar na: de herrijzenis van de Atlantische kennis (98.000 jaar), het begin van een nieuw sterrenjaar (26.000 jaar), de belofte van het nieuwe tijdperk Waterman, de komst van een nieuwe profeet, de ‘herintreding’ van de Meesters, onze aanstaande geestelijke ontwikkeling en daarmee de ontdekking van onze bron én onze bestemming!

Het is bijna zover … en dan betreden we eindelijk het tijdperk van de geboorte van de kosmische mens!

Vele heilige geschriften schrijven erover: de mensheid gaat nu eindelijk het paradijs op Aarde verwezenlijken. De ruimere werkelijkheid zal meer rechtvaardigheid, vertrouwen en liefde brengen, waardoor een voor nu ondenkbare zachtheid over de wereld zal komen. Zacht is niet soft, maar krachtig, eerlijk, wijs en vergevingsgezind. Zacht wordt de nieuwe kracht.

We zullen eindelijk de weg van het hart gaan bewandelen. Het denken vanuit het hoofd heeft ons veel gebracht, maar helaas geen echte liefde, moraal en ethiek.

Laten we dus vertrouwen hebben! Het is onontkomelijk, we lopen er vanzelf tegen aan. ‘Water ben ik, uitgeschonken voor dorstige mensen’. Een waarlijk prachtige en liefdevolle tijd zal aanbreken, een Gouden Tijdperk, waarin de kosmische mens zal opstaan en zal gaan leven naar zijn afkomst en evolutionaire doel.

Welkom Waterman, u bent precies op tijd!

Ronald Jan Heijn

Waterman

 

 

Over de auteur

Ronald Jan

Ronald Jan Heijn is van jongs af aan bezig geweest met een ruimere manier van denken. Zijn leven ging door de moerasgebieden van de grote thema’s van deze maatschappij. Zijn hindernissen, dalen en tegenstrevers waren daarbij zijn beste leermeesters. Door zijn ervaringen in de samenleving aan de ene kant en als ‘student van de ruimere werkelijkheid’ aan de andere kant probeerde hij altijd bruggen te slaan. Ook de door hem gevolgde studies (jaren tachtig) van bedrijfskunde en later culturele antropologie hadden die onderliggende wens. Tevens deed hij vele spirituele cursussen en werkte hij bij een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in cultuurveranderingen. Ronald Jan komt uit de nationaal bekende kruideniersfamilie van Albert Heijn en hij was ooit tophockeyer in het Nederlands Elftal. In 1987 werd zijn vader ontvoerd en vermoord, de dader door hem vergeven. Om bij te dragen aan een betere wereld startte hij begin jaren negentig het holistische centrum Oibibio in Amsterdam. Na 8 jaar – Oibibio ging aan zijn eigen succes ten onder - en vele tegenslagen verder kwam hij in 2001 Harry Beckers tegen. Samen begonnen ze met lezingen - en maakten later twee documentaires - over een ruimere manier van denken. Zonder het te weten, werd Ronald Jan in die periode opgeleid tot een boodschapper van de Nieuwe Tijd. Bovenal mocht hij getuige zijn van het zware voorbereidingspad van de Wereldvernieuwer HB en uiteindelijk meewerken aan zijn naar voren treden.

10 reacties

 • Internet wordt hoofdzakelijk bepaald door de derde straal van actieve intelligentie.
  We moeten bij de stralen ook hun begoochelingen in de gaten houden, die veelal de massa beheersen.
  Die van de derde straal is manipulatie.

 • Landen net als mensen worden bepaald door stralen op zieleniveau en op de persoonlijkheid, en ook door de sterrenbeelden. Het is geen totaal exclusief beeld, maar toch, een land wordt beheerst door specifieke energieën die zijn plaats in de orde der dingen en de evolutie bepalen, en dit is hierbij gelijk van belang voor de EU. Die is ontstaan uit economie. Het geldwezen wordt bepaald de derde straal van actieve intelligentie die de persoonlijkheid van Frankrijk beheerst.

 • Europa als continent zegt DK heeft een vierde straals ziel en een derde straal persoonlijkheid. De vierde straal van harmonie door conflict, kunst, schoonheid is de zielstraal van Duitsland en die van Midden-Europa in het algemeen.

 • Waterman beheerst de ziel van Nederland, dat bovendien een zevende straals persoonlijkheid heeft. Ook België heeft nu een zevende straals persoonlijkheid. In dat opzicht ligt er misschien een zevende straal ten grondslag aan de Eu die begon met de Benelux. Net als bij mensen blijft de zielstraal van een land hetzelfde, althans normaal gesproken. De persoonlijkheidsstraal kan veranderen, maar kan in principe ook lang hetzelfde blijven. Maar in veel landen in de oudheid kwam de zielstraal nooit tot uitdrukking.

 • Andere landen met Waterman op de ziel zijn Rusland en de VS die echter allebei een zesde straals persoonlijkheid hebben. Rusland heeft een zevende straals ziel, Amerika een tweede straals ziel.

 • Hoewel Waterman de ziel van Nederland beheerst, dat bovendien een zevende straals persoonlijkheid heeft, wordt dit beeld genuanceerd door immigratie veelal uit culturen waar de zesde straal voorop staat. In dat opzicht is de Waterman in Nederland niet echt vooruitgegaan. Ook worden sommige stralen vaak door elkaar gehaald. De politiek in het algemeen wordt sterk bepaald door stralen 1 en 3 maar ook 6.

 • Een van de begoochelingen van de zevende straal van magie die overigens niet alleenzaligmakend is, is seksmagie en ook zwarte magie die nu al in opkomst is. Vandaar dat seks zozeer het politiek klimaat beheerst. Ten dele ook manipulatie.

 • Benjamin Creme heeft gezegd dat de meesters werken volgens het Plan dat besloten ligt in de Planeetlogos, en dat ze daarin geen EU kunnen vinden.

  Later distantieerde hij zich, zij het in bedekte termen en wat laat, wel van Brexit.
  Wie zal het zeggen.

 • Noot.
  Nog even inhakend op Benjamin Creme, hij zegt dat de energie van Waterman enkel in groepsverband opgevangen kan worden, waarbij (ik neem waar) kunst steeds meer als een soort sportevenement gezien wordt voor de cultuurhaters om ook hen over de brug te krijgen met openluchtacrobatiek. Zie bijvoorbeeld drijvende podia. En de vele massa-evenementen waar de seks eigenlijk vooropstaat. Maar bezien we ook het conflict tussen publiek en privé, en de verwarring wat publiek is en wat privé, ik durf zelfs te zeggen de symbiose van publiciteit en privacy waarbij men het beste van beide in zichzelf tracht te vereenzelvigen en waarbij niemand veilig is tegen schandalisering: het narcisme met als gevolg de enorme angst voor schut te staan waar iedereen juist zo stoer is. De zogenaamde vrijheid van meningsuiting als commercieel product, ook wel de hersenspoeling van de massa.

Reageren